Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kurumsal Sürdürülebilirlik Üzerinde Cinsiyet ve Kültürel Çeşitliliğin Etkisi

2. International Insurance, Banking and Finance Symposium, Erzurum, Turkey, 21 December 2023

Finansal Bilgide Asimetri Sorunu; Faaliyet ve Yatırım İmkânları Üzerindeki Etkileri

International Tabriz Investment Opportunities Summit, Tebriz, Iran, 06 November 2023

Muhasebe Eğitiminde Ulusal Akreditasyon: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Örneği

9. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Tokat, Turkey, 29 September 2022, pp.52-53

COVID-19 Döneminde Sürdürülebilirlik: Risk Ve Sermaye Maliyeti Üzerindeki Etkisi

9. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Tokat, Turkey, 29 September - 01 October 2022, pp.76-77

Kamuda Muhasebe, Finansal Raporlama ve Standartlar

VII. Güncel Muhasebe Konuları Çalıştayı, Turkey, 25 February 2022

KOVİD-19 Salgınının Giderler Üzerindeki Etkisi

I. Uluslararası Denetim ve Güvence Hizmetleri Sempozyumu, 1 - 03 October 2020

Muhasebe Eğitiminde Geleneksel Öğretim Yöntemine Alternatif: Ters Yüz Edilmiş Sınıf Yöntemi

6. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Niğde, Turkey, 24 - 25 October 2019

Refahiye’nin 2013-2018 Dönemi Vergi Yapısının Değerlendirilmesi

Refahiye Araştırmaları Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 14 - 15 March 2019

BOBİ FRS ile TFRS Seti Arasındaki Farklılıklara Dair Bir Envanter Çalışması

4. International Congress on Economics and Business, Budapest, Hungary, 27 - 30 June 2018, pp.90

Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Matematiğe Bakış Açısı Ve Akademik Başarıları

4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Kongresi, Erzurum, Turkey, 13 - 17 December 2017, pp.45

Altman Z Skor Modellerindeki Değişkenlerin Alternatif Sınıflandırma Yöntemlerindeki Başarımı

3. International Congress on Economics and Business, Novi-Sad, Serbia, 19 - 23 May 2017

Türkiye’de Muhasebe Yükseköğretimi Ve Aktif Programlar Üzerine Bir Değerlendirme

3. International Congress on Economics and Business, Novi-Sad, Serbia, 19 - 23 May 2017

Optimization Models Performances for Transportation Cost Minimization

International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS 2013), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 10 - 11 May 2013

Optimizasyonun Kapsamlı Gelir Tablosu ve Finansal Rasyolar Üzerine Etkilerinin Taşıma Maliyetleri Yönüyle İncelenmesi

I. Uluslararası İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kongresi, Baku, Azerbaijan, 23 - 25 November 2012

Books & Book Chapters

KAMUDA MUHASEBE, FİNANSAL RAPORLAMA VE STANDARTLAR

in: KAMU SEKTÖRÜNDE ULUSLARARASI MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI İLE BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÜNCEL KONULAR VE ARAŞTIRMALAR, Nalan AKDOĞAN, Deniz Umut DOĞAN, Özge SEZGİN ALP, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.16-65, 2022

Z Kuşağına Muhasebe Öğretiminde Geleneksel Öğretim Yöntemine Alternatif: Ters Yüz Edilmiş Sınıf Yöntemi

in: Davranışsal Muhasebe: Teorik ve Ampirik Çalışmalar, ÖZDEMİR, Fevzi Serkan, KIZILDAĞ, Duygu, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.321-356, 2021

Information Asymmetry Problematic and Voluntary Disclosure in Companies

in: Ethics and Sustainability in Accounting and Finance, Tunca Çalıyurt, Kıymet, Editor, Springer, pp.149-177, 2021

Muhasebe Meslek Odasının Kurumsal İtibar Algısı: Samsun Örneği

in: Davranışsal Muhasebe: Teorik ve Ampirik Çalışmalar, Fevzi Serkan ÖZDEMİR; Duygu KIZILDAĞ, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.189-222, 2021

Muhasebe Öğretiminde Akademik Başarı Ve Diskalkuli İlişkisi

in: Prof. Dr. Gültekin Yıldız Anı Kitabı, Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT, Doç.Dr. Mustafa Cahid Ünğan, Editor, SAÜ Yayın No: 191, Sakarya, pp.289-331, 2018

Maliyet Yönetimi

in: Kobilerde Koçluk 5 Nokta Eğitimi, Ganite Kurt, Tuğba Uçma Uysal, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.209-246, 2016

Cost Management

in: Coaches of SMEs 5 Points Trainings, Ganite Kurt, Tuğba Uçma Uysal, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.191-230, 2016

Tarımsal Faaliyetler

in: IFRS IAS ile Uyumlu TMS TFRS Açıklamalı ve Örnek Uygulamalı Türkiye Muhasebe Standartları Türkiye Finansal Raporlama Standartları, ÖZERHAN, Yıldız, YANIK, Serap, Editor, TÜRMOB Yayınları, Yayın No: 475, Ankara, pp.785-836, 2015

Tarımsal Faaliyetler

in: IFRS IAS ile Uyumlu TMS TFRS Açıklamalı ve Örnek Uygulamalı Türkiye Muhasebe Standartları Türkiye Finansal Raporlama Standartları, ÖZERHAN, Yıldız, YANIK, Serap, Editor, TÜRMOB Yayınları, Yayın No: 377, pp.763-802, 2012

Tarımsal Faaliyetler

in: IFRS IAS ile Uyumlu TMS TFRS Açıklamalı ve Örnek Uygulamalı Türkiye Muhasebe Standartları Türkiye Finansal Raporlama Standartları, ÖZERHAN, Yıldız, YANIK, Serap, Editor, TÜRMOB Yayınları, Yayın No:, Ankara, pp.685-715, 2009

Metrics

Publication

95

Citation (Scholar)

1

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

23

H-Index (TrDizin)

2

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals