General Information

Institutional Information: Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı
Research Areas: History

Names in Publications: Tulay Keskin Ercoskun, Keskin Tulay, Ercoskun Tulay

Metrics

Publication

44

Project

2

Thesis Advisory

6

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Biography

Doç. Dr. Tülay ERCOŞKUN

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Telefon: 0–312–310 32 80 /1067

E-posta: ercoskun@ankara.edu.tr

AKADEMİK UNVANLAR

2018-devam: Doçent; T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Yakınçağ Tarihi Doçenti

2004–2010: Doktora; Ankara Üniversitesi/SBE, Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı

Doktora Tezi: Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. Yüzyılda Evlilik ve Nikâha Dair Düzenlemeler, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yakınçağ Tarihi) Anabilim Dalı, Ankara, 2010. (Danışman: Prof. Dr. Musa Çadırcı) http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/5741/

2000–2003: Yüksek Lisans; Bilkent Üniversitesi/ESBE, Osmanlı Tarihi

Yüksek Lisans Tezi: Feminist/Nationalist Discourse in the First Year of the Ottoman Revolutionary Press (1908–1909): Readings from the Magazines of Demet, Mehasin and Kadın (Salonica), Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü, Ankara, 2003. (Danışman: Prof. Stanford J. Shaw) http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002419.pdf

1995-2000: Lisans, ODTÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

İDARİ- BİLİMSEL GÖREV VE ÜYELİKLER 2022-devam: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Haberleşme Üyeliği

2021-devam: Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği

2018-devam: Çanakkale Savaşları Enstitü Danışma Kurulu Üyeliği http://www.casaen.org/danisma-kurulu/ 2021:

“19. Yüzyıldan Günümüze: Türkiye’ye Yapılan Göçler, Göçmenlik ve Sosyal Uyum Uluslararası Sempozyumu” Bilim Kurulu Üyeliği https://tamga.gov.tr/gocsempozyumu

2006–2008; 2013; 2016-2018: Ankara Üniversitesi, DTCF Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, editörlüğü, sayılar: 40–43, 53 ve 60-65. http://dergiler.ankara.edu.tr

2013-2016; 2021-2022: Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği, sayılar: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 69, 70 ve 71. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tariharastirmalari/archive

2018-2020: Ankara Üniversitesi GAMER Yönetim Kurulu Üyeliği

2013-2013; 2016-2019: Ankara Üniversitesi, DTCF Tarih Bölümü Başkan Yardımcılığı

2012–2013: Ankara Üniversitesi, DTCF Tarih Bölümü ve SBE Tarih Anabilim Dalı Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Koordinatörlüğü

Contact

Email
ercoskun@ankara.edu.tr
Web Page
https://avesis.ankara.edu.tr/ercoskun
Office Phone
+90 310 328 0 Extension: 1067
Office
344
Address
DTCF Tarih Bölümü SIHHİYE ANKARA