Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Küresel Ölçekte Heyelanların Topoğrafik ve Yağış Özellikleri

ULUSLARARASI JEOMORFOLOJİ SEMPOZYUMU 2022, Manisa, Turkey, 06 October 2022, pp.103-104

Türkiye Ölümcül Heyelan Veri Tabani (FATALDOT)

Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 23 October 2020, pp.24-25

Fatal Landslide Database of Turkey (FATALDOT)

EGU General Assembly 2020, Viyana, Austria, 4 - 08 May 2020

Türkiye Ölümcül Heyelan Arşiv Envanteri (1929-2018)

International Disaster Resilience Congress (IDRC), Eskişehir, Turkey, 26 - 29 June 2019, pp.1109-1110

1929-2018 Yıllarında Türkiye’deki Ölümcül Heyelanların Zamansal ve Mekansal Dağılımı

1. Uluslararası İstanbul Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.10-11

Metrics

Publication

16

Citation (WoS)

37

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

41

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals