Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Rejeneratif Endodontik Tedavide Güncel Yaklaşımlar

29. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 15 October 2023

GENÇ SÜREKLİ DİŞLERDE MTA AMPUTASYONU: 2 OLGU SUNUMU

29. İZDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 4 - 06 November 2022 Creative Commons License

Nekrotik Genç Sürekli Dişlerde Rejeneratif Endodonti Uygulamaları

1. Uluslararası Dental Araştırmalar ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 20 May 2021

Çevrimiçi Diş Hekimliği Eğitiminde Covid-19 Etkisi: Eğitmen Ölçeği

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi, Turkey, 11 - 15 January 2021

Çevrimiçi Diş Hekimliği Eğitiminde Covid-19 Etkisi: Öğrenci Ölçeği

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi, Turkey, 11 - 15 January 2021

Effect of Different Etching Modes of a Universal Adhesive on the Nanoleakage of Class II Compome

IAPD20 Virtual Congress Of The International Association Of Paediatric Dentistry 2020, 13 October 2020

Nekrotik Genç Sürekli Dişlerde Endodontik Tedaviler: Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamadaki Zorluklar

26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2019

Horizontal Kök Kırığında Rejeneratif Endodontik Tedavi Prosedürü: Bir Olgu Sunumu

26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2019

Hemisection treatment in premolar agenesis: Case series

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019

Noonan Sendromu: Bir Olgu Sunumu

25. TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019

Nekrotik Genç Sürekli Dişlerin Tedavilerinde Kanıta Dayalı Güncel Yaklaşımlar

25. TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019

Bir Ekstrrüzyon Olgusunun Revaskülarizasyon Tekniği ile Tedavisi

Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi, 23 - 25 November 2018

Kök Kırığının Multidisipliner Tedavisi: Olgu sunumu

Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi, 23 - 25 November 2018

Hallervorden-Spatz disease: a case report

IAPD and 25th Turkish society of paediatric dentistry, 12 - 14 October 2018

Hallervorden-Spatz disease: a case report

International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting 25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2018

Deep sedation practices in pediatric dentistry: a retrospective study

TDB 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018, vol.24

Regenerative Endodontics in Young Permanent Teeth

64th IADS Mid-Year Meeting, 12 - 16 March 2018

Revascularization of immature permanent teeth: 2 case reports

International Congress on Preventive Dentistry, Erzurum, Turkey, 5 - 08 March 2018

The Restoration of the incisor teeth with direct composite resin after te retreatment

Türk Diş Hekimleri Birliği 23. Uluslar arası diş hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017

Pulp canal obliteration after revascularization treatment a case report

25th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, Glasgow, United Kingdom, 1 - 04 July 2015

The use of PRP in treatment of an immature tooth with a large periapical lesion a case report

25th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, Glasgow, United Kingdom, 1 - 04 July 2015

Dental Anomalies associated with agenesis of mandibular second premolars in Turkish population

25 th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, Glasgow, United Kingdom, 1 - 04 July 2015, vol.25, pp.101

Root canal filling in primary teeth without successors MTA versus gutta percha AH Plus

8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2014

Dental anomalilerin 2 premolar eksikliği ile ilişkisi

20. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Kayseri, Turkey, 7 - 10 November 2013

Single median maxillary central incisor syndrome

XIII. International Symposium of Turkish Orthodontic Society, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2013

In Vitro bond strength of a fowable compomer to detin

101st FDI Annual World Dental Congress, 28 - 31 August 2013, vol.63, pp.150

Dentin dysplasia type 1 in a family case report

24th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, Seoul, South Korea, 12 - 15 June 2013, vol.23, pp.89

Dentin Dysplasia Type I in a Family: Case report

International Assocation of Paediatric Dentistry, Seul, South Korea, 12 - 15 June 2013

Kompaund odontoma bir olgu bildirimi

19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 October 2012

Non sendromik çoklu supernumere diş olgu sunumu

19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 October 2012

Dental management of a patient with Ehler Danlos syndrome

. 17th Aegean Region Chambers of Dentist International Scientific Congress and Exhibition, Turkey, 19 - 22 April 2012

Comparative evaluation of Ca OH 2 plus points and Ca OH 2 paste in apexification treatment

22nd Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, Munich, Germany, 17 - 20 June 2009, vol.19, pp.68

Apexification of the injured teeth with calcium hydroxide plus points

15th World Congress on Dental Traumatology, Nagoya, Japan, 12 - 14 January 2008

Hemisection and vital treatment of a fused tooth A case report

8th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, Amsterdam, Netherlands, 8 - 11 June 2006, vol.7, pp.27

Mouthguard utilization rates during sport activities in Ankara Turkey

4th European Sports Medicine Congress, Lemesos, Cyprus (Gkry), 13 - 15 October 2005

Ailesel tip II dentinogenezis imperfekta iki olgu raporu

14. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 May 2005

Ağız ve diş koruyucuları

Türk Pedodonti Derneği V. Ulusal Sempozyumu, Konya, Turkey, 28 - 29 May 2004

Books & Book Chapters

PULPASI GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ OLARAK ETKİLENMİŞ GENÇ SÜREKLİ DİŞLERDE GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

in: Çocuk Diş Hekimliğinde Yeni Nesil Endodontik Tedavi Yaklaşımları, Çelenk, Sema, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.32-41, 2023

Diş Hekimliğinde Kullanılan Simanlar

in: Phillips Diş Hekimliği Malzeme Bilimi, Mehmet Ali Kılıçarslan, Editor, Palme yayıncılık, Ankara, pp.128-152, 2022

Genç Sürekli Dişlerde Pulpa Tedavisi Stratejileri

in: Çocuk Diş Hekimliğinde Çağdaş Tedavi Yöntemleri, Şaziye Sarı, Ece Eden, Editor, Celsus Kitabevi, İstanbul, pp.189-234, 2021

Çocuklarda Sistemik Hastalıkların Periodontal Dokulardaki Etkileri

in: Çocukluk Çağındaki Periodontal Hastalıklar, Günhan Meral, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.24-31, 2021

Çocuk Diş Hekimliğinde Kullanılan Çürük Teşhis Yöntemlerinde Minimal İnvaziv Yaklaşımlar

in: Çocuk Diş Hekimliğinde Minimal İnvaziv YaklaşımlaR, Ölmez, Ayşegül, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.12-22, 2021

Çocuklarda Görülen Periodontal Sorunlar ve Multidisipliner Tedavi Yaklaşımları

in: Multidisipliner Diş Hekimliğinde Periodontolojinin Yeri, Bağış, Nilsun, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.7-18, 2021

Konjenital Diş Eksikliğinin Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkileri

in: Çocuk Diş Hekimliği ve Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkileri, Fahinur Ertuğrul, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.42-50, 2019

Mandibular 2. Premolar Dişlerin Konjenital Eksiklikleri ve Tedavi Seçenekleri

in: Güncel Bilgiler Işığında Ortodonti, Prof. Dr. ERHAN ÖZDİLER, Editor, Gümüş Kitabevi, Ankara, pp.397-424, 2015

Pulpa Rejenerasyonu

in: Güncel Bilgiler Işığında Ortodonti, Prof. Dr. Erhan Özdiler, Editor, Gümüş Kitabevi, Ankara, pp.133-140, 2015

Metrics

Publication

119

Citation (WoS)

472

H-Index (WoS)

11

Citation (Scopus)

540

H-Index (Scopus)

11

Citation (Scholar)

71

H-Index (Scholar)

4

Project

6

Thesis Advisory

5

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals