Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üç-Boyutlu Çok-Kullanıcılı Sanal Ortamlarda Otantik Öğrenme

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2 - 04 May 2018

Oyunlaştırılmış Çevrimiçi Öğrenme Ortamı Örneği

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Üç-Boyutlu Çok-Kullanıcılı Sanal Ortamların Tasarım Aracı Olarak Kullanımı: Opensim Örneği

5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium - ITTES 2017, İzmir, Turkey, 11 October 2017

Üç boyutlu Çok Kullanıcılı sanal Ortamlarda Kaybolma Active Worlds Örneği

10th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium, 16 - 18 May 2016

Eğitimde dijital araçlar Google Sınıf uygulaması üzerine bir değerlendirme

XVII. Akademik Bilişim Konferansı (AB15), Eskişehir, Turkey, 4 - 06 February 2015

Her çocuğa bir bilgisayar projeleri üzerine karşılaştırmalı bir inceleme

XVI. Akademik Bilişim Konferansı (AB14), Mersin, Turkey, 5 - 07 February 2014

Curriculum Integration Ideas for Improving the Computational Thinking Skills of Learners through Programming via Scratch

7 th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives., İstanbul, Turkey, 22 - 24 September 2014

Frequency and aim of web 2.0 tools usage by secondary school students and their awareness level of these tools

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.540-551 identifier

Uzaktan Eğitimde Ders Tasarımı Yüz Yüze Verilen Bir Dersin Uzaktan Eğitim Sürecine Hazır Hale Getirilmesi

5th International Computer Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 22 - 24 September 2011, pp.1037-1043

Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin iş ortamında psikolojik yıldırmaya mobbing ilişkin algı ve görüşleri

5th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 27 - 29 May 2011

Sanal ortamların eğitim amaçlı kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi

5th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 27 - 29 May 2011

Books & Book Chapters

Yüksekööğretim Kurumlarında Dijitalleşme Süreci: Harmanlanmış Öğrenme ile Zenginleştirilmiş Ortamlar

in: Yükseköğretimde Kalite ve Akreditasyon Çalışmaları 2021, İşman Aytekin, Aydın Cengiz Hakan, Çiçek Olgun,Silman Fatoş, Öztunç Mustafa, Editor, Eğitim, pp.108-122, 2021

Düşünme Stilleri ve Düşünme Stillerinin Eğitimdeki Yeri

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2020, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.261-276, 2020

Dijital Oyunlar, Tasarım ve Reklam

in: Dijital Reklamcılık, Öcal Derya, Polat Hıdır, Editor, Nobel, Ankara, pp.397-414, 2020

Uzaktan Eğitimde 2B Grafiklerden 3B Modellere

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2020, Odabaşı Hatice Ferhan, Akkoyunlu Buket , İşman Aytekin, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.669-683, 2020

Design Process of Three-Dimensional Multi-User VirtualEnvironments for Teaching Tree Species

in: Enriching Teaching and Learning Environments With Contemporary Technologies, Durnalı Mehmet, Limon İbrahim, Editor, IGI Global, Hershey, pp.117-137, 2020

Programlama Eğitiminde Yapa-Boza Öğrenme Etkinlikleri

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2019, Aytekin İşman, Hatice Ferhan ODABAŞI ,Buket Akkoyunlu, Editor, PEGEM, Ankara, pp.505-530, 2019

Multi-user Virtual Environments for Education

in: Encyclopedia of Computer Graphics and Games, Lee Newton, Editor, Springer Cham, pp.1-11, 2018

Sosyal Medyanın Karanlık Yüzleri Trollerle İlgili Bir İnceleme

in: Eğitim teknolojileri Okumaları 2017, Hatice Ferhan Odabaşı, buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Editor, Vadi Grafik Tasar ım ve Reklamcılık, pp.887-911, 2017

Teaching How to Think Like a Programmer: Emerging Insights

in: Teaching Computational Thinking in Primary Education, Hüseyin Özçınar, Gary Wong, H. Tugba Ozturk, Editor, IGI Global Publishing, pp.18-35, 2017

Sınırsız Olasılıklar Dünyası: Dijital Oyunların Dünü ve Bugünü

in: Yaşam Pratikleriyle Dönüşen Oyun, Öcal Derya, Editor, Ütopya Yayınevi, Ankara, pp.45-78, 2016

Digital Natives in Online Learning Environments: New Bottle Old Wine – The Design of Online Learning Environments for Today’xxs Generation

in: Handbook of Research on Engaging Digital Natives in Higher Education Settings, Pinheiro Margarida M. , Simões Dora, Editor, IGI Global, pp.192-221, 2016

Günümüz Gençliğinin Yaşam İksiri: Sosyal Medya Üzerine Değerlendirmeler

in: İnter disipliner Yaklaşımla Gençliğin UMUDU TOPLUMUN Beklentileri, Görgün Baran Aylin, Çakır Mehmet, Editor, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, pp.137-166, 2016

Mobil cihazlar ve eğitimde dijital dönüşüm

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2015, B. Akkoyunlu, A. İşman ve H. F. Odabaşı, Editor, TOJET-The Turkish Online Journal of Educational Technology, Sakarya, pp.539-560, 2015

Toplumsal buradalık algısı ve çevrimiçi ortamlarda bu algının arttırılması

in: Türkiye de e öğrenme Gelişmeler ve Uygulamalar II, B. B. Demirci, G. T. Yamamoto, U. Demiray, Editor, Anadolu Universitesi, İstanbul, pp.37-60, 2011

Metrics

Publication

43

Citation (WoS)

13

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

17

H-Index (Scopus)

3

Citation (Scholar)

123

H-Index (Scholar)

6

Citiation (TrDizin)

5

H-Index (TrDizin)

1

Project

3

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals