Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

An Approach for Economic Efficiency Ratio on Suborbital and Orbital Activities vs. Space Debris

Next-Generation Suborbital Researchers Conference-2023, Colorado, United States Of America, 27 February - 01 March 2023, pp.64 Sustainable Development

The Relationship Between NASA Budget and Economic Growth: The Causality Approach

II. UZAY EKONOMİSİ, UZAY HUKUKU VE UZAY BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 28 - 29 May 2022

MEASURING THE COMPARATIVE ADVANTAGE OF LEADING COFFEE PRODUCER COUNTRIES

International Anatolian Congress on COFFEE & COCOA, Malatya, Turkey, 03 December 2021, pp.73-81

AGROTURİZM UYGULAMALARININ DOĞU KARADENİZ’İN BÖLGESEL KALKINMASINA ETKİLERİ

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM, Turkey, 28 - 29 November 2020, vol.1, pp.80-89

Balkan Exchange Programs in Higher Education Area (B-QA)

4th Annual Conference of the Balkan Universities Association: Collaboration between Universities and CulturalCoexistence - a premise for a sustainable platform in overall Balkan area, Tetova, Macedonia, 30 - 31 March 2018

Yenilenebilir Enerjinin Yükselen Yıldızı: Çin

Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, 9 - 11 November 2017

İhracat Yapısı ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Parametrik Olmayan Bir Yaklaşım ile Analizi: OECD İçin Bir Uygulama

RESSCONGRESS ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.608

The Role of Internal Migration in Reducing Regional Poverty

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarejvo, Bosnia And Herzegovina, 19 May 1017 - 22 May 2017

Kırılgan Sekizli ve Orta Gelir Tuzağı: Karşılaştırmalı Bir Analiz

International Congress of Management, Economy and Policy ICOMEP’17, İstanbul, Turkey, 20 - 21 May 2017

“RegionalAnalysis of The Effect of Employment in Science And Technology Intensive Sectors on Inequality andGrowth”

2nd World Conference on Technology, Innovation And Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017

Göç Sonrası Gelir Transferlerinin Sosyo-Ekonomik Etkileri”

Econ Anadolu 2017, Anadolu International Conference in Economics V, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 May 2017

Çin’in Yenilenebilir Enerji Politikaları ve Kamu Teşviklerinin Genel Değerlendirilmesi

International Congress of Energy, Economy and Security, İstanbul, Turkey, 25 - 26 March 2017, pp.79

Almanya’nın Yenilenebilir Enerji Politikaları ve Yatırımları

International Congress of Energy, Economy and Security, İstanbul, Turkey, 25 - 26 March 2017, pp.53

The Role of Internal Migration on Regional Development and Inequality Turkey Example

International Conference on Social Thought and Theory in the MENA Region, Sakarya, Turkey, 12 - 13 December 2016

Yetenek Getirileri ve Gelir Eşitsizliği Yeni Ekonomi Ekseninden Kurumsalcı Bakış

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, vol.4, pp.4145-4160

Seçilmiş Ülke Deneyimleri İçin Aktüeryal Denge Örnekleri Karşılaştırmalı Bir Analiz

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, vol.4, pp.4644-4669

Kamu Teşviklerinin Yenilenebilir Enerji Yatırımları Üzerine Etkisi Türkiye Örneği

International Congress onPolitical, Economic and Social Studies (ICPESS), Sakarya, Turkey, 24 - 26 August 2016, pp.421-445

Bilgi Çağının Kentsel Ve Bölgesel Gelişme Üzerine Etkileri

Uluslararası 7. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Yalova, Turkey, 30 - 31 October 2009, pp.1283-1300

Yeni Ekonomi Ve Emek Piyasasına Yansımaları

Uluslararası 7. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Yalova, Turkey, 30 - 31 October 2009, pp.1724-1740

Orta Asya Ülkelerinde Dış Borçların Niteliği

II. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi, Orta Asya Toplumlarında Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Arayışlar, Bishkek, Kyrgyzstan, 22 - 24 October 2008, pp.148-164

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri nin Geçiş Dönemi Ekonomik Performanslarının Karşılaştırmalı Bir Analizi

II. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi, Orta Asya Toplumlarında Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Arayışlar Kongresi, Bishkek, Kyrgyzstan, 22 - 24 October 2008, pp.269-302

Books & Book Chapters

Relationship Between Financial Inclusion and Income Inequality: A Gradient Boosting Regression Approach

in: The Role of Financial Inclusion for Reaching Sustainable Development Goals, João Jungo, Mara Madaleno, Anabela Botelho, Eyup Dogan, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.242-248, 2024 Sustainable Development

The Relationship Between Nasa Budget and Economic Growth: The Causality Approach

in: PROCEEDINGS FOR THE SECOND SYMPOSIUM ON SPACE ECONOMY, SPACE LAW AND SPACE SCIENCES, Yüksel Bayraktar, Sinan Aliş, Verda Neslihan Akün, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.1-12, 2023

Ekonomi Politik Bir Perspektiften Enerji Dönüşümü: Sancılı BirEnerji Dönüşümü Örneği Olarak Almanya Tecrübesi

in: Dünya ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Seçme Yazılar, Fetullah Akın Hasan Çebi Bal, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.17-46, 2022

RCEP Anlaşması: Üzerine İnşa Edildiği Değerler ve Gelecek Vizyonu

in: Dünya ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Seçme Yazılar, AKIN, Fetullah ve BAL, Hasan Çeb, Editor, Ekin, Bursa, pp.346-375, 2022

Endüstri 4.0’ın Belirleyicileri: Nesnelerin İnterneti ve İş Modelleri Üzerine Etkisi

in: Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları V, Selçuk KOÇ, Mehmet Çağrı GÖZEN, Kerem ÇOLAK, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.105-115, 2022

DOĞAL AFETLERİN FİNANSMANI İÇİN GELİŞTİRİLEN CAT TAHVİLLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ

in: DÖVİZ KURU DİNAMİKLERİ VE FİNANSAL İSTİKRAR, KARATAY GÖGÜL, Pelin ve YAMAN, Demet, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.261-292, 2021

IMPACT OF REFUGEES ON ECONOMIC GROWTH: ANEMPRICAL ANALYSIS OF TOP REFUGEE-HOSTING COUNTRIES

in: ADMINISTRATIVE, ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES Theory,Current Research and New Trends, DEMEZ, SELİM, Editor, IVPE, Cetinje, pp.252-265, 2020

Effect of Refugees on the Components ofEconomic Misery: An Empirical Analysis ofTop Refugee-Hosting Countries

in: River Flowing North Migration Generating Geographies and International Irregular Migrations, Prof. Dr. Suat KOLUKIRIK and Res. Asst. Elif GÜN, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.319-335, 2020

THE COVID-19 PANDEMIC AND THEDIGITAL TRANSFORMATION IN TURKISHHIGHER EDUCATION: AN EVALUATIONFROM THE PERSPECTIVE OF INDUSTRY 4.0AND SOCIETY 5.0

in: The COVID-19 Pandemic and ItsEconomic, Social, and Political Impacts, Dilek Demirbaş, Veysel Bozkurt, Sayım Yorğun, Editor, İstanbul University Press, İstanbul, pp.167-185, 2020

COVID-19 PANDEMİSİ VE YÜKSEKÖĞRENİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM:ENDÜSTRİ 4.0 VE TOPLUM 5.0PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

in: COVID-19 PANDEMİSİNİN EKONOMİK, TOPLUMSAL VE SİYASALETKİLERİ, Dilek Demirbaş, Veysel Bozkurt, Sayım Yorğun, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.234-250, 2020

One Hundred Years of Solitude: The Dilemma between Economic Growth and Defence Expenditures

in: Economic Growth: Theory and Practice, Ahmet Gülmez and Furkan Beşel, Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.28-47, 2018

Avrasya Bölgesinde Yenilenebilir Enerji Politikaları: Türk Cumhuriyetleri ve Rusya Üzerine Bir İnceleme

in: Avrasya ve Ön Asya Ülkeleri Türkiye Ekonomik Perspektifi, Elif Haykır Hobikoğlu ve Bahar Şanlı, Editor, Gazibayev H. Yayınevi, CELALABAT, pp.141-182, 2017

Tacikistan ve Türkiye Ekonomi İlişkileri

in: Türkiye İle Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ekonomik İlişkiler, Elif Haykır HOBİKOĞLU ve Bahar ŞANLI, Editor, Kırgizistan Celalabat İIktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Türk Dünyasi Kırgiz-Türk Prof.Dr.Turan Yazgan Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültür Yayinları, Celalabat, pp.161-192, 2015

Türkmenistan ve Türkiye Ekonomi İlişkileri

in: Türkiye İle Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ekonomik İlişkiler, Elif Haykır Hobikoğlu ve Bahar Şanlı, Editor, Kırgizistan Celalabat İIktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Türk Dünyasi Kırgiz-Türk Prof.Dr.Turan Yazgan Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültür Yayinlari, Celalabat, pp.61-94, 2015

Uluslararası Kurumların Değişen Rolleri: Yeniden Yapılanmaya Yönelik Kritikler,

in: Küresel Ekonominin Görünümü, Metin Toprak, Yüksel Bayraktar ve Cemil Erarslan, Editor, Der Yayinevi, İstanbul, pp.5-39, 2014

Efficiency of the FED’s Monetary Policy During the Global Financial Crisis

in: European Debt Crisis Causes Consequences Measures and Remedies, Ali Arı, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp.171-184, 2014

Küresel Ekonomik Kriz Ve Belirleyicileri Üzerine Bir Değerlendirme

in: Küresel Ekonomik ve Finansal Kriz Türkiye Ekseninde Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Murat Çetinkaya, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.7-26, 2011

Richard Stone’un İktisat Bilimine Katkıları

in: Nobel in İzinde İktisat Kuramının Gelişimi, Tahir Büyükakın, Yaşar Bülbül ve Necip Çakır, Editor, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, pp.279-296, 2010

Türkiye-AB İlişkileri Dış Politika ve İç Yapı Sorunsalları

in: Bir Bütünleşme Biçimi Olarak Parasal Birlik Avrupa Deneyimi Ve Türkiye, Mehmet Seyfettin Erol, Ertan Efegil, Editor, Alp Yaynevi, Ankara, pp.319-351, 2007

Metrics

Publication

111

Citation (WoS)

33

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

31

H-Index (Scopus)

3

Citiation (TrDizin)

52

H-Index (TrDizin)

4

Thesis Advisory

19

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals