Polymeric vesicles and biological applications Polimerik veziküller ve biyolojik uygulamalari


Creative Commons License

ÖZ U. C., BOZKIR A.

Turk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, vol.75, no.4, pp.443-458, 2018 (Scopus) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 75 Issue: 4
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.5505/turkhijyen.2018.87369
  • Journal Name: Turk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.443-458
  • Keywords: Drug delivery system, Ilaç taşiyici sistem, Polimerik vezikül, Polimerzom, Polymeric vesicle, Polymersome, Protocell, Yapay hücre
  • Ankara University Affiliated: Yes

Abstract

© 2018 Refik Saydam National Public Health Agency (RSNPHA).Bilimin gelişmesindeki temel yaklaşim olan doğayi taklit etme çabasinin günümüzdeki en son örneklerinden birisi polimerik veziküler sistemlerdir. Hücresel bölümlendirmenin yapitasi olan fosfolipitlerin kendiliğinden oluşum süreci ile veziküler yapilari oluşturmasi sürecinin, sentetik amfifilik kopolimerler üzerinde uygulanmasi ile üretilen polimerik veziküllerin biyolojik uygulamalari, özellikle eczacilik ve tip alaninda büyük ilgi görmüştür. Polimerik veziküller, kopolimerin hidrofobik bloğunun su ile temasini en aza indirgemek için yan yana gelerek çifte tabakali bir membran oluşturmasi ve bu membranin sulu ortami çevrelemesiyle meydana gelen mikroskopik/nanoskopik partiküllerdir. Yapilarindaki sulu lümen içerisinde hidrofilik molekülleri barindirabilen bu sistemler ayni zamanda hidrofobik molekülleri kopolimerik vezikül membrani içerisinde taşiyabilmektedirler. Dolayisiyla, yapisinda her türlü molekülü tasiyabilme kapasitesi olan ve üretilen çeşitli kopolimerler ile kendisine farkli uygulama alanlari bulmuş polimerik veziküller, araştirmacilar tarafindan çoğunlukla ilaç taşiyici sistemler, medikal görüntüleme ajanlari, nanoreaktörler ve son yillarda da kendiliğinden çalişan nanomotorlar olarak kullanilmaktadir. Bu derleme ile, polimerik veziküller üzerinde çalişma yapacak bilim insanlarina/ araştirmacilara genel bir perspektifin sunulmasi ve güncel bilgilerin bir arada verilmesi amaçlanmiştir. © 2018 Refik Saydam National Public Health Agency (RSNPHA).One of the most recent example of the effort to imitate nature which is the basic approach for the development of science, is the polymeric vesicular systems. The biological applications of the polymeric vesicles produced by the application of self-assembly process of vesicle forming phospholipids which are the building blocks of cellular compartmentalization, on synthetic amphiphilic copolymers, have attracted considerable interest, especially in the field of pharmaceutics and medicine. Polymeric vesicles are microscopic / nanoscopic particles which are formed by the confinemet of an aqueous environment by the copolymeric bilayer membrane which is shaped by the aim of minimizing the contact angle between the hydrophobic block of the copolymer and water. These systems, which can contain hydrophilic molecules in their aqueous lumen, can also carry hydrophobic molecules in the copolymeric vesicle membrane. Therefore, polymeric vesicles, which have the capacity to carry all kinds of molecules in the structure and can be produced from various copolymers, have been utilized in different application areas such as drug delivery systems, medical imaging agents, nanoreactors and self-propelling nanomotors in recent years. With this review, it is aimed to present a general perspective to scientists / researchers who will work on polymeric vesicles and along with outlining the current information in the field.