Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ticaret Hukuku Öğretiminde Drama Yönteminin Kullanılması

Hukukun Güncel Sorunları Uluslararası Sempozyumu 4, Ankara, Turkey, 7 - 08 November 2023, pp.1-2

İsviçre Hukukundaki Güncel Gelişmeler Işığında Anonim Ortaklıklarda İhraç Fiyatının Belirlenme Esasları

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukukun Güncel Sorunları Sempozyumu - III, Ankara, Turkey, 8 - 09 November 2022, pp.1

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin Kambiyo Senedinde Borçlunun İbrasına İlişkin 09.02.2022 Gün, E. 2020/6907, K. 2022/941 Sayılı İçtihadı Üzerine Düşünceler

Yeni İçtihatlar: Ulusal, Uluslararası ve Yabancı Mahkeme Kararları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 07 October 2022, pp.14-15 Creative Commons License

THE PROBLEM OF RESTRICTING THE RIGHT OF PRE-EMPTION BY STATUTES OF INCORPORATION IN JOINT STOCK COMPANIES AND LIMITED PARTNERSHIPS

Maltepe Üniversitesi Ticaret Hukuku Kongresi I , İstanbul, Turkey, 18 - 20 February 2021, pp.53-54 Creative Commons License

Tanınmış Markanın Koruma Kapsamı Zayıf Unsurları İçerir mi?

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukukun Güncel Sorunları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 06 June 2018, vol.1, pp.14 Creative Commons License

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Güncel Kararları Işığında Markanın Kullanmama Nedeni ile İptali

II. Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı, Ankara, Turkey, 10 May 2018, vol.1, pp.36

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Zorunlu Lisans Kurumu

4th International Symposium on Law, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, vol.1, pp.13 Creative Commons License

Haksız Rekabet Hukukunda Dürüst ve Bozulmamış Rekabeti Sağlama Amacı ve ‘İşleyen Rekabet’ Ölçütü

2nd International Congress of Eurosian Social Sciences, Antalya, Turkey, 4 - 07 April 2018, vol.1, pp.129-130

Books & Book Chapters

Anonim Ortaklıklarda Yeni Pay Alma (Rüçhan) Hakkının Kısıtlanması ve Devri

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü - İş Bankası Vakfı Yayınları, Ankara, 2023

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Patent Hukukunda Zorunlu Lisans -Değişiklikler ve Eksiklikler-

in: Prof. Dr. Sabih ARKAN’a Armağan, Prof. Dr. İsmail KIRCA, Dr. Öğr. Üy. Başak ŞİT İMAMOĞLU, Dr. Öğr. Üy. Murat GÜREL, Dr. Ufuk TEKİN, Ar. Gör. İbrahim BEKTAŞ, Ar. Gör. Merve İrem YENER, Editor, On İki Levha Yayınevi, İstanbul, pp.277-316, 2019

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 60. Yıl Sempozyumu

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2017

Prof. Dr. Seza Reisoğlu Armağanı

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2016

Halka Açık Anonim Ortaklıkların Önemli Nitelikteki İşlemleri Nedeniyle Doğan Ayrılma Hakkı ve Pay Alım Teklifi Zorunluluğu

in: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 60. Yıl Armağanı, Prof. Dr. Sabih ARKAN, Prof. Dr. Korkut ÖZKORKUT, Dr. Murat GÜREL, Ar. Gör. Ufuk TEKİN, Ar. Gör. İbrahim BEKTAŞ, Editor, Banka ve Ticaret Hukuku Ar. Ensitütüsü Yayınları, Ankara, pp.749-828, 2015