General Information

Institutional Information: Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım Bölümü, Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

12

Open Access

5