General Information

Institutional Information: Biyoteknoloji Enstitüsü
Research Areas: Agricultural Sciences, Health Sciences, Engineering and Technology

Names in Publications: GÜNEŞ ALTUNTAŞ EVRİM

Metrics

Publication

49

Citation (WoS)

248

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

276

H-Index (Scopus)

8

Citation (Scholar)

106

H-Index (Scholar)

3

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

13

Open Access

4

Biography

Doç.Dr. Evrim Güneş Altuntaş, Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş ve aynı bölümde 2011 yılında gıda mikrobiyolojisi alanında doktorasını almıştır. 2011 yılı itibari ile doktorasının sonuna kadar Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde çalışmış, ardından Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü'ne geçiş yapmıştır. Halen Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü'nde Doçent olarak görev yapmaktadır. Doktora çalışmaları sırasında ve sonrasında İngiltere'de University of Nottingham Trent ve ABD'de USDA Tarımsal Araştırma Servisi'nde bilimsel araştırmalarda bulunmuştur. Araştırma ilgi alanları gıda mikrobiyolojisi ve biyoteknolojisi alanları kapsamında, ağırlıklı olarak gıda güvenliği ve güvenliğinin sağlanması, gıda kalitesinin artırılması, biyokontrol ve hızlı teşhis yöntemlerinin geliştirilmesidir. Çalışmaları, klasik mikrobiyoloji, moleküler mikrobiyoloji ve matematiksel modelleme tekniklerini kullanarak gıda güvenliğine odaklanmaktadır. Laktik asit bakterileri, probiyotikler, bakteriyosinler, biyofilmler, biyosensörler ve antimikrobiyal duyarlılık konularında araştırmalar yapmıştır. Gıda ve insan kaynaklı bakterilerin çeşitli özelliklerinin izolasyonu, tanımlanması ve araştırılması konusunda deneyim sahibidir. Yaklaşık 30 hakemli makale ve kitap bölümünde, 45 kongre sunumunda ve 13 proje çalışmasında yer almıştır.