Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2022 - Continues Professor

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2010 - 2022 Associate Professor

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimin Yönetimi Ve Politikası Bölümü

 • 2006 - 2010 Assistant Professor

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 1994 - 2001 Research Assistant

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimin Yönetimi Ve Politikası Bölümü

Courses

 • Undergraduate Eğitim Yönetimi

 • Undergraduate Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

 • Postgraduate Eğitim Yönetimi ve Denetimi

 • Postgraduate Research Methods in Media Studies

 • Postgraduate Yönetime Giriş

 • Undergraduate İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Postgraduate Akademik Yazma Teknikleri

 • Doctorate Çağdaş Okul Yöneticiliği

 • Postgraduate Eğitim Yönetimi

 • Postgraduate Okul Yöneticiliği

 • Doctorate Kültürlerarası Liderlik

 • Undergraduate İNSAN KAYNAKALRI YÖNETİMİ

 • Postgraduate KÜLTÜRLERARASI LİDERLİK

 • Postgraduate EĞİİTM YÖNETİMİ

 • Undergraduate İNAN KAYNAKARI YÖNETİMİ

 • Undergraduate Eğiitm Yönetimi

 • Undergraduate İnsan Kaynkları Yönetimi