Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Professor

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

 • 2015 - 2018 Professor

  Institute of Public Administration for Turkey and The Middle East, Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

 • 2009 - 2015 Associate Professor

  Institute of Public Administration for Turkey and The Middle East, Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

 • 1996 - 2000 Research Assistant

  Institute of Public Administration for Turkey and The Middle East, Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Todaie Anabilim Dalı

Managerial Experience

 • 2009 - 2018 Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

  Institute of Public Administration for Turkey and The Middle East

 • 2008 - 2018 University Executive Board Member

  Institute of Public Administration for Turkey and The Middle East

Courses

 • Postgraduate Kentli Hakları-The Rights to Urban

 • Doctorate Kent ve Ütopya-The City and Utopia

 • Undergraduate Mekan ve Siyaset-Space and Politics

 • Doctorate Çevre Felsefesi ve Çevre Etiği Yaklaşımları

 • Postgraduate Çevre Politikası

 • Postgraduate Çevresel Politikalar-Environmental Policies

 • Postgraduate Türkiye’de Kentli Hakları

 • Postgraduate Environmental Issues and Policy

 • Postgraduate Kentsel Çevre Sorunları

 • Postgraduate Kentsel Toplumsal Hareketler

 • Postgraduate Kent ve Ütopya

 • Doctorate Environmental Issues and Policy

 • Postgraduate Çevre ve Etik

 • Postgraduate Çevre Sorunları

 • Postgraduate Türkiye’de Kentli Hakları

 • Doctorate Kent ve Kentli Hakları

 • Doctorate Çevre,Siyaset ve Etik

 • Postgraduate Türkiye'de Kentli Hakları

 • Postgraduate Kentsel Siyaset

 • Postgraduate Çevre felsefesinin Temelleri