A new Antinous portrait from Teos


Creative Commons License

Kadıoğlu M.

ASIA MINOR, no.2, pp.55-65, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.19272/202215201005
  • Journal Name: ASIA MINOR
  • Page Numbers: pp.55-65
  • Ankara University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract · After the archaeological research in Teos between 1962 and 1967 by Ankara University, a new campaign was inaugurated in

2010, and focused in 2020 on the temple within the agora after the surrounding plots were expropriated. The building inscription found

during these archaeological excavations indicates that this small temple in the agora was dedicated to the goddess Roma and emperor

Augustus. In addition, it turns out that this temple, contrary to previous assumptions, was a peripteral temple with 6 × 12 columns in

the Corinthian order. Excavations in the southeast corner of this temple yielded a portrait head of Antinous, the favourite of the emperor

Hadrian. This portrait head fragment is the subject of this article because it is the first known marble portrait of Antinous found

in Asia Minor and it shows possible association with the imperial cult. The peripteral temple of Dionysus at Teos, which was planned

with 6 × 11 columns, was very likely completed with only its naos and crepidoma in the Hellenistic period. The completion of the

planned temple with 6 × 11 columns most likely took place in the reign of Hadrian. The establishment of the Antinous Cult in Teos,

possibly within the Temple of Goddess Roma and emperor Augustus can be associated with emperor Hadrian’s possible visit to the city.

Özet · Teos’tan Yeni Bir Antinoos Portresi · Teos’ta 1962 ile 1967 yılları arasında sürdürülen kazı çalışmalarından sonra 2010 yılında yeniden

başlayan Ankara Üniversitesi araştırmaları, agora ve çevresindeki parsellerin kamulaştırılmasının ardından ancak 2020 yılında agora içerisinde

yer alan Agora Tapınağı üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışmalarda ele geçen yapı yazıtı, bu küçük tapınağın Tanrıça Roma ve İmparator

Augustus’a (Sebastos) adanmış olduğunu göstermiştir. Ayrıca bu çalışmalar tapınağın bu zamana kadar sanılanın aksine, 6 × 12

sütunlu korinth düzeninde peripteral bir tapınak olduğunu da ortaya konmuştur. 2020 yılı kazı sezonunda tapınağın güneydoğu köşesindeki

ilk açmada bulunan Antinoos’un mermer portresi, şimdiye kadar Anadolu’da ele geçmiş buluntu yeri kesin olarak bilinen ilk

Antinoos portesi ve Roma İmparatorluk Kültü ile ilişkili olması açısından önem taşır. Hellenistik Dönem’de sadece in antis planlı naos’u

ile krepidoması bitirilebilmiş olan Dionysos Tapınağı’na 6 × 11 sütunlu peristasis’in eklenmesiyle tapınağın tamamlanması ve Antinoos

Kültü’nün Teos’ta olasılıkla Tanrıça Roma ve İmparator Augustus Tapınağı’nda kurulması, İmparator Hadrianus’un kenti olası ziyaretleriyle

ilişkilendirilebilir.