Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2012 - Continues Professor

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

 • 2006 - 2012 Associate Professor

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

 • 2008 - 2011 Research Assistant PhD

  University Sciences in Philadelphia, College of Pharmacy, Pharmaceutical Sciences

 • 1997 - 2006 Research Assistant

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

 • 2015 - 2020 Vice Dean

  Ankara University

Courses

 • Postgraduate Medisinal Kimyaya giriş

 • Undergraduate Farmasötik Kimya IV

 • Postgraduate Kalitatif ve Kantitatif İlaç Analizleri

 • Postgraduate Biyoyararlanımda kimyasal analiz ve değerlendrme

 • Postgraduate İlaç Sentez Reak.Ortam Optimizasyonu

 • Undergraduate Organik Kimya I-II

 • Postgraduate Kim.Analiz pratik hesap. ve istatistiksel değ.

 • Postgraduate Diyagnostik İlaçlar ve Radyonüklidler

 • Postgraduate Spektroskopik İlaç Yapı Analizlerinde NMR Spektroskopisi ve Uygulamaları

 • Postgraduate Metabolizma, metabolitler ve ilaç ta

 • Postgraduate Kimyasal Yapının Farmakokinetik ve Biyoyararlanımda Rolü

 • Postgraduate Organik Kimyada Lab.Tekniği

 • Postgraduate Peptid ve proteinlerin fizikokimyasal Özellikleri.