Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Associate Professor

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

 • 2014 - 2017 Assistant Professor

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

 • 2006 - 2013 Research Assistant

  Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık İdaresi Bölümü

Managerial Experience

 • 2022 - Continues Stratejik Planlama Ve Birim Öz Değerlendirme Takımı Üyesi

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

 • 2022 - Continues Fakülte Eğitim Komisyonu Üyesi

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

 • 2022 - Continues Öğrenci Topluluğuna (ANSAYT) Destek Komisyonu Üyesi

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

 • 2022 - Continues Fakülte Araştırma Öz Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

 • 2022 - Continues Fakülte Birim Eğitim Programları Koordinasyon Kurulu Üyesi

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

 • 2022 - Continues Web/Sosyal Medya Komisyonu Üyesi

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

 • 2022 - Continues Fakülte Stratejik Eylem Planı Hazırlama Komisyonu Üyesi

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

 • 2022 - Continues Topluma Katkı, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu Üyesi

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

 • 2022 - Continues Eğitim Komisyonu Üyesi

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

 • 2021 - Continues Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

 • 2014 - 2020 Deputy Head of Department

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

Courses

 • Doctorate Tez Çalışması

 • Doctorate Yeterliğe Hazırlık Çalışması

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate Tez Çalışması

 • Postgraduate Seminer

 • Postgraduate Tez Çalışması (İngilizce YL)

 • Doctorate Seminer

 • Doctorate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Seminer

 • Postgraduate Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Yönetim ve Planlama

 • Postgraduate Sağlık Hizmetlerinde Karar Verme Yöntemleri

 • Postgraduate Sağlık Kurumları Yönetiminde Araştırma Yöntemleri

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi (Eski Müfredat)

 • Undergraduate Sağlık Kurumlarında Risk ve Kriz Yönetimi

 • Undergraduate Sağlık Hizmetleri Yönetimi

 • Postgraduate Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate SAĞLIK KURUMLARINDA KARAR VERME YÖNTEMLERİ I

 • Undergraduate Sağlık Kurumları Yönetiminde Mesleki Uygulama

 • Undergraduate SAĞLIK KURUMLARINDA KARAR VERME YÖNTEMLERİ II

 • Undergraduate Sağlık Planlaması

 • Undergraduate Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

 • Doctorate SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM

 • Postgraduate SAĞLIK KURUMLARINDA KARAR VERME YÖNTEMLERİ

 • Doctorate SAĞLIK KURUMLARINDA KARAR VERME YÖNTEMLERİ

 • Undergraduate SKY 402 SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM

 • Undergraduate SKY 415 AFET VE KRİZ YÖNETİMİ

 • Postgraduate 66004081 SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM

 • Postgraduate 66004055 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

 • Undergraduate SKY 208 SAĞLIK KURUMLARINDA ÜRETİM YÖNETİMİ

 • Undergraduate SHB 102 GENEL EKONOMİ

 • Postgraduate 66016017 SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM (UZAKTAN EĞİTİM)

 • Postgraduate 66016005 SAĞLIK KURUMLARINDA KARAR VERME YÖNTEMLERİ

 • Postgraduate 66016005 Sağlık Kurumlarında Karar Verme Yöntemleri (Uzaktan Eğitim)

Advising Theses