Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mektebi Mülkiyyyei Şahane İdadisi: Mercan İdadisi

Türkiyenin Moderleşme Süreci ve Mektebi Mülkiye, Ankara, Turkey, 19 - 20 November 2019

Jandarma Sadâsı Mecmuası (1920)

Asayişten Cepheye: Milli Mücadelede Jandarma Uluslararası Sempozyum, Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019

Dobruca Müslüman Tamim-i Maarif Cemiyeti ve Hırsova Şubesinin Küşadı (1909 ve 1910)

Türkiye-Romanya İlişkileri Geçmiş ve Günümüz Uluslararası Sempozyumu, KÖSTENCE, Romania, 4 - 06 October 2017, vol.2, pp.1089-1130

İngiliz Armstrong-Vickers Grupla İzmit’te Deniz Üssü ve Yüzer Havuz İnşası Sözleşmesi

Uluslararası Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-VI, Kocaeli, Turkey, 8 - 10 March 2019, pp.66

İngiliz Deedes Beyin Libya Müfettişliği (1910-1911)

Uluslararası Dünden Bugüne Türkiye’xxde Jandarma ve Sahil Güvenlik, Ankara, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.90-91

İsmail Fazıl [Cebesoy] un Hatıratları ve Tarihsel Kaynak Olarak Kullanımı

Osmanlıdan Cumhuriyete Hatırat Uluslararası Sempozyumu, Aydın, Turkey, 25 - 27 April 2018, pp.159-160

Ahmet Vefik Efendinin Anadolu Sağ Kol Müfettişliğinde (1863-1864) İzmit ve Eski Eserler”

Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-IV, Kocaeli, Turkey, 24 - 26 March 2017, vol.1, pp.675-693

Tanzimat Döneminde İzmitte Evlenmelerde Yaşanan Sorunlar

Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-V, Kocaeli, Turkey, 9 - 11 March 2018, pp.78-79

Mehmet Kâmil Paşa’nın Rumeli Teftişi (Ağustos 1851-Aralık 1853)

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.259-279

Maraş’ta Düğün Âdetleri ve Tanzimat’tan Sonra Getirilen Yasaklar

Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 18 - 20 April 2013, pp.235-245

Tanzimat’ın İlk Yıllarında Evlilikle İlgili Düzenlemeler: Ankara Örneği (1844-1845)

Tarihte Ankara Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 26 October 2011, pp.403-416

20 Yüzyılın Başlarında Sancak Gazetesi nde Rumeli

I. Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi, Samsun, Turkey, 8 - 09 December 2007, pp.9-18

Ferik İsmail Fazıl Paşa nın Doğu Anadolu Islahatıyla İlgili Görüşleri

I. Uluslararası Dünden Bugüne Tatvan ve Çevresi Sempozyumu, BİTLİS, TATVAN, Turkey, 31 August - 02 September 2007, pp.309-326

1856 Paris Barış Antlaşmasının Osmanlı Basınına Yansıması

Osmanlı’dan Lozan’a Batı’nın Paylaşım Projeleri, Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2006, pp.443-455

Books & Book Chapters

İsmail Fâzıl [Cebesoy] Paşa‘nın Hatıraları ve Tarihî Kaynak Olarak Kullanımı Üzerine Düşünceler

in: OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E HATIRAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI CİLT 1 HATIRAT (KÖKLER, KAYNAKLAR VE METODİK YAKLAŞIMLAR), GÜMÜŞ, Musa, Editor, Türk Tarih Kurumu, Ankara, pp.301-318, 2022

Bir Osmanlı Taşra Teşkilatı Tarihçisi Musa Çadırcı

in: Yaşayan Türk Tarihçileri, Ahmet Şimşek, Editor, Pegem Akademi Yayınevi, Ankara, pp.373-387, 2017

İsmail Fazıl Cebesoy’un Kısa Tercüme-i Hâli

in: Yücel Özkayaya Armağan Yazılar Studies Presented in Honour of Yücel Özkaya, Hamiyet Sezer Feyzioğlu, Editor, Hel Yayınları, Ankara, pp.59-77, 2015

Prof. Dr. Musa Çadırcı’nın Özgeçmişi ve Yayınları

in: Musa Çadırcıya Armağan Yazılar Studies Presented in Honour of Musa Çadırcı, Selda Kılıç, Bekir Koç, Tülay Ercoşkun, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.1-14, 2012

Episodes in the Encyclopedia

Atatürk Ansiklopedisi

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu – Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, pp., 2022

Atatürk Ansiklopedisi

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu – Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, pp., 2022

Metrics

Publication

44

Project

2

Thesis Advisory

6

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals