Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Paleolitik, Epipaleolitik, Neolititik

in: Anadolu Uygarlıkları (Tarih Öncesi Dönemlerden Eskiçağ'ın Sonuna Kadar), Fatma SEVİNÇ ERBAŞI,Kamil DOĞANCI, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.1-48, 2023

ATTITUDES TO ORNAMENTS: A BRIEF HISTORY OF PREHISTORIC PERSONAL ORNAMENT RESEARCH IN TÜRKİYE

in: Prehistorya'nın 'Abi'si: Harun Taşkıran'a Armağan Kitabı / Studies in Honour of Harun Taşkıran , AYDIN Yavuz, ERBİL Eşref, KARTAL, Gizem, Editor, Bilgin Kültür Sanat Şti. Ltd, Ankara, pp.57-78, 2023

Mellaart’s notebooks: the story of Çatalhöyük’s first days

in: James Mellaart, the journey to Çatalhöyük, Emma L Baysal, Editor, Archaeology and Art Publications, İstanbul, pp.347-392, 2020

Is there pre-history?

in: Time and History in Prehistory, Souvatzi,S.,Baysal,A.,E. L., Editor, Routledge, London, pp.1-28, 2019

Investigating the Source of Blue Color in Neolithic Beads from Barcın Höyük, Nw Turkey

in: The Exploitation of Raw Materials in Prehistory, Pereira, T., Terradas, X. and Bicho, N., Editor, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp.492-505, 2017

Bir İletişim Ağı Perspektifinden Neolitik ve Kalkolitik Boncuklar ve Bilezikleri Yorumlamak

in: İletişim Ağları ve Sosyal Organizasyon: Tematik Arkeoloji Serisi 2, Adnan Baysal, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.95-110, 2015