Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

COVID-19 ve Bilgi Yönetimi / Editörden...

Bilgi Yönetimi , vol.3, no.1, pp.1-3, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Editörden...2_2

Bilgi Yönetimi , vol.2, no.2, pp.1-2, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

4. e-BEYAS 2019 Sempozyumu Açış Konuşması

Bilgi Yönetimi , vol.2, no.2, pp.177-184, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Editörden...2_1

Bilgi Yönetimi , vol.2, no.1, pp.1-2, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu Anısına...

Bilgi Yönetimi , vol.2, no.1, pp.69-73, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

Editörden...1_2

Bilgi Yönetimi , vol.1, no.2, pp.1-2, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Editörden...1_1

Bilgi Yönetimi , vol.1, no.1, pp.1-3, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arşivler

Türk Kütüphaneciliği , vol.21, no.2, pp.218-229, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Eğitim kütüphane ve gençlik

Türk Yurdu , vol.15, no.91, pp.52-56, 1995 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Değişim İçin Geçmiş Üzerinden Geleceğe Bakmak: Cumhuriyet’in 100. Yılında Arşiv ve Belge Yönetimi

Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Kütüphaneciliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 4 October - 07 November 2023 Creative Commons License

Dijitalleşen Dünyada Doğasını Aşan Disiplin: Bilgi ve Belge Yönetimi

Hazine-i Evrak’ın Kuruluşunun 176. Yılı ve XVII. Arşivcilik Günü Etkinliği: Teknoloji Temelli Dünyada Klasik Arşivlerden Dijital Arşivlere Bilgi ve Belge Yönetiminin Gelecek Tasavvuru, İstanbul, Turkey, 30 November 2022

5. e-BEYAS 2022 Sempozyumu Açış Konuşması

5. e-BEYAS Sempozyumu-Metaverse ve Bilgi Yönetimi: e-Belge Yönetimi * eArşivler * NFT (Non-Fungible Tokens) * Veri Merkezleri * Bilgi Güvenliği, Ankara, Turkey, 10 - 11 October 2022

NFT’lerin Arşivsel Açıdan Değerlendirilmesi ve Kurumsal NFT

5. e-BEYAS Sempozyumu-Metaverse ve Bilgi Yönetimi: e-Belge Yönetimi * e-Arşivler * NFT (Non-Fungible Tokens) * Veri Merkezleri * Bilgi Güvenliği, Ankara, Turkey, 10 - 11 October 2022

Sürdürülebilir Politikalar Çerçevesinde Bilgi-Belge Yönetiminde Dijital Dönüşüm:Ankara Üniversitesi

5. e-BEYAS Sempozyumu-Metaverse ve Bilgi Yönetimi: e-Belge Yönetimi * eArşivler * NFT (Non-Fungible Tokens) * Veri Merkezleri * Bilgi Güvenliği, Ankara, Turkey, 10 - 11 October 2022

NFT’lerin Arşivsel Açıdan Değerlendirilmesi ve Kurumsal NFT

5. e-BEYAS Sempozyumu-Metaverse ve Bilgi Yönetimi: e-Belge Yönetimi * e-Arşivler * NFT (Non-Fungible Tokens) * Veri Merkezleri * Bilgi Güvenliği,, Ankara, Turkey, 10 - 11 October 2022, pp.15-16

Bilginin Yapı Taşı Olarak Arşivler-Yeni Nesil Arşivciler-Yapay Zekâ ve Ötesi...

Hazine-İ Evrak’ın 173. Kuruluş Yıldönümü Ve 14. Arşivcilik Günü Etkinliği : KUVVE-İ HAFIZADAN YAPAY ZEKÂYA: DİJİTAL GELECEKTE ARŞİVLER VE ARŞİVCİLER, İstanbul, Turkey, 28 November 2019, vol.6, pp.220-221

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Sürecinde Bilgi Güvenliği Temelli EBYS Yönetim

e-BEYAS 2019 Sempozyumu : Endüstri 4.0 SürecindeBİLGİYÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİeBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ, Ankara, Turkey, 10 - 11 October 2019, no.676, pp.45-59

Kuantum Teknolojileri ve Bilgi Yönetimi: Yeni Bir Çağ’ın Başlangıcı mı?

Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ”, Turkey, 10 - 11 October 2019

EBYS Birlikte Çalışabilirlik Olgunluk Modeli ve Ankara Üniversitesi e-BEYAS Uygulaması

4. e-BEYAS 2019 Sempozyumu - Endüstri 4.0 SürecindeBİLGİYÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİeBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ, Ankara, Turkey, 10 - 11 October 2019, pp.33-34

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Sürecinde Bilgi Güvenliği Temelli EBYS Yönetim

e-BEYAS 2019 Sempozyumu Endüstri 4.0 SürecindeBİLGİYÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİeBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ, Ankara, Turkey, 10 - 11 October 2019, pp.49-52

Kurumlar için EBYS ve e-Arşiv Sistemi İdari Yapılanma ve Yönetim Modeli: Bileşenler ve Entegrasyonlar

4. e-BEYAS 2019 Sempozyumu - Endüstri 4.0 SürecindeBİLGİYÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ, Ankara, Turkey, 10 - 11 October 2019, pp.2-3

Geleceğin Arşivcileri ve Hayalimdeki Arşiv

2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi, İstanbul Haliç Kongre Merkezi, İstanbul, Turkey, 20 - 24 November 2017

Belediyelerde Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Boyutu ve Kurumsal Yapılanma Gereksinimleri

Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016 Bursa., Bursa, Turkey, 12 - 14 May 2016 Sustainable Development

Belediyelerde e Arşiv Uygulamaları ile Dijitalleştirme Çalışmalarında İzlenmesi Gereken Yol Haritası

Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016 Bursa., Bursa, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.208-212

Belge ve Arşiv Yönetiminde Yeni Ufuklar ve Kuramsal Yaklaşımlar

Bilgi ve Belge Yönetiminde Kuram Toplantısı 2016, Ankara, Turkey, 02 December 2016

Digitalization of the Archive Records Forming Institutional Memory and Electronic Archive Processes in Universities

7th International Conference on Information Management in a Changing World (IMCW2016), viyana, Australia, 10 - 11 October 2016

Digitalization of the Archive Records Forming Institutional Memory and Electronic Archive Processes in the Universities

7th International Symposium on Information Management in a Changing World, Vienna, Austria, 10 - 11 October 2016

e-BEYAS 2015 Sempozyumu Açış Konuşması

e-BEYAS 2015 Sempozyumu: Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme- Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi Sempozyumu 21-22 Ekim 2015, Ankara, Ankara, Turkey, 21 October - 22 January 2015, pp.11-16

Ankara Üniversitesi e BEYAS Uygulaması ve Kamuda Kullanılan EBYS lerin Geleceği

Uydu Uzay ve Bilişim Teknolojilewri Günleri - Bilişim Etkinlikleri (EBYS'ye Kamu Bakış Açısı Paneli), İstanbul, Turkey, 11 - 12 December 2015

The Process of Institutionalization of Electronic Records Management Systems in Universities Ankara University e BEYAS Application

6. International Conference on Information Management in a Changing World (IMCW2015)November 25-27, 2015, Guangzhou, China, Guangzhou, China, 25 - 27 November 2015

Bütünleşik e Kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması Ankara Üniversitesi e BEYAS Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma

e-BEYAS 2015 Sempozyumu: Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi, 22-23 Ekim 2015, Gölbaşı-ANKARA, Ankara, Turkey, 22 - 23 October 2015

Dijitalleştirme ve e Arşivlemede İzlenecek Yol ve Yöntemler

e-BEYAS 2015 Sempozyumu: Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi, 22-23 Ekim 2015, Gölbaşı-ANKARA, Ankara, Turkey, 22 - 23 October 2015, pp.195-198

Üniversitelerde e Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi Çözümleri Ankara Üniversitesi e BEYAS Uygulaması ve Kurumsallaştırma

e-BEYAS 2014 Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu ve Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü/ Kurum Belge Merkezi ve Arşivi Hizmet Binasının Açılışı, 20-21 Mart 2014, Ankara, Ankara, Turkey, 5 - 07 February 2015

e-BEYAS 2014 Sempozyumu Açış Konuşması

e-BEYAS 2014ELEKTRONĠK BELGE YÖNETĠMĠ VE ARġĠVUYGULAMALARI SEMPOZYUMU20-21 Mart 2014 GölbaĢı-ANKARA, Ankara, Turkey, 20 - 21 March 2014, pp.21-31

Developing Electronic Records Management Software Applications and Managing Institutional Differences: A Comparative Study

2nd International Conference on Integrated Information (IC-ININFO), Budapest, Hungary, 30 August - 03 September 2012, vol.73, pp.526-533 Sustainable Development identifier

Elektronik belge yönetim sistemlerinde kurumsallaştırma süreci Ankara Üniversitesi elektronik belge yönetim ve arşivleme sistemi çalışmaları

Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 31 May - 02 June 2012

Approaches of E-Records Management in E-State Transformation Process in Turkey

2nd World Summit on the Knowledge Society (WSKS 2009), Chania, Greece, 16 - 18 September 2009, vol.49, pp.395-403 identifier identifier

Bir disiplin olarak belge yönetimi Records management as a discipline

Kütüphaneciliğin Destanı Uluslar arası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 24 October 2004, pp.191-210

Belge üretimi ve kurumsal bilgi yönetimi

21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu Sempozyumu, Hatay, Turkey, 19 - 20 April 2001, pp.179-186

Arşiv sorunlarına bakış belge üretim yaklaşımı

Arşivcilik Sorunları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 14 November 1995

Books & Book Chapters

NFT’lerin Arşivsel Açıdan Değerlendirilmesi ve Kurumsal NFT

in: Metaverse ve Bilgi Yönetimi: e-Belge Yönetimi * e-Arşivler * NFT * Veri Merkezleri * Bilgi Güvenliği, Burcu Yılmaz,M. Oytun Cibaroğlu,Bahattin Yalçınkaya,Fahrettin Özdemirci,Mehmet Torunlar, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.105-117, 2023

Yapay Zekâ Hâkimiyetinde Veri Merkezlerinin Varlığı

in: Yapay Zekâ: Disiplinlerararsı Yaklaşımlar, Berrin Küçükcan,Banu Fulya Yıldırım, Editor, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür Yayınları, İstanbul, pp.293-304, 2023 Creative Commons License

NFT’lerin Arşivsel Açıdan Değerlendirilmesi ve Kurumsal NFT

in: Metaverse ve Bilgi Yönetimi : e-BelgeYönetimi*e-Arşivler*NFT*Veri Merkezleri*Bilgi Güvenliği, Yılmaz, Burcu, Cibaroğlu, M. Oytun, Yalçınkaya, Bahattin, Özdemirci, Fahrettin, Torunlar, Mehmet, Editor, Ankara Üniversitesi BİL-BEM, Ankara, pp.105-117, 2023

Sürdürülebilir Politikalar Çerçevesinde Bilgi-Belge Yönetiminde Dijital Dönüşüm: Ankara Üniversitesi

in: Metaverse ve Bilgi Yönetimi : e-BelgeYönetimi*e-Arşivler*NFT*Veri Merkezleri*Bilgi Güvenliği, Yılmaz, Burcu, Cibaroğlu, M. Oytun, Yalçınkaya, Bahattin, Özdemirci, Fahrettin , Torunlar, Mehmet, Editor, Ankara Üniversitesi BİL-BEM, Ankara, pp.3-17, 2023

Kişisel Sağlık Bilgi Sistemleri

in: Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı ve mesleki uygulamalar, Özlem Yalçınkaya, Kübra Zayim Gedik, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.290-325, 2021

Dilekçe Hakkında Dijital Dönüşüm ve Ulusal Dilekçe Bilgi Sistemi

in: TBMM Dilekçe Hakkı Komisyonu, , Editor, TBMM, Ankara, pp.1-10, 2020

Dijital Kütüphanelerde Bilgi Güvenliği ve Gizlilik

in: Dijital Kütüphaneler Araştırmasının El Kitabı: Tasarım Kurulum ve Etki, Doğan Atılgan, Editor, Hiperakademi, İstanbul, pp.42-49, 2020

Bilginin Bilgiyle Savaşı: Belge ve Bilgi Yönetimi Vizyonuyla…

Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Bilgi Güvenliği Merkezi, Ankara, 2019

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Sürecinde Bilgi Güvenliği Temelli EBYS Yönetimi

in: Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge- eArşiv- eDevlet- Bulut BilişimBüyük Veri- Yapay Zekâ, Bahattin YALÇINKAYA,Mehmet Altay ÜNAL,Burcu YILMAZ,Fahrettin ÖZDEMİRCİ, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.45-59, 2019

EBYS Birlikte Çalışabilirlik Olgunluk Modeli ve Ankara Üniversitesi e-BEYAS Uygulamas

in: Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük-Veri-Yapay Zekâ, Bahattin YALÇINKAYA, Mehmet Altay ÜNAL, Burcu YILMAZ ve Fahrettin ÖZDEMİRCİ., Editor, Ankara ÜniversitesiBilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Bilgi Güvenliği Merkezi, Ankara, pp.95-111, 2019

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Sürecinde Bilgi Güvenliği Temelli EBYS Yönetimi

in: Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük-Veri-Yapay Zekâ, Bahattin YALÇINKAYA, Mehmet Altay ÜNAL, Burcu YILMAZ ve Fahrettin ÖZDEMİRCİ, Editor, Ankara ÜniversitesiBilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Bilgi Güvenliği Merkezi, Ankara, pp.45-59, 2019

Kurumlar için EBYS ve e-Arşiv Sistemi İdari Yapılanma ve Yönetim Süreci: Bileşenler ve Entegrasyonlar

in: Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ, Bahattin YALÇINKAYA-M. Altay ÜNAL-Burcu Yılmaz_Fahrettin ÖZDEMİRCİ, Editor, Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Bilgi Güvenliği Merkezi, Ankara, pp.3-9, 2019

EBYS (e-BEYAS) ve e-Arşiv Sistemlerinde/Uygulamalarında Yapay Zeka Yaklaşımı

in: Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi: Beklentiler ve yeni Yaklaşımlar, Fahrettin Özdemirci, Zeynep Akdoğan, Editor, Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi (BİL-BEM), Ankara, pp.57-63, 2017

EBYS Uygulaması e-Arşiv midir? TÜRKSAT-Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü e-Arşiv Deneyimi ile Yeni Yaklaşımlar

in: Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi: Beklentiler ve yeni Yaklaşımlar, Fahrettin Özdemirci ve Zeynep akdoğan, Editor, Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi (BİL-BEM), Ankara, pp.35-46, 2017

Standartlar Çerçevesinde EBYS ve e-Arşiv Uygulamalarında Kurumsal Yeterlilik Gereksinimi ve Nitelikli İnsan Gücünü Geliştirme Faaliyetleri

in: Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi: Beklentiler ve yeni Yaklaşımlar, Fahrettin Özdemirci, Zeynep Akdoğan, Editor, Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi (BİL-BEM), Ankara, pp.251-256, 2017

Belge ve Arşiv Yönetiminde Yeni Ufuklar ve kuramsal Yaklaşımlar

in: Bilgi ve Belge Yönetimi: Kuramsal Yaklaşımlar, Bülent Yılmaz, Turgay Baş, Semanur Öztemiz, Meltem Dişli, Editor, Hiperlink, İstanbul, pp.219-232, 2017

Dijitallaştirme ve e-Arşivlemede İzlenecek Yol ve Yöntemler

in: Kurumsal Belleklerin Geleceği Dijitalleştirme Elektronik Arşiv Elektronik Belge Yönetimi, ÖZDEMİRCİ FAHRETTİN,ÖZEL NEVZAT,ÇAKMAK TOLGA,AKDOĞAN ZEYNEP,YALÇINKAYA BAHATTİN, Editor, Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Koordinatörlüğü, Ankara, pp.195-198, 2016

Dijitalleştirme ve e-Arşivlemede İzlenecek Yol ve Yöntemler

in: Kurumsal Belleklerin Geleceği Dijitalleştirme Elektronik Arşiv Elektronik Belge Yönetimi Sempozyum Bildiriler Kitabı, Özdemirci, Fahrettin; Özel, Nevzat; Çakmak, Tolga; Akdoğan, Zeynep; Yalçınkaya, Bahattin, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.208-2013, 2016

Bütünleşik e-Kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-BEYAS Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma

in: Kurumsal Belleklerin Geleceği Dijitalleştirme Elektronik Arşiv Elektronik Belge Yönetimi, ÖZDEMİRCİ FAHRETTİN,ÖZEL NEVZAT,ÇAKMAK TOLGA,AKDOĞAN ZEYNEP,YALÇINKAYA BAHATTİN, Editor, Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Koordinatöelüğü, Ankara, pp.35-43, 2016

Kurumlar İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Modeli: Belge/Dosya Değerlendirme-Ayıklama-İmha (DAİ) Süreci Uygulaması

in: Prof Dr İrfan Çakın a Armağan, Umut Al, Zehra Taşkın, Editor, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara, pp.184-198, 2015

Bilgi edinme hakkı kanunu: Kamu belgelerinin yönetimi ve arşivler

in: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün Kuruluşunun 50. Yılına Armağan, Doğan Atılgan, Editor, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara, pp.65-77, 2004

Kurum ve kuruluşlarda belge üretiminin denetlenmesi ve belge yönetimi

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul şubesi, İstanbul, 1996

Eğitim sürecinde kütüphaneler ve gençlik

in: Prof.Dr. Berin U. Yurdadoğ’a Armağan, Fahretin Özdemirci, Yusuf Kayan, Editor, Türk Kütüphaneciler Derneği, pp.76-85, 1994

Metrics

Publication

103

Citation (WoS)

12

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

2

Project

17

Thesis Advisory

16

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals