Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sanat Eğitiminde Eylem Araştırması

II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 6 - 14 December 2018

Şimdiki Zamandan Geriye Bakmak Aynı Zamanda İleriyi Görebilmektir: Akademik Çevrenin Bakışıyla Mustafa Okan ve Sanat Anlayışı

Çukurova Üniversitesi II. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Adana, Turkey, 11 - 14 April 2018

Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Mesleki Sorunları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İçerik Çözümlemesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kamusal Eğitim Sempozyumu, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2012

Sanat Eğitiminde Müzelerin Kullanılması Üzerine Bir Çalışma: “Ekslibris Örneği

Eastern Mediterranean University, ICES’08 International conferene on educational sciences, Cyprus (Kktc), 23 - 26 June 2008

Bildiri adı: “Ayla Çınaroğlu’nun Çocuk Kitaplarında Görsel Bir Uyaran Olarak Resmin İşlevi

III. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi: Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Ayla ÇINAROĞLU, Eskişehir, Turkey, 17 - 19 October 2007 Sustainable Development

Görsel Sanatlar” (Resim-İş) Öğretmenlerinin Mesleki Sorunları Üzerine Bir İçerik Çözümlemesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi XVI: Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Turkey, 5 - 07 September 2007

Books & Book Chapters

Türkiye’xxde Exlibris ve Örnek Çözümlemeleri

in: Kültürel Bellek ve Estetik Yansımalar, Prof. Dr. Kıymet GİRAY, Editor, ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ, Ankara, pp.365-378, 2011

Other Publications

Metrics

Publication

20

H-Index (Scopus)

3

Project

3
UN Sustainable Development Goals