Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Professor

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

 • 2014 - 2021 Associate Professor

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

 • 2002 - 2014 Research Assistant

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Courses

 • Doctorate Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate Seminer

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate Tez Çalışması

 • Undergraduate Analitik Kimya II

 • Doctorate Tez Çalışması

 • Postgraduate Adli Bilimlerde Analitik Yöntemler

 • Undergraduate ANALYTICAL CHEMISTRY II

 • Undergraduate ANALYTICAL CHEMISTRY II PRACTICE

 • Postgraduate Adli Bilimlerde Spektroskopik Ve Kromatografik Yöntemler

 • Undergraduate Araştırma Projesi II

 • Undergraduate ANALYTICAL CHEMISTRY I

 • Undergraduate LABORATORY SAFETY

 • Postgraduate Atomik Spektroskopi

 • Undergraduate Analitik Kimyada Hesaplamalar Ve Bilgisayar Kullanımı

 • Doctorate Seminer

 • Doctorate KAPİLER ELEKTROFOREZ

 • Doctorate Yeterliğe Hazırlık Çalışması

 • Undergraduate GENEL KİMYA II

 • Postgraduate Atomik Spektroskopi

 • Undergraduate Araştırma Projesi I

 • Undergraduate Laboratuvar Güvenliği

 • Doctorate Kapiler Elektroforez

 • Undergraduate RESEARCH PROJECT II

 • Doctorate UZMANLIK ALAN DERSİ

 • Undergraduate GENERAL CHEMISTRY II

 • Undergraduate Analitik Kimya Uygulama I

 • Postgraduate UZMANLIK ALAN DERSİ

 • Undergraduate Analitik Kimya I

 • Undergraduate ANALYTICAL CHEMISTRY I PRACTICE

 • Undergraduate COMPUTER USAGE AND CALCULATION IN ANALYTICAL CHEMISTRY

 • Undergraduate Analitik Kimya Uygulama II

 • Undergraduate GENEL KİMYA I

 • Undergraduate GENERAL CHEMISTRY I

 • Postgraduate ECZACILIKTA ANALİZ YÖNTEMLERİ PRATİK

 • Undergraduate ANALİTİK VALİDASYON

 • Doctorate BİYOLOJİK SİSTEMLERDE İLAÇ ETKİSİNİN FİZİKOKİMYASAL PRENSİPLERİ

 • Postgraduate ELEKTROFORETİK OLAYLAR

 • Undergraduate ARAŞTIRMA PROJESİ TEORİK

 • Undergraduate ARAŞTIRMA PROJESİ PRATİK

 • Undergraduate ANALİTİK KİMYA I PRATİK

 • Doctorate ANALİTİK KİMYADA İLERİ KONULAR I

 • Undergraduate ALETLİ ANALİZ

 • Postgraduate ECZACILIKTA ANALİZ YÖNTEMLERİ TEORİK

 • Undergraduate ANALİTİK KİMYA II PRATİK