General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kent, Çevre Ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Names in Publications: Ertan Kivilcim Akkoyunlu

Metrics

Publication

41

Citiation (TrDizin)

28

H-Index (TrDizin)

3

Thesis Advisory

3