Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hastanelerde Talep Tahmini: Antibiyotik Tüketimi Üzerine Bir Uygulama

Akdeniz Zirvesi 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 2 - 05 November 2023

Sağlık Hizmeti Performansının Değerlendirilmesi

Akdeniz Zirvesi 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 2 - 05 November 2023, pp.10-15

HIV/AIDS Tedavi Kapsamlarinin Epidemiyolojik Göstergelere Etkisinin İncelenmesi

6. Uluslararası 16. Ulusal Sağlım ve Hastane İdaresi Kongresi, Konya, Turkey, 12 - 14 October 2023, pp.170

Analysis of the Financial Status of Health Instıtutıons by Moora Method

Balkan 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Edirne, Turkey, 6 - 08 October 2023, pp.283-289

Evaluation of Diseases in Türkiye from Seasonally and Geographically with Google Search Volume Data

Balkan 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Edirne, Turkey, 6 - 08 October 2023, pp.290-303

Evaluation Of Healthcare Workers Problems Related To Hospital Information Systems And Suggestions For Solutions

4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2021, pp.581-591

A Systematic Review on the Reasons for Migration of Physcians

5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Samsun, Turkey, 13 - 15 October 2022, pp.395-396

DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING THE NUMBER OF DEATHS DUE TO CIRCULATION SYSTEM DISEASES IN TURKEY

2.Ahi Evran International Conference on Scientific Research, Kırşehir, Turkey, 21 - 23 October 2022, pp.636-642

VALUE BASED PAYMENT IN HEALTH INSTITUTIONS

2. INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, Girne, Cyprus (Kktc), 30 - 31 July 2022, pp.95-102

FINANCIAL FAILURE ANALYSIS IN PRIVATE HOSPITALS

IV. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, İstanbul, Turkey, 4 - 05 August 2022, pp.354-359

Assesment of Health System Performances in European Union Countries During Covid-19

International Capital Conference on Multidisciplinary Scientific Research, Lisbon, Portugal, 13 - 14 July 2022, pp.143-147

DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING COVID-19 CASE AND DEATH RATE IN OECD COUNTRIES

2. INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, Girne, Cyprus (Kktc), 30 - 31 July 2022, pp.103

ASSESSMENT OF BED UTILIZATION PERFORMANCE OF OECD COUNTRIES WITH THE PABON LASSO MODEL

INTERNATIONAL CAPITAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, Lisbon, Portugal, 13 - 14 July 2022

Sağlık Çalışanlarının Hastane Bilgi Sistemleri Konusunda Yaşadıkları Problemler ve Çözüm Önerilerinin Değerlendirilmesi

4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2021, pp.450-470

Metrics

Publication

25

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

2