Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Sporda video geri bildirim

Çağdaş Eğitim Dergisi , vol.276, pp.41-44, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Çocuklarda kuvvet antrenmanları

yedi metre , vol.2, no.3, pp.7-9, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

To Understand of PETE Student’s Disability awareness meaning in his life

5th International Conference of Physical Education and Sport Science, Nevşehir, Turkey, 4 - 06 December 2018

öğrenmeyi öğrenmek

Amotör sporlar federasyonu antrenör eğitimi, Ankara, Turkey, 11 March 2018

Aday Beden Eğitimi Öğretmeninin Görme Yetersizliği Olan Bireylerin Beden Eğitimi Dersi Için Uygulama Bilgisi

Bilgisi 3.Uluslararası Engelliler İçin Beden Eğitimi Spor Bilimleri Kongresi, 20 - 21 October 2017

Görme Yetersizliği Olan Öğrenci Olmak

Uluslararası Engelliler İçin Beden Eğitimi Ve Spor Konferansı, Konya, Turkey, 20 - 21 October 2017, pp.5-6

Görme Engeli Olan Öğrencilerin Akranın Kullanımı İle Derse Katılımlarında Zorlaştırıcıları Ve Kolaylaştırıcıları:

VI Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 February - 22 January 2017, pp.24

Orta Öğretimde Hümanistik Felsefe ile Bireysel Ve Sosyal Sorumluluk Modeli,

VI. Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 22 January 2017, pp.18

Öğretmen Adaylarının teknoloji destekli Alan deneyimleri

14. uluslararası spor bilimleri kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2016

Gaining Fair Play Behaviour through Personal and Social Responsibility Model

Aıesp, Wyoming, United States Of America, 6 November - 11 June 2016

From talked about ıdeas towards actıoned practıces ın pedagogıcal ınnovatıons

13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya, Turkey, 6 - 08 November 2014

An example of using Blended Learning in Fitness

British Educational Research Association (BERA) Conference, sussex, United Kingdom, 3 - 05 September 2013, pp.714

Starting Dialogue Of Blind People Via Bicycle

Uluslararası Engelliler için Fiziksel Aktivite Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 - 23 July 2013, pp.63

Physical Activity Children with Autism

19. Uluslararası Engelliler için Fiziksel Aktivite Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 - 23 July 2013, vol.62

Beden Eğitimi Öğretmen Eğitiminde Moodle Kullanım süreci Öğrenci ve Eğitici gözünden fiziksel uygunluk dersi

IV Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 26 January 2013, pp.34

Beden Eğitimi Öğretmen Eğitiminde Moodle Kullanımı Eğitici gözünden fiziksel uygunluk dersi

IV Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, Turkey, 25 - 26 January 2013

Gönüllü Motivasyon Envanteri Türk Popülasyonuna Uyarlanması

12. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, Denizli, Denizli, Turkey, 12 - 14 December 2012, vol.73

Beden Eğitimi Okuryazarlığı ile Dans Ediyoruz

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2012, pp.479

Can You Gaın A Healthy Nutrıtıonal Habıt By Physıcal Lıteracy

Cyprus International Conference on Educational Research, Middle East Technical University North Cyprus, kıbrıs, Cyprus (Kktc), 8 - 10 February 2012

The Effect Of Inquıry Based Learnıng Model On Health related Fıtness

Cyprus International Conference on Educational Research, Middle East Technical University North Cyprus, 8 - 10 February 2012

Development Of A Guıde Book For Elementary School Teachers In Inclusıonary Physıcal Educatıon For Students Wıth Mental Retardatıon

Cyprus International Conference on Educational Research, Middle East Technical University North Cyprus, 8 - 10 February 2012

Sınıf Öğretmenleri için Kaynaştırma Sınıfları Beden Eğitimi Derslerinde Otistik Çocuklara yönelik Kılavuz Kitap

I. Uluslar arası Katılımlı Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 07 May 2011, pp.1

Temel Becerilerin Engelli Bireylerde Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

2. Yeni ve yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 30 - 31 January 2009, vol.30

Fiziksel Aktivite Ortamlarında Olumlu Davranış Yönetimi Temelli Bir Çalışma

3. Beden Eğitimi Öğretiminde, Yeni ve yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu .Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Turkey, 21 - 22 January 2011, pp.31

Zinde Olduğumu Görmesem de Hissetmek istyorum

”, 3. Yeni ve yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu,Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Turkey, 21 - 23 January 2011, pp.34

Jump Jim joe Polka ilköğretim Beden eğitimi derslerinde Dans Etkinliğinin Yeri

II.Beden Eğitimi Öğretiminde Yeni ve yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 22 January 2011, pp.31

The effects of goal setting and disability in a game of darts

”.International FIEP World congress, vierumaki, Finland, 6 - 10 August 2008, vol.35

Beden Eğitimi Derslerinde Araç Yerine Materyal Kullanılsaydı

5. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Turkey, 5 - 06 April 2008

İlköğretim 5 7 sınıf öğrencilerinin sağlıklı yaşam Davranışlarının İncelenmesi

Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2007, pp.137

ilköğretim öğrencilerinin sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk bilgi düzeylerinin incelenmesi

” 5. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu, Adana, Turkey, 2 - 03 November 2007, pp.211-214

Materyalle zenginleştirilmiş Beden Eğitimi Dersi

3. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Turkey, 5 - 06 April 2006, pp.17

İlköğretim okulları ilk kademe Beden Eğitimi Dersleri için gelişimsel Beden Eğitimi

4. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu., Bursa, Turkey, 10 - 11 June 2005, pp.253-260

Gelişimsel Oyun

4. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu., Bursa, Turkey, 10 - 11 June 2005, pp.409-411

Rehabilitasyon Merkezlerinde Fizyoterapistler ile spor eğitim uzmanları arasında işbirliği

Uluslararası Özel Eğitim Konferansı., Antalya, Turkey, 24 - 27 June 2001, pp.5

Özürlüler için spor merkezi

Uluslararası Özel Eğitim Konferansı., Antalya, Turkey, 24 - 27 June 2001, pp.7

Changing the attitudes of prospective physical education majors in Turkey towards disability

The 46th ICHPER.SD Anniversary World Congress Congress Proceedings Book, İstanbul, Turkey, 9 - 11 November 2007, pp.229-231

Zihinsel engelli bireylerde kısa ve uzun erimli hedeflerin başarı üzerine etkisi

6. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Turkey, 3 - 05 November 2000, pp.181

İzotonik ve izokinetik antrenman programlarının güç üzerine etkisinin karşılaştırılması

Uluslararası 5. Spor Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 07 November 1998, pp.269

Books & Book Chapters

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Pedagojik Yenilik Öğrenirken Çalışma Koşullarının Rolü

in: Değişen Dünyada Eğitim, Doç. Dr. Serkan Dinçer, Editor, PEGEM AKADEMİ, pp.385-395, 2018

Türkiyede Engellilik, eğitimi, Beden eğitimi ve spor

in: Uyarlanmış beden eğitimi ve spor, Gursel, Ferda, Editor, Ekin spor kitaplarım, İstanbul, pp.17-21, 2017

Taktiksel Oyun Modeli

in: Modele Temelli Beden eğitimi Öğretimi, A.Dilşad Mireoğlu, Editor, Spor yayınevive Kitabevi, Ankara, pp.165-184, 2017

Bireysel ve Sosyal sorumluluk Modeli

in: Model temelliBeden eğitimi öğretimi, A. Dilşad Mirzeoğlu, Editor, Spor Yayınevi ve Kitabevi, Ankara, pp.209-232, 2017

Amazonlar: Kız Kardeşlik Kayığının Kürekçileri

in: sporun toplumsal cinsiyet halleri, Canan Koca, Editor, Spor yayınevi ve kitabevi, Ankara, pp.150-165, 2016

Beden Eğitimi Dersinde Materyal Geliştirme Örnekleri

in: İlköğretim Beden Eğitimi Dersi 1 8 Sınıflar Öğretmen Kılavuz Kitabı, MEB, Editor, MEB, pp.52-56, 2008

Expert Reports

Metrics

Publication

99

Citation (WoS)

23

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

22

H-Index (Scopus)

3

Citiation (TrDizin)

6

H-Index (TrDizin)

2

Project

1

Thesis Advisory

12

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals