Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SAĞLIK TEKNOLOJİSİ DEĞERLENDİRME: DERLEME ÇALIŞMASI

6. Uluslararası 16. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi, Konya, Turkey, 12 - 14 October 2023

İLLERE GÖRE GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA İLE ÖLÜM NEDENLERİ

6. Uluslararası 16. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi, Konya, Turkey, 12 - 14 October 2023

Türkiye'de Sağlık Ekonomisi

5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Samsun, Turkey, 13 - 15 October 2022, pp.481-483

Comparison of Provinces in Terms of Bed Utilization Performance

International Mediterranean Scientific Research and Innovation Congress, Girne, Cyprus (Kktc), 30 July - 31 January 2022

Obezite cerrahisinin yaşam kalitesine etkisi

Uluslararası Sağlık Politikaları Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 26 May 2022, pp.62

APPLICABILITY OF TRIGENERATION SYSTEM FOR ENERGY NEEDS: HOSPITAL EXAMPLE

4 th INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIESIN MEDICAL SCIENCES, Antalya, Turkey, 18 - 20 February 2022

ANALYSIS OF THE COST OF DIALYSIS TREATMENT

4 th INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIESIN MEDICAL SCIENCES, Antalya, Turkey, 18 February 2022

Evaluation of the Financial Distress of Hospitals with Data Mining

2021 Annual Meeting of the American Accounting Association, United States Of America, 2 - 05 August 2021, pp.1-18

Üniversite Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanma Farkındalıklarının Belirlenmesi

4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2021

Hastanelerde Vaka Karması İndeksi ve Örnek Bir Uygulama

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.950-959

Hastanelerde İlaç Stoklarının ABC ve VED Analizi ile Değerlendirilmesi: Sivas İlinde Bir Uygulama

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 13 October 2019

Ekonomik Büyüme ve Sağlık Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği

3. Uluslarası ve 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 13 October 2019 Sustainable Development

TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR: 2 KAMU HASTANESİNDE BİR UYGULAMA

4. Uluslarası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, 20 - 23 June 2019

ÖZEL HASTANELERDE FİNANSAL ANALİZ

III. ULUSLARARASI AL- FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 9 - 11 November 2018

SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET ANALİZİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA

III. ULUSLARARASI AL- FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2018

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN FİNANSALPERFORMANSININ TREND ANALİZİYLEDEĞERLENDİRİLMESİ

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 October 2018

Eklem Protezi Yapılan İleri Yaş Hastalarda Tedavi Maliyet Farkının Araştırılması

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 October 2018

CLASSIFICATION OF THE PROVINCES IN TURKEY ACCORDING TO THE INDICATORS OF SUPPLY AND DEMAND IN HEALTHCARE SERVICES

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration, Bodrum/Muğla, Turkey, 11 - 13 October 2018

SAĞLIK TEKNOLOJİSİ DEĞERLENDİRME

III. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 3 - 05 May 2018

Aile Hekimliği Çalışanlarının İş Doyumu Düzeylerinin Belirlenmesi: Ankara Batıkent Örneği

1.Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Hizmetleri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 06 May 2018

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarının Hastanede Yatış Süreleri Açısından İncelenmesi

1.Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Hizmetleri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 06 May 2018

Sepsisli Hastalarda Kanda Etken Üretilmesinin Maliyet Üzerine Etkisi

XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 31 March 2018, pp.503

Yönetici Performans Değerlendirmesinde Kalite ve Hasta Güvenliğinin Yeri ve Etkisi

4. Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresi, 14 - 18 February 2018

Performans Yönetiminin Sağlık Politikalarına Etkisi

VII. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 January 2018

Hastanelerde Poliklinik Birim Maliyet Analizi: Bir Uygulama Örneği

1. Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi, 22 - 26 November 2017

Financial Analysis in Hospital Businesses and a Sample Practice

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, 27 - 29 April 2017

Diagnosis Related Groups and Case Mix Index as a Reimbursement Method in Health

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, 27 - 29 April 2017

üniversite hastanelerinin finansal performansının değerlendirilmesi

10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 December 2016

Hastanelerde Maliyet Analizi ve Örnek Bir Uygulama

8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 10 - 12 September 2014

İlaç Fiyatlandırma Yöntemleri

8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 10 - 12 September 2014

Sağlık Hizmetlerinde Veri Madenciliği ve Örnek Bir Uygulama

8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 10 - 12 September 2014

Bir Üniversite Hastanesinde PACS Sisteminin Maliyet Etkililik Analizi

8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 10 - 12 September 2014

Geri ÖdemeYöntemi Olarak TİG ve Türkiye

7. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Turkey, 27 - 29 September 2013

Farmakoekonomi ve Grip Aşısının Maliyet Fayda Analiz

7. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Konya, Turkey, 27 - 29 September 2013 Sustainable Development

ABC and VED Analysis in Hospital Material Management Systems

Sixth International Conference on Health Care Systems, 20 - 22 October 2010, pp.202-206

Books & Book Chapters

SAĞLIK HİZMETLERİNDE GERİ ÖDEME YÖNTEMLERİ

in: SAĞLIK EKONOMİSİ VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KONULARProf. Dr. Ömer Rıfkı ÖNDER’e Armağan, İSMAİL AĞIRBAŞ, Editor, sİYASAL KİTABEVİ, Ankara, pp.89-100, 2019

SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET ANALİZİ VE FİNANSAL ANALİZ

in: SAĞLIK EKONOMİSİ VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KONULARProf. Dr. Ömer Rıfkı ÖNDER’e Armağan, İSMAİL AĞIRBAŞ, Editor, SİYASAL KİTABEVİ, Ankara, pp.135-166, 2019

Türkiye ve Almanya Sağlık Harcamalarının Karşılaştırmalı Analizi

in: Türkiye ve Almanya Cilt III Toplum Sağlık ve Eğitimde Çeşitlilik, Borde, Theda; Esen, Erol, Editor, Siyasal Kitabevi, pp.355-369, 2015

Türkiye ve Almanya Sağlık Harcamalarının Karşılaştırılmalı Analizi

in: TÜRKİYE VE ALMANYA CİLT III TOPLUM SAĞLIK ve EĞİTİMDE ÇEŞİTLİLİK, Borde Theda, Esen Erol, Editor, Siyasal Kitabevi, pp.355-369, 2015

Türkiye ve Almanya Sağlık Finansman Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi

in: Türkiye ve Almanya Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi, Akbulut Yasemin, Yaşar Yenimahalleli Gülbiye, Yıldırım Türkan, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.37-83, 2015

TÜRKİYE VE ALMANYA SAĞLIK HARCAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

in: TÜRKİYE VE ALMANYA TOPLUM SAĞLIK VE EĞİTİMDE ÇEŞİTLİLİK, Teda BORDE - Erol ESEN, Editor, SİYASAL YAYINEVİ, pp.355-369, 2015

Türkiye ve Almanya Sağlık Finansman Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi

in: Türkiye ve Almanya Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi, Akbulut;,Yasemin; Yenimahalleli Yaşar, Gülbiye; Yıldırım, Türkan, Editor, Ankara Üniversitesi Yayınları, pp.37-83, 2015

TÜRKİYE VE ALMANYA SAĞLIK FİNANSMAN SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

in: TÜRKİYE VE ALMANYA SAĞLIK SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ, YASEMİN AKBULUT, GÜLBİYE YENİMAHALLELİ YAŞAR, TÜRKAN YILDIRIM, Editor, ANKAKARA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Ankara, pp.37-83, 2015

Expert Reports

Metrics

Publication

141

Citation (WoS)

21

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

125

H-Index (Scopus)

4

Citation (Scholar)

9

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

51

H-Index (TrDizin)

3

Project

1

Thesis Advisory

31

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals