Assoc. Prof. MÜGE ŞEN


Eğitim Bilimleri Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities


Names in Publications: Muge Sen

Metrics

Publication

69

Citation (WoS)

4

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Project

3

Thesis Advisory

6

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2004 - 2009

2004 - 2009

Doctorate

Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi (Dr), Turkey

2000 - 2004

2000 - 2004

Postgraduate

Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ev Ekonomisi (Yl) (Tezli), Turkey

1995 - 1999

1995 - 1999

Undergraduate

Ankara University, Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

2009

2009

Doctorate

3-6 yaş grubu çocukların sosyal davranışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi

Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi (Dr)

2004

2004

Postgraduate

Anaokuluna devam eden altı yaş çocukların motor gelişimlerine beden eğitimi çalışmalarının etkisinin incelenmesi

Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ev Ekonomisi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2017 - 2020

2017 - 2020

Assistant Professor

Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2014 - 2017

2014 - 2017

Assistant Professor

Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, İlköğretim Bölümü

2009 - 2014

2009 - 2014

Research Assistant PhD

Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, İlköğretim Bölümü

2002 - 2009

2002 - 2009

Research Assistant

Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Head of Department

Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2018 - 2021

2018 - 2021

Assistant Director of the Institute

Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı

2018 - 2021

2018 - 2021

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Non Academic Experience

2020 - 2024

2020 - 2024

Editorial Advisory Board Member

TUBITAK, THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH COUNCIL OF TÜRKİYE, Science and Society Department

2011 - 2011

2011 - 2011

Danışmanlık

Ankara Üniversitesi Vakfı Özel Okulları Anaokulu

1999 - 2002

1999 - 2002

Early Childhood Teacher

University, Ankara University, Faculty Agriculture Preschool & Kindergarten

1999 - 2002

1999 - 2002

Öğretmen

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Anaokulu

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Öğrtmenlik Uygulaması II

Postgraduate

Postgraduate

Tez Çalışması

Doctorate

Doctorate

Erken Çocuklukta Farklı Yaklaşımlar ve Programlar

Doctorate

Doctorate

Yeterliğe Hazırlık

Doctorate

Doctorate

Seminer

Postgraduate

Postgraduate

Araştırma Projesi I

Doctorate

Doctorate

Tez Çalışması

Doctorate

Doctorate

Uzmanlık Alan Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Okul Öncesinde Değerler Eğitimi

Postgraduate

Postgraduate

Seminer

Undergraduate

Undergraduate

Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Araştırma Projesi II

Postgraduate

Postgraduate

Erken Çocukluk Döneminde Oyun

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması I

Undergraduate

Undergraduate

Çocukta Oyun Gelişimi

Undergraduate

Undergraduate

Araştırma Projesi I

Undergraduate

Undergraduate

Özel Öğretim Yöntemleri I

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması II

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenelik Uygulaması I

Undergraduate

Undergraduate

Özel Öğretim Yöntemleri II

Undergraduate

Undergraduate

Üniversite Yaşamına Uyum

Undergraduate

Undergraduate

Topluma Hizmet Uygulamaları

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanalık Alan Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Okul Öncesinde Bilgisayar Öğretimi

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Erken Çocukluk Ebeveyn Aracılık Ölçeği Geliştirme Çalışması

ŞEN M., YILMAZ A., TEKE N., DEMİR E.

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Kars, Turkey, 2 - 05 October 2019, pp.940-943

2019

2019

Okul Öncesi Eğitiminde Erkek Öğretmen Olmaya İlişkin Bir Durum Çalışması

İPEK S., ŞEN M., SEVER M.

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Kars, Turkey, 2 - 05 October 2019, pp.1082-1085

2019

2019

Development Of Early Childhood Parental Mediation Scale

ŞEN M., YILMAZ A., TEKE N., DEMİR E.

6th International Early Childhood Education Congress, Kars, Turkey, 2 - 05 October 2019, pp.940-943

2019

2019

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRMEDE ÇOKLU GERİ BİLDİRİM TEKNİKLERİNİN KULLANILMASI

ŞEN M., TEKE N., DURMAZ E.

VI. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.2781-2782

2018

2018

3-6 Yaş Grubu Çocukların Medyaya Erişiminde Aile Profilleri: Anne-Babalar Engel mi, Yoksa Rehber mi?

ŞEN M., YILMAZ A., TEKE N.

TRT 7. Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı, İstanbul, Turkey, 28 - 30 November 2018

2018

2018

Okul Öncesi Sosyal Davranış Ölçeği- Akran Formu’nun Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ŞEN M., TEKE N.

V. International EurasianEducational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.1707-1708

2017

2017

The Monitoring Evaluation Study of the SIROMA Project

BABADOĞAN M. C., ATİK G., ATMACA YILDIZ S., ERGENE T., ÖZÇELİK T., ÖZTÜRK M., et al.

5th International Congress on Curriculum and Instruction, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017

2017

2017

The Development of Extra-Curricular Activity Program and Materials of the SIROMA Project

BABADOĞAN M. C., ATİK G., ATMACA YILDIZ S., ERGENE T., ÖZÇELİK T., ÖZTÜRK M., et al.

5th International Congress on Curriculum and Instruction, Antalya, Turkey, 26 - 28 October 2017

2017

2017

Mesleki Gelişimde Örnek Bir Uygulama: e-Mente:OÖÖ

ERDOĞAN S., ŞEN M., ERGÜL A., PARPUCU N., KURU TURAŞLI N., KOÇ D., et al.

26. Eğitim Ulusalararası Bilimleri Kongresi, 20 - 23 April 2017

2016

2016

Televizyonda Çocuğa Sunulan Hangi Dünya? Anne Babalar Bu Dünyaya Nasıl Aracılık Edebilir?

ŞEN M.

TRT 5. ULUSLARARASI ÇOCUK MEDYASI KONFERANSI http://www.trtcocukmedyasikonferansi.com/uploads/2017/01/09/a33eaca2d1be4393b55f867907250e58.pdf, İstanbul, Turkey, 6 - 07 December 2016

2016

2016

Feedback: Antecedents Consequences and Beyond

YILMAZ B., ŞEN M.

The International Society on Early Intervention Conference, Stockholm, Sweden, 8 - 10 June 2016

2015

2015

3 6 Yaş grubu çocukların sosyal davranışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi

ŞEN M., ARI M. M.

Hacettepe Üniversitesi 4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.123

2015

2015

Politika Yapıcılar Eğitim Alanında 2015 2019 yılları arasında neleri hedefliyor 2015 Genel Seçim Bildirgeleri

ŞEN M.

Hacettepe Üniversitesi 4. Uluslarasarı Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.218

2014

2014

Sürdürülebilir Gelişme İçin Eğitim Konusunda Kuşaklararası Diyaloglar

ŞEN M., Haktanır G.

1. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2014

2007

2007

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Uygulama Derslerindeki Performanslarının Değerlendirilmesi

KARAMAN G., AKGÜN E., ACER D., ŞEN M., ERGÜL A., DİNÇER F. Ç., et al.

II. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Turkey, 24 - 27 October 2007, pp.313-319

2012

2012

I’m Going to Kindergarten “I’m Playing and Learning

DİNÇER F. Ç., AKGÜN E., ŞEN M., ACER D., ERGÜL A., KARAMAN G., et al.

International Congress on Early Childhood Education, Turkey, 12 - 15 September 2012

2012

2012

I’xxm Going to Kindergarten I’xxm Playing and Learning

DİNÇER F. Ç., AKGÜN E., ŞEN M., ACER D., ERGÜL A., KARAMAN G., et al.

3. International Congress on Early Childhood Education, Adana, Turkey, 12 September - 15 October 2012, pp.255-256

2012

2012

Reduce and Reuse: Turkish preschool children s education for a sustainable world

Haktanır G., GÜLER YILDIZ T., YILMAZ A., ŞEN M., KURTULMUŞ Z., ERGÜL A., et al.

Organization Mondiale pour l’Education Prescolaire (OMEP) XXVIIIth World Symposium, 18 - 21 July 2012, pp.78

2010

2010

Geleneksel ve Günümüz Çocuk Oyunlarının Karşılaştırılması

DİNÇER F. Ç., GÜRKAN T., ŞEN M.

Günümüzde Çocuk Oyunlarında ve Oyncaklarında Yaşanan Değişimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 9 - 10 December 2010, pp.41-56

2008

2008

Comparasion of Traditional and Modern Games in Turkey

DİNÇER F. Ç., GÜRKAN T., ŞEN M.

XXIX. International Congress of Psychology, Berlin, Germany, 20 - 25 July 2008, pp.436

2009

2009

Bir Topluma Hizmet Uygulama Örneği: Haydi Kavram Oyuncaklarıyla Oynayalım.

DİNÇER F. Ç., ÇABUK B., ERGÜL A., ŞEN M.

Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.76

2008

2008

Altı Yaşındaki Çocukların Genel Beslenme Alışkanlıkları

Haktanır G., ŞEN M., ÇELİK Y.

Türkiye’de Çocuk Yetiştirme Yaklaşımları: Yöntemler, Sorunlar, Çözümler konulu VI. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 15 October 2008

2008

2008

Aggression in Preschoolers: A Retrospective perspective

ŞEN M.

10th International Conference on Education, 26 - 29 May 2008

2007

2007

Büyükanneler Büyükbabalar Ve Torunlar Birlikte Yaşar Birlikte Öğrenirler

ŞEN M., Haktanır G.

IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 November 2007, pp.137-150

2005

2005

Okul Öncesi Dönemde Kullanılan Bilgisayar Destekli Eğitim Programlarının İncelenmesi

BAYHAN N. P., ŞEN M.

Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi V. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi ’xxPopüler Kültür ve Çocuk’xx, Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2005, pp.293-308

2005

2005

A Study on the Effect of Physical Education Studies on Motor Development of Six Years Old Children Attending Kindergarten

ŞEN M., ARAL N.

46th ICHPER-SD Anniversarry World Congress, İstanbul, Turkey, 9 - 13 November 2005, pp.219-224

2003

2003

7 Yaşındaki Çocukların Ahlaki Yargılarının Gelişimi

ŞEN M., ALİSİNANOĞLU F., Haktanır G.

Omep Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, Aydın, Turkey, 5 - 11 October 2003, vol.2, pp.141-157

Books & Book Chapters

2022

2022

Türkiye’deki Eğitim Bilimleri Enstitülerinin Gelişiminin ve Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi

ASLAN C., ATİK G., ŞEN M., KEPENEKCİ Y.

in: Akademide 40 Yıl: Prof. Dr. Meral Uysal’a Armağan, Ahmet Yıldız, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.127-149, 2022

2020

2020

Ev ve Ev Dışındaki Ortamlarda Öğrenme Etkinlikleri

ŞEN M.

in: Anne Baba Eğitimi, Güler Yıldız, Tülin, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.191-214, 2020

2019

2019

Teknolojik Öğretim Araçları ve Özellikleri

ŞEN M.

in: Okul Öncesi Eğitim İçin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ültay Eser, Ültay Neslihan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.83-109, 2019 Sustainable Development

2019

2019

Erken Çocukluk Döneminde Gelişim

ŞEN M.

in: Gelişim Psikolojisi I, Gürgan Uğur, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.141-170, 2019

2018

2018

Erken Çocukluk Eğitiminde Oyun ve Önemi

ŞEN M.

in: Erken Çocukluk Eğitimi, Diken, H.İ., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.403-431, 2018

2017

2017

Ev ve Ev Dışındaki Ortamlarda Öğrenme Etkinlikleri

ŞEN M.

in: Anne Baba Eğitimi, Güler Yıldız Tülin, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.191-214, 2017

2015

2015

Okul Öncesi Dönemde Teknoloji Kullanımı

ŞEN M.

in: Okul Öncesi Eğitime Giriş, Avcı, N. ve Toran, M., Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.289-299, 2015

2014

2014

Ev ve Ev Dışındaki Ortamlarda Öğrenme Etkinlikleri

ŞEN M.

in: Anne Baba Eğitimi, Yıldız Güler, T., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.187-210, 2014

2013

2013

Okulöncesi Dönem Değerler Eğitiminde Öğretmenin ve Okulun Rolü

ŞEN M.

in: Okulöncesi Dönemde Değerler Eğitimi, Arıkan Arzu, Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, Eskişehir, pp.123-148, 2013

2013

2013

Okul Öncesi Dönemde Teknoloji Kullanımı

ŞEN M.

in: Okul Öncesi Eğitime Giriş, Avcı, Neslihan ve Toran, Mehmet, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.289-299, 2013

2012

2012

Erken Çocukluk Eğitiminde Oyun ve Önemi

ŞEN M.

in: Erken Çocukluk Eğitimi, Diken, H. İ., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.403-431, 2012

2012

2012

Okul Öncesi Dönemde Teknoloji Kullanımı

ŞEN M.

in: Okul Öncesi Eğitimine Giriş, Avcı, N. ve Toran, M., Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.289-299, 2012

2012

2012

Okul Önces Dönemde Değerler Eğitiminde Öğretmenin ve Okulun Rolü

ŞEN M.

in: Okul Öncesinde Değerler Eğitimi, Arıkan, A., Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.123-148, 2012

2011

2011

Okulöncesi dönem değerler eğitiminde öğretmenin ve okulun rolü

ŞEN M.

in: Okulöncesi dönemde değerler eğitimi, Arıkan, A., Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, pp.123-148, 2011

2010

2010

Ev ve Ev Dışındaki Ortamlarad Öğrenme Etkinlikleri

ŞEN M.

in: Anne Baba Eğitimi, Giler, T., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.183-206, 2010

Artistic Activity

December 2017

December 2017

Kıbrıs Eğitim Araştırmları Birliği 3. kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

ŞEN M.

November 2016

November 2016

Erken Çocukluk Dönemi Farkındalık Çalıştayı

ŞEN M.

November 2011

November 2011

Drie werkgroepen over ontwikkelingen in het denken over opvoeden in de landen van herkomst en onder migranten in Nederland isimli bir atolye calismasi

ŞEN M.Citations

Total Citations (WOS): 4

h-index (WOS): 1