Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Fukuyama da Liberal Devlet ve Din

Felsefelogos , no.43, pp.131-144, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Edmund Husserl’in Fenomenolojisi

Felsefelogos Dergisi , no.33-34, pp.163-182, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Hegel ve Liberalizm

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) , vol.1, no.2, pp.111-122, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dil, Dünya ve İnsan

IV. Uluslararası Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 27 October 2018

Hegel'in Gözünden Tarihin Hareketi

14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 25 November 2015, pp.50

Rousseau'nun Uygarlık Anlayışı

Süleyman Demirel Üniversitesi II. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.100-110

Wittgenstein’da Dilin Sınırları

İstanbul Kültür Üniversitesi IX. Ulusal Sempozyumu, Düşüncenin İletişim Aracı Olarak Edebiyat, Bilim, Sanat ve Felsefe Alanlarında: Dil, İzmir, Turkey, 6 - 09 September 2011, pp.43

Nietzsche'de Sanat ve Sanatçının Kimliği Sorunu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Uluslararası Sanatta Kimlik ve Etkileşim Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 13 May 2010, pp.100

Küreselleşme Olgusuna Bir Başkaldırı Örneği Olarak J. Baudrillard

Kocaeli Üniversitesi VII. Uluslararası Felsefe Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 13 - 15 May 2009, pp.31-41

Kamu Yönetimi Alanında Karşılaşılan Etik Sorunlara Felsefi Çözüm Önerisi

TODAİE Kamu Etiği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 26 May 2009, pp.142-148

Müzakereci Demokrasinin Felsefi Temelleri

Uluslararası Müzakereci Demokrasi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 16 April 2009, pp.179-191

Ulus-Devlet Kimliği Sorunu

Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, Isparta, Turkey, 22 - 24 October 2008, pp.171-176

Ahlak mı Hukuku Önceler, Hukuk mu Ahlakı?

HFSA Sempozyumu, 2008, İstanbul, Turkey, 27 - 29 August 2008, pp.169-172

Küreselleşmeyle Birlikte Yeniden Sorun Olan 'Kimlik'ler

Türk-Alman Psikiyatri Derneği uluslararası toplantısı, İstanbul, Turkey, 12 - 15 September 2007, pp.80

Aristoteles’te Adalet: Mesotes Öğretisi

Hukuk Felsefesi Ve Sosyolojisi Arkivi Sempozyumu 2006, İstanbul, Turkey, 26 - 28 September 2006, pp.308-315

Bilginin Olanağı Sorunu

Uludağ Üniversitesi ve Bursa Felsefe Gönüllüleri Derneği işbirliği ile "Felsefeye Yolculuk 2006: 'Bilgi' Sempozyumu", Muğla, Turkey, 27 - 29 July 2006, pp.20-25

Hegel ve Liberalizm

SDÜ Felsefe Bölümü Ulusal Felsefe Sempozyumu, Isparta, Turkey, 3 - 05 May 2006, pp.111-121

Hegel'de Meşruiyet

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 11 September 2004, pp.32-37

Books & Book Chapters

Giriş

in: Emek ve Mülkiyet, Işıl Bayar Bravo,Hamdi Bravo, Editor, FOL Kitap, Ankara, pp.11-22, 2022

Giriş

in: Başkası ve Şiddet, Işıl Bayar Bravo,Hamdi Bravo, Editor, FOL Kitap, Ankara, pp.11-22, 2022

Aristoteles: Emeğin Sorumlusu Olarak Köle, Mülkiyetin Sahibi Olarak Efendi

in: Emek ve Mülkiyet, Işıl Bayar Bravo,Hamdi Bravo, Editor, FOL Kitap, Ankara, pp.23-44, 2022

Dayanışma ve Yardımlaşma Değerlerini Gözeten Dünya Bilinci

in: Salgın Sonrası Yeni Dünya Düzeni, H. Haluk Erdem,Işık Kansu, Editor, Cumhuriyet Yayınları, İstanbul, pp.95-100, 2020

Giriş: Felsefede Mitolojinin Yeri Üzerine

in: Doğu ve Batı Mitolojileri, Esra Kökdemir,Ayşe Gül Fidan, Editor, Delta Kültür Yayınevi, Ankara, pp.1-8, 2018

Modern Mantık

Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2017

Yüklemler (Niceleme) Mantığı ve Çözümleyici Çizelge Yöntemi ile Denetleme

in: Modern Mantık, Işıl Bayar Bravo,Mustafa Yıldız, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.115-142, 2017

Francis Fukuyama

in: Büyük Düşünürler, Çetin Veysal, Editor, Etik yayınları, İstanbul, pp.325-378, 2010

Tarihin Sonuna İlişkin Fikirler: Hegel, Marx, Fukuyama

in: Uluğ Nutku'ya Armağan, Çetin Veysal, Editor, Inkilap Kitabevi, İstanbul, pp.126-143, 2006

Episodes in the Encyclopedia

Felsefe Ansiklopedisi

Ebabil Yayınları, pp.607-609, 2009

Felsefe Ansiklopedisi

Ebabil Yayınları, pp.887-894, 2009

Metrics

Publication

49

Thesis Advisory

23

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals