Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Yoksulluk ve Çocuk

Yaşadıkça Eğitim , no.80, pp.27-30, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Çocuklarda Empati Gelişimi

Artı Eğitim , vol.8, no.86, pp.90-91, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Meslek Seçimini Etkileyen Etmenler

Çağdaş Eğitim , vol.27, no.288, pp.28-32, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Phthalate exposure and language development in childhood: A systematıc review

VI. International Health Science and Life Congress (IHSLC2023), Burdur, Turkey, 02 March 2023

Examination of the variables predicting cybervictimization in adolescents

ISER International Conference on Education and Social Science, Amsterdam, Netherlands, 09 December 2021, pp.46-51

Türk ve Suriyeli Lise Öğrencilerinin Akran İlişkilerinin İncelenmesi

II. Uluslararası Ankara Multidisiplinler Çalışmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 13 February 2021, pp.261-275

Kanserli çocuğa sahip annelerin yaşadığı sorunların incelenmesi.

2nd International Congress Of Multidisciplinary Studies in Medical Sciences, Ankara, Turkey, 13 February 2021, pp.168-181

Okul öncesi dönemde çocuğu olan annelerin kabul-red düzeylerinin incelenmesi.

VIth International Eurasian Educational Research Congress, 19 - 22 June 2019, pp.2386-2394

The examination of the relationship between anxiety and attachment levels of mothers who have baby

VIIIth Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2019, pp.165-177

An Examination of the Relationship Between Peer Bullying and Academic Motivation in Secondary School Students

International Conference on Social Sciences in the 21st Century, Amsterdam, Netherlands, 12 - 14 July 2019, pp.54-64

Ergenlerin İhmal Edilme Düzeyleri İle Güvenli Bağlanma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.1476-1483

An Examination of Child Neglect In Terms of Socio-Demographic Variables

The International Conference on Social science, Humanities and Education, Berlin, Germany, 21 - 23 December 2018, pp.1-19

Dikkat Hastanede Çocuk Var: Bir Farkındalık Çağrısı

IV. Uluslararası Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.468-480

An Examination of The Relationship Between Fathers’xx Child Abuse Potential And Fatherhood Perception

International Scientific Research Congress, Nevşehir, Turkey, 9 - 12 September 2018, pp.87

An Examination of the Mothers’ Acceptance and Rejection of Their Children According to Socio-Demographic Variables

IIIrd Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.322-335

Examination of problems by the parents during inclusive education process

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Aydın/Kuşadası, Turkey, 1 - 03 February 2018, pp.207

An Examination of Primary School Students’ Reading Habits inTheir Spare Time and Their Reading Attitudes

4th International Conferenceon Language and Literaturein Education and Research, Dresden, Germany, 3 - 05 December 2017, pp.26-27

Examination Of The Asylum-Seeker Children’xxs Opinions About Play

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 18 - 21 October 2017

An Examination of the Relationship between Cyberbullying and Parenting Attitudes in Adolescents

International Conference of Strategic Research On Social Science and Education, 12 - 14 May 2017

Examination of Factors which Predict Loneliness in Adolescents

International Conference of Strategic Research on Social Science and Education, 12 - 14 May 2017

Ergenlerin Bilgisayar ve İnternet Kullanma Durumlarının İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı II. Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Turkey, 7 - 09 October 2009

An Investigation of the Relationship Between Social Phobia and Parenting Attitudes

VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, BÜKREŞ, Romania, 11 - 13 June 2015

Child Abuse Potentials Against Their Children

International Business & Education Conferences, Londrina, Brazil, 7 - 11 June 2015, pp.1-8

Anasınıflarında Yapılan Kaynaştırma Uygulamalarının Değerlendirilmesi

III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 11 - 13 May 2015

The effect of adolescents body weight on friend relationship

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Pietersburg, South Africa, 18 - 20 September 2014

Köy ve Kentte Yaşayan Çocukların Sosyal Becerilerinin İncelenmesi

I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 24 - 26 April 2014

The Investigation of the Level of Primary School Children Aggression According to their Different Socio Economic Levels

III. International Congress of Educatioanl Research. “Life-Long Learning and Informal Education”, 4 - 07 May 2011

Investigation on the Computer Attitudes of Adolescents

III. International Congress of Educatioanl Research. “Life-Long Learning and Informal Education, 4 - 07 May 2011

Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Öğrenim Gören Çocukların Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

3rd International Conference on New Trends in Educati on and Their Implications, 26 - 28 April 2011

İşitme Engelli Olan ve Olmayan Çocukların Gelişim alanlarının Değerlendirilmesi

I. Ulusal Gelişimsel Pediatri Kongresi, (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 7 - 09 April 2011

An Investigatıon of Parents Emotional Abuse of Children

International Conference Sponsored by ESCAP Quality of Life Child and Adolescent Mental Health, 22 - 26 August 2009

Examination of The Depression Levels of Children Who Attend Primary School

International Conference Sponsored by ESCAP Quality of Life Child and Adolescent Mental Health, 22 - 26 August 2009

Effects of Computer Assisted Instruction on School Readiness Composite of Six Years Old Children

Rural Environment. Education. Personality. Proceedings of 4th International Scientific Conference, 29 - 30 May 2009

Çocuk Yuvasında Kalan Ve Ailesiyle Birlikte Yaşayan 60 72 Aylık Çocukların Görsel Algılama Davranışlarının İncelenmesi

” Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Bugünü Ve Geleceği Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), 27 - 30 June 2006

Engelli Kadına Yönelik Fiziksel İstismar

Engelli Kadınların Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu, Turkey, 29 - 30 April 2005

Okulöncesi Dönemde Çevre Eğitimi ve Bir Yöntem Olarak Drama

Türkiye 5. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri, Turkey, 20 - 22 June 2003

Bilgisayar Destekli Eğitim Alan ve Almayan Anaokuluna Devam Eden Çocukların Görsel Algılamalarının İncelenmesi

OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, Kültürlerin Buluşması: Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitime Yansımaları, 3 - 05 May 2003, pp.158-170

A Study on the Vocational Interests of Girls Attending General and Girls Vocational High School from Various Social Economic Levels

Ankara University Iveta Conference, Quality Matter in International Vocational Education and Training, 04 January 1998, pp.364-370

Farklı Türdeki Liselere Devam Eden Gençlerde Mesleki İlgilerin İncelenmesi

I. Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 28 - 30 May 1997

Books & Book Chapters

Okul öncesi dönemde büyüme ve gelişme

in: Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım, Deniz, Ümit, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.213-244, 2023

Beden algısı ve aile

in: Beden Algısı, Mustafa Kale, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.231-268, 2023

Okul öncesi dönemde (3-6 yaş) bilişsel gelişim ve desteklenmesi

in: Bilişsel Gelişim ve Desteklenmesi, Bütün Ayhan, A.; Beyazıt, U., Editor, Nobel Akademik Yayınevi, pp.322-343, 2022

Bilişsel gelişim ile ilgili kuramlar

in: Bilişsel Gelişim ve Desteklenmesi, Bütün Ayhan, A., Beyazıt, U., Editor, Nobel Akademik Yayınevi, pp.205-232, 2022

Individual, Social, and Occupational Effects of Cyberbullying During Adolescence

in: Handbook of Research on Cyberbullying and Online Harassment in the Workplace, Salazar, L. R., Editor, IGI Global, pp.153-175, 2021

Çocuk ve Ailenin Hastane Yaşantısına Hazırlanması 2. Bölüm

in: Hastanede Çocuk ve Ailesine Yönelik Psikososyal Destek Çalışmaları, Bütün Ayhan, A.; Beyazıt, U., Editor, Pelikan Yayınları, Ankara, pp.14-46, 2021

Palyatif bakım gören çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal yaklaşım

in: Hastanede Çocuk ve Ailesine Yönelik Psikososyal Destek Çalışmaları, Bütün Ayhan, A.; Beyazıt, U., Editor, Pelikan Yayınları, Ankara, pp.327-366, 2021

Dünyada ve Türkiye’de hastanelerde çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek gönüllüleri

in: Hastanede Çocuk ve Ailesine Yönelik Psikososyal Destek Çalışmaları , Bütün Ayhan, A.; Beyazıt, U., Editor, Pelikan Yayınları, Ankara, pp.395-420, 2021

Çocukluk Döneminde Siber Zorbalıkla Baş Etme

in: Çocuk, Medya ve Sosyal Medya, Yıldırım, S.; Doğutaş, A., Editor, Eğiten Yayınları, Ankara, pp.181-203, 2021

Effects of Social Media on Adolescent

in: Innovations in Health Sciences, Shapekova, N. L, Ak, B. and Esatoğlu, A.E., Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.42-53, 2020

An Examination of The Relationship Between Internet Addiction And Parenting Attitudes inAdolescents

in: Recent Researches On Social Sciences, Dorczak Roman, Arslan Hasan, Musialik Rafal, Editor, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, pp.629-634, 2018

An Investigation of Parents’ Habits of Reading Books to their Children and their Criteria for Selecting Children’s Books

in: Educational Policy and Research, Arslan Hasan, Dorczak Roman, Alina-Andreea Dragoescu Urlica, Editor, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, pp.551-560, 2018

Review of the Opinions of the Mothers of the Children in Pre-School Periıod on Plays

in: Applied Social Science Researchs, Aydemir, Leyla, Editor, Verlag Dr. Kovač, Hamburg, pp.7-28, 2018

Examination of Parents’ Problems in the Process of Inclusive Education

in: Educational Policy and Research, Arslan Hasan, Dorczak Roman, Alina-Andreea Dragoescu Urlica, Editor, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, pp.397-404, 2018

Cinsel Gelişim

in: Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II (36-72 Ay), A. Köksal Akyol, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.245-264, 2018

The Effects of Adolescents’ Bodyweight on Their Peer Relations

in: Developments in Health Sciences, B. Özdemir, N. L. Shapekova, B. Ak, H. Yıldız, F. Ozcanarslan, L. Ivanova,, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.465-473, 2017

Body weight on Their Peer Relations

in: Development in Health Sciences, Özdemir B.,Shapekova N.L., Ak B., Yıldız H., Ozcanarslan F., Ivanova L., Editor, St. Klment Ohridski University Press, Sofija, pp.465-473, 2017

Sosyal Duygusal gelişim

in: Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I (0-36 ay), Aysel Köksal Akyol, Editor, ANI, Ankara, pp.319-362, 2017

İletişimle İlgili Temel Kavramlar

in: Çocuk ve İletişim, Aral Neriman, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.1-24, 2017

Parents Education In The Preschool Period

in: Developments in Educational Sciences, I. Koleva, R. Efe, Z. B. Kostova, E. Atasoy, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, pp.86-102, 2016

An Investigation of The Relationship Between Social Phobia and Parenting Attitudes

in: Research on Social Studies, M. A. Icbay, H. Arslan, F. Jacobs, Editor, Peter Lang, pp.137-149, 2016

Problem Solving Skills in the Pre-School Period

in: Current Advances in Education, E.Atasoy, R.Efe, I. Jażdżewska, H. Yaldır, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, pp.28-40, 2016

Gelişimsel Dönemler Açısından Hasta Çocuklar ve Hastane Ortamının Düzenlenmesi

in: Hasta Çocukların Gelişimi ve Eğitimi, A. Bütün Ayhan, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayını, pp.27-57, 2015

Teknoloji Yardımıyla Sanat Deneyimleri

in: Çocuklarda Sanat ve Yaratıcılığın Gelişimi, N. Aral ve G. Duman, Editor, Nobel Yayınları, pp.259-269, 2014

Analysis of Adolescent’s Communication Skills According To School Type and Gender

in: Multidisciplinary Perspectives on Education, Ed. Arslan, H. Rata, G, Kocayörük, E. And İçbay, M. A, Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.179-186, 2014

Kaynaştırma

in: Öğretmenlik Alan Bilgisi Okul Öncesi Öğretmenliği, N. Aral, Ü. Deniz ve A. Kan, Editor, Alan Bilgisi Yayınları, pp.665-690, 2013

Çocuklar Bilişim Dünyasından Nasıl Etkileniyorlar?

in: Çocuk ve Bilişim, İ.Sarı ve M.Özdemir, Editor, Samer Bilimsel Yayınları, Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Serisi-4, pp.57-83, 2013

İlköğretim İkinci Kademeye Devam Eden çocukların Facebook Kullanımlarının İncelenmesi

in: Çocuk ve Bilişim, İ.Sarı ve M.Özdemir, Editor, Samer Bilimsel Yayınları, Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Serisi-4, pp.451-468, 2013

İlköğretim İkinci Kademeye Devam Eden Çocukların Facebook Kullanımlarının İncelenmesi

in: Çocuk ve Bilişim, İ.Sarı ve M.Özdemir, Editor, Samer Bilimsel Yayınları, Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Serisi, pp.451-468, 2013

Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Anne Babaların Aile Eğitimine Yönelik Gereksinimlerinin Belirlenmesi

in: Aile ve Çocuk Mine Mangır’xxın AnısınaAral Neriman, Baran Güler, Gürsoy Figen, Köksal-Akyol Aysel,Bütün Ayhan Aynur,Yıldız Bıçakcı Müdriye, Erdoğan S., Neriman ARAL, Editor, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yayınları, pp.69-86, 2012

Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Anne Babaların Aile Eğitimine Yönelik Gereksinimlerinin Belirlenmesi

in: Aile ve Çocuk Mine Mangır ın Anısına, N. Aral, Editor, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yayınları, pp.69-86, 2012

İlköğretim Çağındaki Çocukların Gelişimsel Özellikleri

in: İlköğretimde Drama, Edit: A. Köksal Akyol, Editor, Kriter Yayınevi, pp.1-19, 2011

Erken Çocukluk Döneminde Bilgisayar

in: Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitim, Y.Fazlıoğlu, Editor, Kriter Yayınları, pp.419-435, 2009

Erken Çocukluk Döneminde Bilgisayar

in: Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi, Y. Fazlıoğlu, Editor, Kriter Yayınları, pp.419-435, 2009

Bilişsel Gelişim

in: Eğitim Psikolojisi, N. Aral ve T. Duman, Editor, Kriter Yayınları, Ankara, pp.93-113, 2009

Research into the Trait Anxiety Level of Adolescents

in: Issues on Education and Research, G. Papanikos, Editor, Athens Institute for Education and Research, pp.183-189, 2008

Investigation of Mathematical Abilities of Six Year Old Kindergarten Children Based on Some Variables

in: Change and Challenge in Education, L. S. Woodcock, Editor, Athens Institute for Education and Research, pp.59-69, 2008

A Study On Anxıety Levels Of Mothers With Mentally Retarded Children

in: Research on Education, M.S. Giannakaki,G. T. Papanikos, Y. P. and J. K. Richards, Editor, Athens Institute for Education and Research, pp.25-35, 2006

The Study on Empathic Skills of Adolescents”,

in: Research on Education, M.S. Giannakaki, G.T. Papanikos, Y. Pozios and J.K. Richards, Editor, Hardback, pp.149-154, 2006

Analysis of Abuse of Children Aged between 9-11 and their Self-Concepts

in: International Perspectives on Education and Training, J. K. Richards, Editor, Athens Institute for Education and Research, pp.87-96, 2006

Analysis of Abuse of Children Aged Between 9-11 and Their Self- Concepts

in: International Perspectives on Education and Training, J. K. Richards, Editor, Athens Institute for Education and Research, pp.87-97, 2006

A Study on Anxiety Levels of Mothers with Mentally Retarded Children

in: Research on Education, G.T. Papanikos, Y. Pozios and J.K. Richards, Editor, Athens Institute for Education and Research, pp.25-35, 2006

Metrics

Publication

189

Citation (WoS)

66

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

94

H-Index (Scopus)

5

Citiation (TrDizin)

2

Project

2

Thesis Advisory

25

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals