Education Information

Education Information

 • 2007 - 2014 Doctorate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi (Dr), Turkey

 • 2004 - 2006 Postgraduate

  Hatay Mustafa Kemal University, Graduate School Of Socıal Scıences, Resim (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Hatay Mustafa Kemal University, Faculty Of Educatıon, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Resim-iş öğretmenliği özgün baskıresim dersinin postmodern sanat eğitimi bağlamında uygulanabilirliği: Bir eylem araştırması

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi (Dr)

 • 2006 Postgraduate

  Kaynak ve dayanaklarıyla Exlibris ve bir örnek sanatçı: Hasip Pektaş

  Hatay Mustafa Kemal University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim (Yl) (Tezli)