Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2015 - Continues Professor

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2010 - 2015 Associate Professor

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2004 - 2010 Expert

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

 • 2022 - Continues Assistant Coordinator

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Courses

 • Postgraduate OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIKLARINDA TEDAVİ İLKELERİ

 • Postgraduate BRONKOSKOPİ UYGULAMALARI

 • Postgraduate PNÖMONİLER

 • Doctorate AKCİĞER KANSERİ

 • Postgraduate KONSOLİDASYON VE ATELEKTAZİ

 • Postgraduate DİSPNELİ HASTADA YAKLAŞIM

 • Postgraduate SOLUNUM SİSTEMİ MUAYENESİ

 • Postgraduate AKCİĞER KANSERİ

 • Postgraduate SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARININ DÜNYA VE ÜLKEMİZDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

 • Postgraduate ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI

 • Doctorate Preoperatif değerlendirme

 • Postgraduate Dispne, pulmoner nedenli göğüs ağrısına yaklaşım

 • Doctorate Pulmoner nodüllere yaklaşım

 • Doctorate Bronkoskopi hazırlık

 • Postgraduate Restriktif akciğer hastalıklarına yaklaşım

 • Postgraduate Dispne, pulmoner göğüs ağrısına yaklaşım

 • Postgraduate konsolidasyon, atelektazi

 • Postgraduate saydamlık, artışı, lineer gölgeler

 • Postgraduate öksürük, balgam

 • Postgraduate alt solunum yolu infeksiyonları

 • Postgraduate iletişim becerileri

 • Postgraduate saydamlık artışı, lineer gögleler