Prof. JÜLİDE AKYÜZ ORAT


Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

40

Thesis Advisory

17

Education Information

1999 - 2003

1999 - 2003

Doctorate

Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

1996 - 1998

1996 - 1998

Postgraduate

Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

1991 - 1995

1991 - 1995

Undergraduate

Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

Dissertations

2003

2003

Doctorate

Ankara'nın bütüncül tarih çerçevesinde XVIII. yüzyılda Ankara (Şer'iye sicillerinin sayısal ve muhteva analizi denemesi)

Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü

1998

1998

Postgraduate

İşkodra (İskenderiye) Sancağı (1485-1570)

Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Professor

Kafkas University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Hıstory

2008 - 2014

2008 - 2014

Associate Professor

Kafkas University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Hıstory

2005 - 2008

2005 - 2008

Assistant Professor

Kafkas University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Hıstory

2003 - 2005

2003 - 2005

Lecturer PhD

Kafkas University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Hıstory

1994 - 2005

1994 - 2005

Research Assistant

Kafkas University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Hıstory

Managerial Experience

2011 - Continues

2011 - Continues

Head of Department

Kafkas University

2007 - Continues

2007 - Continues

Head of Department

Kafkas University

2006 - 2007

2006 - 2007

Deputy Director of Conservatory

Kafkas University

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlıca I

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlı Tarihi III

Postgraduate

Postgraduate

Klasik Dönem Osmanlı Siyasi Tarihi I-II

Doctorate

Doctorate

Klasik Dönem Osmanlı’da Devlet-Toplum İlişkileri I-II

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlı Sosyo-İktisat Tarihi II

Postgraduate

Postgraduate

Yeniçağ Osmanlıca Metinler I-II

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlı Sosyo-İktisat Tarihi I

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlıca II

Postgraduate

Postgraduate

Klasik Dönem Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi I-II

Doctorate

Doctorate

17. YÜZYIL OSMANLI DEVLETİ’NDE SİYASİ GELİŞMELER I-II

Doctorate

Doctorate

15-18. YÜZYIL OSMANLI ARŞİV BELGELERİNİN TAHLİLİ I-II

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlı Tarihi IV

Postgraduate

Postgraduate

Yakınçağ Osmanlıca Metinler I-II

Postgraduate

Postgraduate

Araştırma Yöntem ve Teknikleri I-II

Advising Theses

2019

2019

Doctorate

XVIII. yüzyılda Batum sancağı

AKYÜZ ORAT J. (Advisor)

S.ORHANKAZİ(Student)

2016

2016

Doctorate

XVI. yüzyılın ikinci yarısında Çıldır Beylerbeyliği

AKYÜZ ORAT J. (Advisor)

E.DOĞANTEKİN(Student)

2015

2015

Postgraduate

Osmanlı' dan günümüze Kars köy adları

AKYÜZ ORAT J. (Advisor)

G.ARANCI(Student)

2014

2014

Postgraduate

XVI. yüzyıl Mühimme Defterlerine göre Kars

AKYÜZ ORAT J. (Advisor)

A.AĞBABA(Student)

2013

2013

Postgraduate

Evliya Çelebi Seyahatname'sinde Doğu şehirleri (1641-1648)

AKYÜZ ORAT J. (Advisor)

S.ÖZKÖK(Student)

2012

2012

Postgraduate

Feshane-i âmire

AKYÜZ ORAT J. (Advisor)

S.İNAL(Student)

2011

2011

Postgraduate

20. yüzyıl başında Konya Polis Teşkilatı

AKYÜZ ORAT J. (Advisor)

İ.YILMAZ(Student)

2009

2009

Postgraduate

Antakya-Beylan (Belen) Şer'iyye Sicili

AKYÜZ ORAT J. (Advisor)

N.BİLGİÇ(Student)

2009

2009

Postgraduate

1855 Kars zaferi

AKYÜZ ORAT J. (Advisor)

D.KARADAĞ(Student)

Books & Book Chapters

2022

2022

6. Bölüm Sultan IV. Murad Dönemi (1623-1640), 8. Bölüm Sultan IV. Mehmed Dönemi (1648-1687) ve Köprülü Ailesi

AKYÜZ ORAT J.

in: OSMANLI TARİHİ III, ALİ SİNAN BİLGİLİ, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI, Erzurum, pp.110-132, 2022

2022

2022

BAŞŞEHİRDE ACEM KÖLELER....BEN ACEM ASLINDAN MÜSLİM NESEBİNDEN

AKYÜZ ORAT J.

in: TÜRKİYE VE İRAN TARİHİ ÜZERİNE YAZILAR, DR. ERSİN DOĞANTEKİN, Editor, UZUN DİJİTAL SONÇAĞ AKADEMİ, İstanbul, pp.95-107, 2022