Education Information

Education Information

 • 1994 - 2001 Doctorate

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Turkey

 • 1992 - 1994 Postgraduate

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1987 - 1991 Undergraduate

  Ankara University, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Alkenlerin ligandla yavaşlatılmış ve hızlandırılmış katalitik osmiyum tetraoksit dihidroksillenmesi reaksiyonunun kinetik, mekanistik ve sentetik araştırılması

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)

 • 1994 Postgraduate

  Alkenlerin Trimetilamin N-Oksit ile Osmiyumtetraoksit katalizli dihidroksillenmesinde ter-aminlerin etkinliği

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English