Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effect of Smoking on Salivary Free Amino Acid Levels

International Society for Prevention of Tobacco Induced Diseases (ISPTID) 14. Kongresi, 4 - 06 October 2018

Nitric Oxide Synthase and Methyl-Arginine Metabolites in Advanced Periodontitis

IADR/AADR/CADR General Session & Exhibition, United States Of America, 21 July 2021

Generalize Kronik ve Agresif Periodontitis Hastalarında ADAMTS-4 ve -5 Seviyelerinin Değerlendirilmesi

Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu, 17 - 18 November 2017

Effect of Dental Education on Esthetic Perception of Single Implants

22nd Balkan Stomatological Society (BaSS) Congress, SELANİK, Greece, 4 - 06 May 2017

Evaluation of ADAMTS Levels in Patients with Chronic and Aggressive Periodontitis

Experimental Biology Meeting, California, United States Of America, 2 - 06 April 2016, vol.30 identifier

Meth mouth lu hastanın dental rehabilitasyonu Vaka sunumu

TürkPeriodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 14 November 2015

Oral Rehabilitation of a Generalized Aggressive Periodontitis Patient with Immediate Dental Implants

7th AnnualInternational Symposium of Advanced Protocols in Oral Implantology, Antalya, Turkey, 14 - 17 May 2015

Periferal Odontojenik Fibroma

Türk Periodontoloji Derneği 44. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 10 May 2014

Lokalize Enflamatuar Dişeti Büyümesinde Cerrahi Yaklaşım

Türk Periodontoloji Derneği 43. Bilimsel Kongresi, İzmir, Turkey, 9 - 11 May 2013

Dental Rehabilitation With Single Tooth Implant Placement Combined With Sinus Augmentation

5th AnnualInternational Symposium of Advanced Protocols in Oral Implantology, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2013

Oral Rehabilitation of a Generalized Aggressive Periodontitis Patient with Multiple Dental Implants

5th AnnualInternational Symposium of Advanced Protocols in Oral Implantology, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2013

Hormonal Ve İlaca Bağlı Dişeti Büyümelerinde Cerrahi Yaklaşım Ve Vaka Takibi

Türk PeriodontolojiDerneği 42. Bilimsel Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 10 November 2012

Esthetic Evaluation of Maxillary Anterior Zone Single Root Implants

4th Annual International Symposium of Advanced Protocols in Oral Implantology, Turkey, 20 - 23 April 2012

Effect of Periodontal Treatment in a Patient With Desquamative Gingivitis Associated With Pemphigus Vulgaris Case Report

14th Congress of the Balkan Stomatological Society(BaSS) ve 9th Scientific Congress of BgDA 2009, Varna, Bulgaria, 6 - 09 May 2009

Son dönem Böbrek Yetmezliği Olan Bir Hastanın Tedavisi ve Dişeti Büyümesi Vaka Raporu

Türk Periodontoloji Derneği 37.Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 May 2007

Generalize Kronik Periodontitisle Birlikte Seyreden Nikel Sülfat Alerjisi Vaka Raporu

Türk PeriodontolojiDerneği 36. Bilimsel Kongresi konferansı, İzmir, Turkey, 21 - 23 September 2006

Books & Book Chapters

Periodontoloji

in: Diş Hekimliğinde Klinik Öncesi ve Klinik Becerilerin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kutlu,Doç. Dr. Özge Altıntaş P,Prof. Dr. K. Funda Akaltan, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.189-218, 2023

Okluzal Kuvvetlere Karşı Periodontal Doku Cevapları

in: Türkiye Klinikleri Ortodonti - Özel Konular Temporomandibular Eklem ve Oklüzyon, Hatice Gökalp, Editor, TürTürkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), pp.34-43, 2022

Olumsuz Hamilelik Sonuçları ve Periodontitis İlişkisi

in: Türkiye Klinikleri Kadın Hastada Periodontal Tedavi. 1. Baskı., Ünsal Elif, Editor, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, Ankara, pp.27-34, 2020

Periodontal hastalıkların etiyolojisi; sistemik faktörler.

in: Periodontal Hastalıkların Etiyolojisi; Genel Bakış. 1. Baskı, Türkiye Klinikleri, Tezel Adnan, Editor, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, Ankara, pp.35-47, 2020

Periodontal Tedavide Antibiyotik Kullanımı. Bölüm 3.

in: Güncel Periodontoloji ve Ortodonti Çalışmaları I, İlter Uzel, Cenk Aytaç, Editor, Akademisyen Kitapevi, pp.21-36, 2019

İzole Diş Eti Çekilmelerinin Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Meta-Analiz.

in: Türkiye Klinikleri Periodontoloji Periodontal Plastik Cerrahi, Onur Uçak Türer, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.17-27, 2018

. İzole Diş Eti Çekilmelerinin Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Meta-Analiz.

in: Periodontal Plastik Cerrahi, Onur Uçak Türer, Editor, rtadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş, pp.11-27, 2018

Metrics

Publication

103

Citation (WoS)

231

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

107

H-Index (Scopus)

4

Project

5

Thesis Advisory

2

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals