Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Leopoldcü Düşünce ve Yeryüzü Toprak Etiği

Memleket Siyaset Yönetim , vol.10, no.23, pp.1-20, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Ütopya Tasarımlarında Kent

İdealkent , no.5, pp.38-67, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

AB Çevre Hukuku ve KKTC

Journal of Cyprus Studies , vol.12, no.31, pp.93-113, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Çevre Hukukunda Sorumluluk

AMME IDARESI DERGISI , vol.38, no.3, pp.1-18, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier

20 Yüzyıl Kent Ütopyaları

Çağdaş Yerel Yönetimler , vol.13, no.3, pp.5-21, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Kentin Tükenişi ve Ütopyalar

AMME IDARESI DERGISI , vol.36, no.2, pp.143-165, 2003 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Çevre Etiği

AMME IDARESI DERGISI , vol.31, no.1, pp.125-139, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Kentli Hakları

Amme İdaresi Dergisi , vol.30, no.3, pp.31-48, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Environmental Ethics: The Necessity of Ethical Approach based on Environment to Social and Natural Sciences

International Conference on Technologies for Smart Green Connected Societies 2021, Japan, 29 November 2021

Küreselleşme, Yerel Yönetimler ve Kentli Hakları

5.Kent ve Çevre Çalışmaları Çalıştayı, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 16 - 17 April 2018, pp.23-44

Kentli Hakları Tartışmaları

Uluslararası Kentsel Politikalar Konferansı, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 18 - 19 September 2017, pp.331-346

Türkiye’nin Göç Politikası ve Sorunları

21.Yüzyılda Uluslararası Göç Konferansı II, İstanbul, Turkey, 10 - 11 October 2017, pp.13

Yerel Yönetimler ve Kentli Hakları

Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 May 2017, vol.3, pp.228-243

Yoksulluk ve Gelecek Kuşaklar Ekseninde Çevresel Adalet ve Etik

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya-Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.195-213

Suriye Göçleri ve Türkiye

21. Yüzyılda Uluslararaası Göç Konferansı, İstanbul, Turkey, 10 - 11 October 2016

Gezi Parkı Direnişi ve Ankara

I.Büyük Ankara Kurultayı, Ankara, Turkey, 7 - 11 October 2013

Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Yerel Özerklik

Beşinci Ulusal Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Ankara, Turkey, 21 - 23 November 2011, pp.293-324

Karşı-Ütopyalar ve Kent

II.Uluslararası Felsefe Kongresi-Şehir ve Felsefe, Bursa, Turkey, 11 - 13 October 2012, pp.531-539

Çevre Korumada Yeni Etik Yaklaşım: Çevremerkezcilik

Küresel İklim Değişikliği, Çevre ve Enerji I.Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 April 2011

Books & Book Chapters

Tayvan'da Çevre Politikaları

in: Türkiye'de Tayvan Çalışmaları-III, A.Merthan Dündar, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.209-240, 2022

Türkiye’de Kırsal Gelişme Projeleri Üzerine

in: Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik, Ayşegül Mengi-Deniz İşçioğlu, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.163-181, 2019

Kentli Hakları Tartışmaları

in: Kentsel Politikalar, Ayşegül Mengi, Deniz İşçioğlu, Editor, Palme Yayıncılık, Ankara, pp.331-345, 2018

Küreselleşme, Yerel Yönetimler ve Kentli Hakları

in: Küreselleşme Sürecinde Yerel Hizmet Yerel siyaset, Ayşegül Mengi ve Deniz İşçioğlu, Editor, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları,, Ankara, pp.23-43, 2018

Syrian Refugee Crisis and the Role of Turkey

in: International Migration in the 21st Century, Gökçe Bayındır Goularas ve Işıl Zeynep Turkan İpek, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp.93-112, 2018

Gezi Parkı Direnişi ve Kentli Hakları

in: Yerel Yönetim Kent ve Ekoloji Can Hamamcı ya Armağan, Aykut Çoban, Editor, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.319-348, 2015

Çevreci Düşüncede Yeni Yaklaşımlar

in: Türkiye de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, Filiz Kartal, Editor, Todaie Yayınları, Ankara, pp.407-436, 2015

Çevre Etiği Üzerine Değerlendirmeler

in: Sosyal Çevre Bilimleri, Hakan Reyhan, Ahmet Mutlu, H. Hüseyin Doğan, Ayşe S. Reyhan, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.95-118, 2014

A New Ethical Approach to Environmental Protection: Ecocentrism

in: Global Climate Change Environment and Energy, Katman Filiz, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp.45-63, 2014

Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Yerel Özerklik

in: Beşinci Yerel Yönetimler Sempozyumu Merkezi Yönetim Yerel Yönetim İlişkileri Özerklik, , Editor, Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara, pp.293-324, 2013

Kentli Hakları: Kent ve İnsan Hakları Bağlamında Kentsel Hizmetlere Erişim Hakkı

in: Kentsel Dönüşüm ve İnsan Hakları, , Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.45-72, 2013

Kent Hakkı

in: Kentli Hakları Bağlamında Kenti Yeniden Düşünmek, Hakan Reyhan, Özkan Leblebici, Editor, Alter Yayıncılık Reklam, Organizasyon, Ticaret Limited Şirketi, Ankara, pp.13-39, 2013

Sürdürülebilir Kent

in: Kent ve Politika Antik Kentten Dünya Kentine, Ayşegül Mengi, Editor, İmge Kitabevi, Ankara, pp.11-26, 2007

AB Çevre Hukuku

in: Türkiye AB İlişkileri Dış Politika ve İçyapı Sorunsalları, Mehmet Seyfettin Erol ve Ertan Efegil, Editor, Alp Yayınevi, Ankara, pp.409-425, 2007

Metrics

Publication

41

Citiation (TrDizin)

28

H-Index (TrDizin)

3

Thesis Advisory

3