Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Squamöz Kemik Kolesteatoması

7. Ulusal Otoloji NörootolojiKongresi, Turkey, 4 - 07 April 2019

Nadir Bir Olgu: Temporal Kemik FibrözDisplazisi

15. Türk Rinoloji Kongresi, 7. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi ve 3. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi., Turkey, 4 - 07 April 2019

İyatrojenik Squamöz Kemik Kolesteatoması

15. Türk Rinoloji Kongresi, 7. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi ve 3. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 4 - 07 April 2019

Panel: Otolojik Cerrahide Komplikasyonlar ve Tedavisi.

15. Türk Rinoloji Kongresi, 7. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi ve 3. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi., Turkey, 4 - 07 April 2019

Panel: Yumurta-Tavuk:Olgularla Fonksiyonel ve Organik Ses Hastalıklarına Yaklaşım.

Profesyonel Ses Derneği Ses Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Sempozyumu., Turkey, 23 December 2018

Importance Of Otorhinolaryngology Consultation Before Liver Transplantation.

1st International Transplant Network Congress, 6th National Transplant Coordination Symposium., 17 - 21 October 2018

Panel: Sanatçı ve Hekim Gözüyle Profesyonel Ses.

10. Ulusal Laringoloji Kongresi., Turkey, 4 - 05 May 2018

Travmatik ve Kongenital Otojenik Beyin Omurilik Sıvısı Kaçakları.

14. Türk Rinoloji Kongresi, 6. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, 2. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 28 April - 01 May 2018

Konjenital İç Kulak Anomalisi ve Koklear Ossifikasyon Saptanan Pediatrik Olguda Bilateral Koklear İmplant Uygulaması.

14. Türk Rinoloji Kongresi, 6. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, 2. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 28 April - 01 May 2018

Otojenik Beyin Omurilik Kaçaklarında Tanı ve Tedavi Yaklaşımları.

14. Türk Rinoloji Kongresi, 6. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, 2. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 28 April - 01 May 2018

Panel: Kolesteatom Cerrahisi: Güncel Teknikler

14. Türk Rinoloji Kongresi, 6. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi ve 2. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi., Turkey, 28 April - 01 May 2018

ESGS Parotidektomi Sınıflaması: Modifikasyon Önerileri

14. Türk Rinoloji Kongresi, 6. Ulusal Nörootoloji Kongresi ve 2. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 28 April - 01 May 2018

Panel: Ses Bozukluklarında Tanıdan Terapiye.

13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi., Turkey, 5 - 07 April 2018

BOS Otore.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı 3. Alumni Toplantısı., Turkey, 15 - 16 December 2017

Reflü Paneli. Reflüde Güncel Tedavi.

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi., Turkey, 8 - 12 November 2017

METASTAZIK PLEOMORFIK ADENOM: İKI OLGU SUNUMU

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 8 - 12 November 2017

Glomus Karotikum: Olgu Serisi

13. Ulusal Rinoloji 5. Ulusal Otoloji Nörootoloji ve 1. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 4 - 07 May 2017

Bir Olgu Üzerinden Fasiyal Sinir Schwannomlarına Transmastoid Yaklaşım

13. Türk Rinoloji Kongresi ve 5. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, Turkey, 4 - 07 May 2017

Ses terapisi paneli.Fonksiyonel ses bozukluklarında ses terapisi.

9. Ulusal Larengoloji Kongresi., Turkey, 27 - 29 April 2017

Diagnosis and treatment of two cases with delayed diagnosis iner ear malformation with recurrent meningitis.

8th Instructional Workshop European Academy of Otology and Neuro-Otology Including “Consensus in Auditory Implants”, 18 - 21 January 2017

Rekürren Menenjite Neden Olan İç kulak Anomalili Olgularda Tanı ve Tedavi Yaklaşımları.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı 2. Alumni Toplantısı, Turkey, 23 - 24 December 2016

Premalign Laringeal Lezyonların Uzun Dönem Takip Sonuçları.

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2016

Sulkus Vokalis Klinik Özellikler, Eşlik Eden Patolojiler.

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2016

Ses Bozukluklarında Değerlendirmeden Terapiye

8. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Turkey, 12 - 15 October 2016

Profesyonel Ses Kullanıcılarında Ses Terapisi

12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 7 - 09 April 2016

Larenks Kanseri ile Nadir Presente Olan Paraneoplastik Sendrom: ITP

12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 7 - 09 April 2016 Sustainable Development

Nasıl Yapıyoruz? Ses Hastalıkları Kliniği.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 2015-2016 Eğitim Toplantıları II, Turkey, 12 December 2015

Türkçe Sesle İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeği’xxnin Geçerlik ve Güvenirliği.

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 28 - 31 October 2015

Kronik Öksürük

İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 7. Kongresi, Turkey, 10 September - 13 October 2015

Ses Hastalıkları Tedavisinde Koruyucu Yöntemler ve Medikal Tedavi

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Derneği Laringoloji ve Foniatri Okulu, Turkey, 11 - 13 December 2014

Din Görevlilerinde Ses Bozuklukları ve Tedavileri.

36. Türk Ulusal ve Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 5 - 09 November 2014

MEN2A sendromlu hastada profilaktik tiroidektomi Ne zaman yapalım

36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 5 - 09 November 2014

Ses Bozukluklarında Medikal Tedavi.

36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Kongresi Laringoloji ve Foniatri Okulu, Turkey, 5 - 09 November 2014

Larengeal melanozis

36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 5 - 09 November 2014

20 yıl sonra ortaya çıkan nazofarenks kanseri boyun metastazı

36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 5 - 09 November 2014 Sustainable Development

Ani isitme kaybında prognozu belirlemede kalorik testin degeri

11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 17 - 19 April 2014

Vascular lesions of vokal cord

10 th Congress of the European Laryngological Society, 9 - 12 April 2014

Profesyonellerde Ses Hastalıkları ve Ses Hastalıklarından Korunma Yöntemleri.

Çalıştay, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi., Turkey, 19 March 2014

Prognostic Meaning of Cytokeratin and Neuroendocrine Markers in Larynx Cancer

6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, 30 June - 04 July 2007, vol.264, pp.265-354 Sustainable Development

Öğretmenlerde Ses Hastalıkları Ve Risk Faktörleri.

29. Türk Ulusal ve Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 26 - 31 May 2007

Aetiological role of Chlamydia pneumoniae in chronic adenotonsillitis

16th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 1 - 04 April 2006

Nazal polipozis ve rekürrens etyolojisinde allerji faktörü.

28. Türk Ulusal Otorinolaryngoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 21 - 26 May 2005

Unilateral Addüktör Vokal Fold Paralizilerinde Ses Terapisi

2. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Turkey, 28 - 30 May 2004

Books & Book Chapters

Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı ve Tanısı

in: Gürültüye Bağlı İşitme Kayıpları, Orhan Yılmaz,Nihat Yılmaz, Editor, US Akademi, Ankara, pp.47-52, 2022 Creative Commons License

Larenks Embriyoloji, Anatomi ve Fizyolojisi

in: Her Yönüyle Larengoloji, Öz Ferhan, Çoşkun Hakan, Şirin Seher, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.1-8, 2021

Vokal Nodül

in: Her Yönüyle Larengoloji, Öz Ferhan, Çoşkun Hakan, Şirin Seher, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.232-236, 2021

Pediatrik Ses hastalıkları

in: Otoloji ve Foniatri Perspektifiyle Odyoloji, Topkan Leyla, Şafak Mustafa Asım, Karataş Erkan, Tatarağası Ahmet İhsan, Oğuz Haldun, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.569-579, 2021

Orofarenks Kanserleri

in: Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi, Koç, Can, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.1-20, 2019

Metrics

Publication

169

Citation (WoS)

108

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

159

H-Index (Scopus)

7

Citation (Scholar)

9

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

5

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals