Assoc. Prof. BURÇAK YILDIZ


Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı


Research Areas: Law, Commercial Law

Other Email: burcakyildiz@gmail.com
Web: https://avesis.ankara.edu.tr/byildiz
Address: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemal Gürsel Cad. No: 58 Cebeci Çankaya Ankara

Articles Published in Other Journals

2018

2018

Yargıtay Kararları Işığında Coğrafî Markalar

Yıldız B.

INONU UNIVERSITY LAW REVIEW , vol.9, no.2, pp.125-156, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

“Saldırgan Reklamlar ve Saldırgan Ticari Uygulamalar”

Yıldız B.

Tüketici Hukukunda Güncel Uygulama ve Gelişmeler, Ankara, Turkey, 3 - 04 November 2023 Creative Commons License

2022

2022

“Çağrısız Genel Kurul ve Ticaret Sicili Açısından Bazı Değerlendirmeler”, Ticaret Sicili ve Şirketler Hukukuna Etkileri Sempozyumu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İzmir, 17 Haziran 2022.

Yıldız B.

Ticaret Sicili ve Şirketler Hukukuna Etkileri Sempozyumu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İzmir, 17 Haziran 2022, Seçkin, Ankara 2023, İzmir, Turkey, 17 June 2022, pp.115-135 Creative Commons License

2020

2020

"Sınai Mülkiyet Kanunu madde 6.1 Kapsamında İlaç Markalarında İlgili Çevre Kimlerden Oluşmaktadır?”

Yıldız B.

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, 22.02.2020, İstanbul, Turkey, 22 February 2020 Creative Commons License

2018

2018

“Marka Hukukumuz İçin Yeni Bir Kavram: Pozisyon Markaları”, 5. Uluslararası Hukuk Kongresi, AsosCongress, İstanbul 25.10.2018.

YILDIZ B.

5. Uluslararası Hukuk Kongresi, AsosCongress, İstanbul, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018

2017

2017

“Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adları Konusunda Getirilen Yenilikler , Sınai Mülkiyet Kanunu nun Uygulamacılara Etkileri Sempozyumu, İstanbul Barosu ve Kadir Has Üniversitesi, İstanbul 21.04.2017

YILDIZ B.

Sınai Mülkiyet Kanunu nun Uygulamacılara Etkileri Sempozyumu, İstanbul Barosu ve Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 21 April 2017

2016

2016

Ticari İşlerde Faiz Faiz Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu Eskişehir Barosu Eskişehir 15 01 2016

YILDIZ B.

Faiz Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 15 January 2016

2015

2015

“Medya ve Elektronik Ortamda Sermaye Piyasası Araçları ile İlgili Yorum ve Tavsiye Sunulması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 90. Kuruluş Yıldönümü Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara 04.11.2015.

YILDIZ B.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 90. Kuruluş Yıldönümü Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara 04.11.2015., Ankara, Turkey, 04 November 2015

2014

2014

Haksız Rekabet

Yıldız B.

Ticaret Hukukuna Hukukun İlgili Diğer Alanlarıyla Birlikte Bakış Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Gazimağusa, KKTC, 15-16 Mayıs 2014, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 15 - 16 May 2014, pp.40-64 Creative Commons License

2015

2015

Coğrafi İşaretlere Tecavüz Halinde Açılacak Davalar ve Coğrafi İşaretin Hükümsüzlüğü

YILDIZ B.

Hukukumuzda Coğrafi İşaretlerin Korunması ve Emsal Davalar Sempozyumu, Ankara Barosu FMR Hukuku Kurulu, Ankara 1 Haziran 2015., Ankara, Turkey, 01 June 2015

2010

2010

Akdeniz Ülkelerinin Coğrafî İşaretlerinin Türk Hukuku Uyarınca Korunması Yayın Protection of Foreign Geographical Indications under Turkish Law Indications Géographiques dynamiquessocio économiques et patrimoinebio culturel en Turquie et dans lespaysméditerranéens Ed Ilbert H Tekelioglu Y Çagatay S Tozanli S Options Méditerranéennes Série A Séminaires Méditerranéens 2013 n 104 Montpellier CIHEAM 2013 s 23 28

Yıldız B.

2. Antalya Uluslararası Semineri: Türkiye ve Diğer Akdeniz Ülkelerinde Coğrafi İşaretler, Sosyo-Ekonomik Hareketlilik ve Bio-Kültürel Özvarlık 2010 (International Seminar, Geographical Indications, Socio-Economic Mobility and Bio-Cultural Diversity: The Case of Turkey and Other Mediterranean Countries, 16-19 December 2010, Akdeniz University/Antalya), Antalya, Turkey, 16 - 18 February 2010, vol.1, pp.23-28 Creative Commons License

2011

2011

Ehliyet Sermaye Koyma Borcu

YILDIZ B.

Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu Sempozyumu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara, 30-31 Mayıs 2011, Ankara, Turkey, 30 - 31 May 2011, vol.1, pp.237-254

2012

2012

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Sermaye Koyma Borcu Ehliyet

YILDIZ B.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu, Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü, Ankara 19-20 Nisan 2012, Ankara, Turkey, 19 - 20 April 2012

Books & Book Chapters

2022

2022

Mahreç İşareti Niteliği Taşıyan Coğrafi İşaretlerin Tescilinde Dayanılan ‘Ün’ Kavramı Hakkında

Yıldız B.

in: Prof. Dr. Rıza Ayhan’a Armağan, Yildiz, Editor, Yetkin, Ankara, pp.903-917, 2022 Creative Commons License

2021

2021

“Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adları”

AYHAN R., ÇAĞLAR H., YILDIZ B., İMİRLİOĞLU D.

in: Sınai Mülkiyet Hukuku, , Editor, Adalet, Ankara, pp.119-165, 2021

2019

2019

Mağazaların Dekorasyon Planlarının Marka Olarak Korunması,

Yıldız B.

in: Mağazaların Dekorasyon Planlarının Marka Olarak Korunması, Prof. Dr. Sabih Arkan’a Armağan, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık 2019, s. 1407-1428., , Editor, On İki Levha, Ankara, pp.1407-1428, 2019 Creative Commons License

2010

2010

Kıymetli Evrak ve Takip Hukuku Bilgisi

YILDIZ B., BİLGİN H.

Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Ankara, 2010

2010

2010

Türk Coğrafî İşaretlerinin Avrupa Birliği nde Korunması Kapsamında Ülkemiz Açısından Önem Taşıyan Bazı Coğrafi İşaretlerin Avrupa Birliği Coğrafî İşaret Sicili ne Diğer Devletlerdeki Gruplar Tarafından Tescillerinin Hukukî Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Yıldız B.

in: Türk Coğrafî İşaretlerinin Avrupa Birliği nde Korunması Kapsamında Ülkemiz Açısından Önem Taşıyan Bazı Coğrafi İşaretlerin Avrupa Birliği Coğrafî İşaret Sicili ne Diğer Devletlerdeki Gruplar Tarafından Tescillerinin Hukukî Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, (9786055593148), C. 2, Ankara 2010, s. 2311-2332, , Editor, Turhan, Ankara, pp.2311-2332, 2010 Creative Commons License

2010

2010

“Kıymetli Evrak Hukuku”

YILDIZ B., BİLGİN H.

in: Kıymetli Evrak ve Takip Hukuku Bilgisi, Yıldız, Burçak / Bilgin, Hikmet, Editor, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.1-108, 2010

2004

2004

Yatırım Fonu Katılma Belgeleri

YILDIZ DESTANOĞLU B.

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2004

2003

2003

Eser Sahibinin Yayma Hakkının Tükenmesi

Yıldız B.

in: Prof. Dr. Turgut Kalpsüz'e Armağan, , Editor, Turhan, Ankara, pp.579-616, 2003 Creative Commons License