Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2006 - Continues Professor

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 1998 - 2006 Associate Professor

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 1996 - 1998 Assistant Professor

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 1992 - 1996 Expert

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Courses

 • Undergraduate Principles of antimicrobial therapy

 • Undergraduate Acute infectious diarrheae case discussions, prescription practices

 • Undergraduate Empirical use of antibiotics

 • Undergraduate Acute infectious diarrheae

 • Undergraduate Akılcı antibiyotik kullanımı

 • Undergraduate İnfeksiyöz ishaller

 • Undergraduate Sıtma

 • Undergraduate İshalli hastaya yaklaşım (olgu tartışması)

 • Undergraduate Antimikrobiyal tedavinin temel prensipleri

 • Associate Degree İnfeksiyon hastalıklarında serolojik yöntemlerin kullanımı

 • Associate Degree Kan ve vücut sıvıları ile bulaşan enfeksiyonlar ve korunma

 • Associate Degree Akılcı ilaç kullanımı uygulaması

 • Associate Degree Akılcı ilaç uygulaması eğitimi

 • Associate Degree İnfeksiyon hastyalıklarında serolojik yöntemlerin kullanımı