SOSYAL HİZMET UZMANLARININ FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ


DEMİREL A. C., POLAT G., PURUTÇUOĞLU E.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.62, pp.37-54, 2024 (Peer-Reviewed Journal)