Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Professor

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2014 - 2021 Associate Professor

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2011 - 2014 Assistant Professor

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2002 - 2011 Research Assistant

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü

Managerial Experience

 • 2014 - 2014 Vice Dean

  Ankara University

Courses

 • Postgraduate Sayısal Teknikler

 • Undergraduate Yatırım Projeleri ve Analizi

 • Doctorate Çok Kriterli Karar Verme

 • Undergraduate Sayısal Yöntemler

 • Undergraduate İşletme Biliminin Temel Kavramları

 • Postgraduate Modern Methods for Decision Making

 • Postgraduate Finansal Modelleme

 • Doctorate Karar Analizleri