Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2009 - Continues Professor

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

 • 2003 - 2009 Associate Professor

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

 • 2001 - 2003 Assistant Professor

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

 • 1989 - 2001 Research Assistant

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Courses

 • Undergraduate Araştıma Projesi

 • Doctorate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate

 • Doctorate İlaç Kal. Komt. Kim.Prensipler

 • Doctorate Farm. Kimyada İleri Konular II

 • Doctorate İlaç. Sent. Reak. Ortam Optim.

 • Doctorate İleri Organik Kimya Reak. Mek.

 • Postgraduate Farmasötik ve Medisinal Kimyada İleri Konular II

 • Postgraduate Heterosiklik Bileşikler I

 • Undergraduate FARMASÖTİK KİMYA UYGULAMA III

 • Doctorate Uzmanlık Alan Dersi

 • Doctorate Tez yükü

 • Undergraduate ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİ TEO.

 • Undergraduate ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİ PR.

 • Undergraduate FARMASÖTİK KİMYA I TEO.

 • Postgraduate UZMANLIK ALAN DERSİ

 • Doctorate SEMİNER

 • Postgraduate TEZ ÇALIŞMASI

 • Doctorate ORGANİK KİMYADA İLERİ KONULAR II

 • Postgraduate SP. UV

 • Postgraduate SP. IR

 • Postgraduate Günümüz ve Geleceğin Yeni İlaçları

 • Postgraduate Spec. UV

 • Postgraduate Kalitatif Kantitatif İlaç Anal.

 • Postgraduate Kalitatif ve Kantitatif İlaç Analizleri I

 • Doctorate Sp. UV

 • Doctorate Organik Kimyada İleri Konular I

 • Postgraduate Seminer

 • Doctorate Farmasötik Kimya Alan Uygulama Dersi

 • Undergraduate Farmasötik Kimya Uygulama IV

 • Undergraduate Antiseptik Dezenfektanlar ve Farklı Enfeksiyonlarda Kul. İlaçlar

 • Undergraduate FARMASÖTİK KİMYA II TEO.

 • Undergraduate Tedavide Farklı İlaç Grupları

 • Doctorate Spec. İlaç Yapı Anal. NMR Sp. ve Uyg.

 • Undergraduate Farmasötik Kimya IV Uyg.

 • Postgraduate Sp. İlaç Yapı Anal. NMR Sp. ve Uyg.

 • Postgraduate Spec. İlaç Yapı Anal. IR Spektroskopsi

 • Postgraduate Spek. İlaç Yapı Anal. UV Spektrokopisi ve Uyg.

 • Postgraduate Kimyasal Adlandırma

 • Postgraduate Antiseptik Dezenfektanlar ve Farklı Enfeksiyonlarda Kullanılan İllaçlar

 • Postgraduate Spek. Yapı Anal. IR

 • Undergraduate Organik Kimya II

 • Postgraduate Organik Kimyada Laboratuvar Tekniği

 • Postgraduate Spektroskopik İlaç Yapı Anal. UV

 • Undergraduate Antiseptik Dezenfektanlar ve Farklı Enfeksiyonlarda Kullanılan İllaçlar

 • Undergraduate Farmasötik Kimya I

 • Undergraduate Farmasötik Kimya I-II