Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2010 - Continues Professor

  Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

 • 2004 - 2010 Associate Professor

  Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

 • 1996 - 2004 Expert

  Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

 • 1989 - 1996 Research Assistant

  Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Courses

 • Undergraduate VİROLOJİ I

 • Doctorate UZMANLIK ALAN DERSİ

 • Doctorate VİRUSLARIN GENEL KARAKTERLERİ

 • Doctorate VİRUSLARIN KONAKÇI İLİŞKİLERİ

 • Undergraduate VİROLOJİ II

 • Doctorate VİRUSLARIN İDENTİFİKASYONUNDA FİZİKSEL VE KİMYASAL METODLAR

 • Doctorate Viral Aşılar

 • Undergraduate VİRAL AŞILAR

 • Doctorate ALAN UYGULAMASI

 • Doctorate FLORESAN ANTİKOR TEKNİĞİ VE VİROLOJİDE UYGULANIŞI

 • Doctorate VİRAL HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ

 • Doctorate VİROLOJİK ÇALIŞMALARDA KULLANILAN İNVİVO VE İNVİTRO SİSTEMLER

 • Doctorate VİRUSLARIN İDENTİFİKASYONUNDA SEROLOJİK YÖNTEMLER

 • Doctorate VİRUSLARIN İNVİVO VE İNVİTRO SİSTEMLERE İNOKULASYONU VE ÜRETİLMESİ

 • Doctorate VİRUSLARDA ENFEKSİYÖZİTE GÜÇ TAYİNİ

 • Doctorate VİRAL HASTALIKLARIN PATOGENEZİ

 • Doctorate VİRUSLARDA ÇOĞALMA

 • Doctorate VİROLOJİK TEŞHİS AMACIYLA ÖRNEKLEME

 • Postgraduate VİROLOJİK TEŞHİS AMACIYLA ÖRNEKLEME

 • Doctorate MOLEKÜLER VİROLOJİSİ

 • Postgraduate VASATLAR,FİLTRASYON

 • Postgraduate VİRUSLARIN İNVİVO VE İNVİTRO SİSTEMLERE İNOKULASYONU VE ÜRETİLMESİ