Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Broyler Rasyonlarında Macleaya Cordata Ekstraktının Kullanımının Büyüme Performansı, Bazı Karkas ParametreleriVe Bağırsak Histomorfolojisi Üzerine Etkisi

III. International Health Sciences and Life Congress Burdur/TURKEY. Abstract Book 283-284. Sözel Bildiri, Burdur, Turkey, 4 - 06 June 2020, pp.310-311

HISTOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE LACRIMAL GLANDS IN CATTLE

3rd International Conference on Advances in Veterinary Sciences Technicsis, 5 - 09 September 2018

Farklı Siklus Dönemlerindeki Köpeklerde AMH Ekspresyonunun İmmunohistokimyasal ve RT-PCR Metodlarıyla Belirlenmesi

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal I. Uluslararası Kongresi, Muğla, Turkey, 12 - 15 October 2017, pp.192-193

Histological structure of the colonic lymphoglandular complex in the Angora goat

INTERNATIONAL CONGRESS “ONE WORLD - ONE HEALTH – ONE VISION”Sarajevo, Bosnia and Hercegovina, October 14 – 16, 2015, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 14 - 16 October 2015

Histological Structure of the Colonic Lymphoglanduler Complex in the Angora Goat

International Congress "ONE WORLD-ONE HEALTH-ONE VISION" 2nd Veterinary Congress of Bosnia and Herzegovina, 14 - 16 October 2015

Metrics

Publication

55

Citation (WoS)

117

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

194

H-Index (Scopus)

8

Project

10

Thesis Advisory

3

Open Access

14
UN Sustainable Development Goals