Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2002 - Continues Associate Professor

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Courses

 • Undergraduate Genel Kimya II

 • Doctorate Tez Çalışması

 • Postgraduate Adli Bilimlerde Analitik Yöntemler

 • Undergraduate Analitik Kimya Uygulama II

 • Postgraduate Analitik Yöntem Optimizasyonu Ve Validasyonu

 • Undergraduate Araştırma Projesi II

 • Undergraduate GENERAL CHEMISTRY II

 • Doctorate Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate Analitik Yöntem Geçerlilik Testleri

 • Postgraduate Analitik Yöntem Optimizasyonu Ve Validasyonu (Uygulama)

 • Undergraduate Laboratuvar Güvenliği

 • Postgraduate Analitik Yöntem Geçerlilik Testleri (Uygulama)

 • Undergraduate Analitik Kimya I (Uyg.)

 • Undergraduate Araştırma Projesi I

 • Undergraduate General Chemistry I

 • Undergraduate Analitik Kimya II

 • Undergraduate Analitik Kimyada Hesaplamalar Ve Bilgisayar Kullanımı

 • Undergraduate Analytical Chemistry II

 • Postgraduate Adli Bilimlerde Spektroskopik Ve Kromatografik Yöntemler

 • Undergraduate Araştırma Projesi II

 • Undergraduate COMPUTER USAGE AND CALCULATION IN ANALYTICAL CHEMISTRY

 • Postgraduate Analitik Validasyon

 • Undergraduate Analitik Kimya II (Uyg.)

 • Undergraduate LABORATORY SAFETY

 • Undergraduate Analytical Chemistry I (Pra.)

 • Undergraduate Genel Kimya I

 • Undergraduate Laboratuvar Güvenliği

 • Postgraduate Tez Çalışması

 • Doctorate Numune Hazırlama Teknikleri

 • Doctorate Sample Preparation Techniques

 • Postgraduate Analytical Validation

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Aletli Analiz

 • Undergraduate Comp. Us. Cal. A. Chem.

 • Postgraduate A. Kim. Hes.

 • Doctorate İ. Araş. Yönt.

 • Undergraduate General Chemistry II

 • Undergraduate Genel Kimya II

 • Doctorate İ. Et. Mad. Fiz. Pre.

 • Undergraduate Analytical Validation

 • Undergraduate Laboratory Safety

 • Undergraduate Instrumental Analysis

 • Undergraduate Analitik Validasyon

 • Undergraduate A. Kim. Hes. Bilg. Kul.

 • Undergraduate Analitik Kimya I

 • Undergraduate Analytical Chemistry I

 • Undergraduate Analytical Chemistry II (Pra.)