Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Folklorik Temsilin Simgesel Dönüşümü

MOTIF ACADEMY JOURNAL OF FOLKLORE , vol.13, no.30, pp.689-700, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Yapıtın İktidarı ve İzleyici Özne Diyalektiği

Art-e Sanat Dergisi , vol.9, no.18, pp.401-412, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Feminist Sanatta Beden ve Yabancılaşma

Art-e Sanat Dergisi , vol.7, no.14, pp.338-365, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Sanatın Temsili ve Postmodern Sanatta Temsil

Art-e Sanat Dergisi , vol.6, no.12, pp.40-61, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

İmgede Anlamın İzleği

rh Art Magazine , no.78, pp.26-29, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Resim Eğitiminde Nesneden İmgeye Algı

Çağdaş Eğitim Dergisi , vol.35, no.372, pp.15-22, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Karagözde Biçim ve Anlam Kurgusu

NEWSA , vol.4, no.3, pp.23-32, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Plastik Sanatlarda Temsil Sorunu

ARTANKARA ÇAĞDAŞ SANAT FUARI, Ankara, Turkey, 02 April 2021

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sanatın Kullanımı

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu. , Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.99-110 Sustainable Development

Görsel Sanatlar Eğitiminde Kollektifin Gücü ve Bir Örnek Yaklaşım

VI. International Eurasian Educational Research Congress., Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.1136-1144

Güzel Sanatlar Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Genel Değerlendirmesi

II.International Symposium of Arts Education Research, “New Paradigms in Arts, Arts Education and Research Methods”., Ankara, Turkey, 6 - 08 December 2018, pp.73-83

Ailelerin Sanat Eğitimine Yaklaşımı

IX. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Ankara Ün. Çocuk Kültürü Araştırmaları Merkezi, Ankara, Turkey, 3 - 06 October 2017, pp.207-220

Migration of visual images in contemporary art experiences

7th World Conference on Design and Arts (WCDA-2018) New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, Berlin, Germany, 29 - 30 June 2018, vol.5, pp.1-6

GÜNCEL SANATTA TEKSTİLİN KİMLİK SORUNU VE BÜYÜK GÖÇ

DEÜ GÖÇ TEMALI 2. ULUSLARASI SANAT VE TASARIM KONGRESİ, 19 - 21 October 2016, vol.2

Güncel Sanatta Tekstilin Kimlik Sorunu ve Büyük Göç

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Uluslararası II. Sanat ve Tasarım Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 21 October 2016, pp.77

Yaratımdan Üretime Sanatçı

Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dünya Sanat Günü PanelTürkiye’xxde Sanatçı Olmak, Kırşehir, Turkey, 15 April 2016

Re Created Collective Spaces and New Pokes in Art

4. World Conference on Design and Arts WCDA-2015, St. Petersburg, Russia, 26 - 28 June 2015, pp.60

Ekslibriste Kimlik Kültür ve Anlam Kodları

Başkent Üniversitesi 2. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyum ve Çalıştayı, Ankara, Turkey, 27 - 28 April 2015, pp.60-67

Kent Birey ve Sanatın Adaleti Hangar Oluşumu

Sanatın Değişkenleri Bağlamında Kentsel Adalet, Ankara, Turkey, 6 - 08 April 2015, pp.331-348

Sembolik Temsil ve Hikayeleştirme Olarak Ekslibris Okuması

1. Ulusal Ekslibris Kongresi. Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Turkey, 15 - 16 November 2014, vol.1, pp.34-42

Postmodern Approaches and its Reflections on Art Education

3rd World Conference on Design, Arts and Education, Dubrovnik, Croatia, 2 - 03 May 2014, pp.8

Resim Eğitimi Sanat ve Postmodern Toplum

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kamusal Eğitim Sempozyumu., Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2012, pp.335-340

Dönüşen Değerler ve Postmodern Sanat Eğitiminin Kritiği

III. Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı, Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, Turkey, 15 - 16 May 2013, pp.33

İlköğretim ikinci kademe 7 Sınıf Öğrencilerinin Oynadıkları Bilgisayar Oyunlarının Resimlerine Yansıma Durumları

3. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Çanakkale, Turkey, 16 - 17 April 2012, pp.42

Artist in postmodern creation process

World Conference on Design, Arts and Education (DAE), Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2012, vol.51, pp.985-988 identifier

How to Read and Interpret Visual Signs in Visual Art Education

In SEA 33. World Congress, Budapest, Hungary, 25 - 30 June 2011, pp.141

Resim Eğitiminde Bir Yöntem Yaklaşımı Olarak Göstergebilim ve Yeniden Anlamlandırma

1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu dün, bugün, gelecek, Ankara, Turkey, 27 - 29 April 2011, pp.163-166

Usage of Batik in Home Decoration as an Art

Rural Environment. Education. Personality. (REEP) Proceedings of the 4th International Scientific Conference, Jelgava, Latvia, 25 May 2009 - 28 May 2008, pp.17-25

Sanata Karşı Uygulanan Şiddet ve Saldırı

3. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu-Sanat Eğitimi ve Şiddet, Ankara, Turkey, 13 - 15 April 2008, pp.363-374

Türklerin Yurtdışına Giderken Seçtikleri Hediyeler

Kültür Tarihimizde Çeyiz, Turkey, 02 December 2007, pp.367-381

Why University Students in Turkey Choose to Study Art and Art Education

Why University Students in Turkey Choose to Study Art and Art Education?, Atina, Greece, 20 - 23 May 2007, pp.147-157

Gazi Üniversitesi nin Ankara daki Fakülte Binalarının Renk Ergonomisi Açısından Öğrenci Güdülenmesine Etkileri

Gazi Üniversitesi 12. Ulusal Ergonomi Kongresi Ergonomi’de Yeni Gelişen Stratejiler, Ankara, Turkey, 12 - 15 March 2006, pp.309-318

Güncel Logo ve Amblemlerde Kullanılan Kimi Sembolik Motiflerin Bursa Merkez Olmak Üzere Tarihsel ve Kültürel Temelleri

Bursa Halk Kültürü II. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu, Bursa, Turkey, 17 - 19 October 2005, pp.307-317

Ankara Alaeddin ve Ankara Arslanhane Camileri Minber Süslemeleri

Cumhuriyetin Sekseninci Yılında Her Yönüyle Ankara Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2003, pp.235-239

Çamlıyayla El Sanatı Ürünlerindeki Motiflerin Bezeme Türleri

Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 16 November 2000, pp.123-129

Konya Yöresi Kilimlerinde Sembolik Motifler Ve Oğuz Boyu Damgaları

Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu, Isparta, Turkey, 15 - 17 October 2000, pp.351-364

Books & Book Chapters

“Covid-19 Pandemi Sürecinde Plastik Sanatlar Eğitiminde Sorunlar ve Fırsatlar”,

in: Salgın Sürecinde Çevrimiçi Sanat ve Sanat Eğitimi, Doç. Dr. Ödül Işıtman, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.21-36, 2023

Sanat ve Şiddet

in: Farklı Disiplinlerin İhmal ve İstismara Bakış Açıları, Eratay, Emine, Editor, Vize Akademik, Ankara, pp.315-338, 2022

Ailelerin Sanat Eğitimine Yaklaşımları

in: Çocuk ve Sanat, Ayşe Okvuran, Ceren Karadeniz, Editor, ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ, Ankara, pp.207-220, 2018

The Place of Desing Education in Handcraft Education in Turkey and Contemporary Approaches

in: Research on Education, Marina-Stefania Giannakaki, Gregory T. Papanikos, Yiannis Pozios John Kelvyn Richards, Editor, Atiner Publications, Atina, pp.279-295, 2006

Silifke Folkloru

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, 2004

Tarsus El Sanatları

Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998

Metrics

Publication

78

Citation (WoS)

7

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

9

H-Index (Scopus)

2

Project

6

Thesis Advisory

23
UN Sustainable Development Goals