General Information

Institutional Information: Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Ingiliz Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Research Areas: Philology, Western Languages and Literatures

Metrics

Publication

4

Thesis Advisory

18

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals

Biography

Adı          : UFUK

Soyadı    : EGE UYGUR

E-posta   : uege@ankara.edu.tr

Tel           : 310 32 80/1540

Ünvan     : PROF. DR.

Birim      : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ

Bölüm     : BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

Anabilim Dalı: İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

ABS Adresi: https://abs.ankara.edu.tr/ufuk-ege-uygur

 

Kişisel Akademik Bilgiler

 

Özgeçmiş

 

T.E.D. Ankara Koleji’nin ilk, orta ve lise Matematik/Fen kısmından mezun olduktan sonra, Lisans ve Yüksek Lisans derecesini Ankara Üniversitesi’nde tamamladı. Britanya'ya gitmek için, altı senelik Y.Ö.K. bursunu kazandı. Çalışmalarının sonunda, Glasgow Üniversitesi’nden Modernist ve Postmodernist Britanya ve İngilizce Kültürü, psikolojik ve felsefi yaklaşım alanında yaptığı çalışmalar ve kolonileşme sorunsalları ve uyum bağlamında M. Phil. (Yüksek Lisansüstü Bilim Uzmanlığı) derecesini, Lancaster Üniversitesinden de ikonografi, vitray, minyatür, heykel ve resim içeren 499 yerinde çekilmiş ve Avrupa ülkelerinden seçilmiş görsel sanatsal fotoğrafla sosyolojik yapı ve hukuk ve din sisteminin İngiliz Kültürüne yansımaları ve ekfrasis alanında Ph. D. (Doktora) derecesini aldı. Akademik çalışmalarında analitik düz yazıya odaklandı ve yazın ve bilim konusunda uzmanlaştı. Felsefe grubu dersleri olan psikoloji, sosyoloji, mantık ve felsefe kuram ve araştırmalarını, Güzel Sanatları, halk bilimi ve tarih kayıtlarını yazına uyarladı. Britanya'da Master of Philosophy ve Doctor of Philosophy dereceleri ile orada yaptığı doktora sonrası çalışmalarla yazın ve bilim uzmanlığını geliştirdi ve bu dereceler “Philosophy” odaklı olduğundan, yazında bilim felsefesini, psikoloji ve sosyolojiyi daha detaylı olarak araştırdı ve insan olmanın güçlüklerini anlatan yazına ve onun kuramlarına odaklandı. Öğrencilik yıllarından, günümüze dek İngiliz Kültürü İncelemeleri alanında yayınlar yaptı ve İngiltere’deki Edebiyat Topluluğunda, lisansüstü ve doktora sonrası kitap ve yenilik derleme ve bilgilendirme sunumlarını hazırladı. Ankara Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Rektör Danışmanı Ünvanını aldı. M.E.B. Onur Ödülü, A.B.I. Great Woman of the 21st Century Ödülü, Great Mind of the 21st Century Ödülü ve United Cultural Convention ödülünü aldı. British Council ve Prof. Dr. İhsan Doğramacı yurtdışı araştırma burslarından yararlandı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi Yardımcı Doçentlik Dil sınavlarında jüri üyeliği yapmıştır ve Başbakanlık Gümrük Birliği, Avrupa Birliği ve Hazine Müsteşarlığı Uzman alım yabancı dil sınavlarında bulunmuştur. Leksikal dil ve yazın öğrenimini ve interaktif metodu derslerinde uygulamaktadır ve akademik dil ve kültürü bu yolla öğretmektedir. Uluslararası hukuk, diplomasi ve tıbbi terminoloji gibi konularda çeviribilim bilgisi edindi. Babası Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Rıdvan Ege’yle ve annesi Pediatrik Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Binnaz Ege ile Dr. Ufuk Ege Anaokulu’nu, Avukat İlhan Ege İlköğretim Okulu’nu ve Dr. Binnaz ve Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesini yaptırıp, devlete hibe etti. Adının verildiği Ufuk Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyet Üyesidir. Ufuk Üniversitesinde Genel Kurul, Vakıf ve Modern Cerrahi Eğitim ve Araştırma Derneği Üyesidir ve Ankara Üniversitesi’nde de Akademisyendir ve AR.GE. yayınları ve etik hakemi olarak çalışmaktadır ve bilirkişilik yapmaktadır. Mardin Artuklu ve Bitlis Eren Üniversite dergilerinde yayın kurulundadır. Toplumsal sorumluluk projesi bağlamında görme engelli öğrencilere, ders kitabı ve kültür metinleri okumaktadır. Evli olup eşi tıp doktorudur ve iki erkek, bir kız çocuk sahibidir.

 

Yayınlar ve Sunumlar

 

1.    Ege, Ufuk. The Modernist Views of the Individual (Glasgow: McDonald Ltd., 1989). ISBN 975- 7691-80-3.

2.    Ege, Ufuk. Myths in Modernist Poetry (Glasgow: MacDonald Ltd., 1989). ISBN 975-769l-02-X.

3.    Ege, Ufuk. The Concept of Tradition in Eliot, Pound and Joyce (Glasgow: MacDonald Ltd., 1989). ISBN 975-7691-01-1

4.    Ege, Ufuk. An Interpretation of Chaucer's “Temple of Diana”; “The Knights Tale” (and the Idea of Order/Disorder with Prison Psychology) (Lancaster: Central Printing Unit, 1989). ISBN 975-7691-03-08.

5.    Ege, Ufuk. The Fusion of Philosophy with Fiction in D. H:Lawrence s Women in Love (Lancaster: Central Printing Unit, 1990). ISBN 09517093 05.

6.    Ege, Ufuk. “Landmarks in British Modernisin” (Lancaster: Literary Society Presentation, 7 Mayıs, 1991).

7.    Ege, Ufuk. “D.H. Lawrence’s Religiosity”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 4, 1992. ISSN 1360-6408.

8.    Ege, Ufuk. "Postmodernist Culture in Britain" (Lancaster: Literary Society Presentation, 9 Haziran, 1993).

9.    Ege, Ufuk. “Colour Symbolism of Garments in Medieval Times and Its Use in Chaucer’s Time”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dergisi, Sayı 2, Aralık 1994. ISSN 1300-4735.

10.  Ege, Ufuk. “Plurivocal Democracy in Britain” (Lancaster: Literary Society Presentation, 5 Temmuz, 1995).

11.  Ege, Ufuk. “A Historical Analysis of Malory’s Morte D’Arthur,” Frankofoni., Sayı 8, Aralık, 1996. ISSN 1016-4537.

12.  Ege, Ufuk. “The Portrayals of Mirrors in the Middle Ages,” Ankara Üniversitesi Dil Dergisi, Sayı 53, Mart, 1997. ISSN 1300-3542.

13.  Ege, Ufuk. “Otherworld in Ballads and Legends,” Ankara Üniversitesi Dil Dergisi, Sayı 54, Nisan, 1997. ISSN 1300-3542.

14.  Ege, Ufuk. “The Portrayals of Seasons in the Middle Ages,” Ankara Üniversitesi Dil Dergisi, Sayı 58, Ağustos, 1997. ISSN 1300-3542.

15.  Ege, Ufuk. “Virginia Woolf’un Mrs. Dalloway ve To the Lighthouse Eserlerinde Kadın Kavramına Bakış (Çağdaş Feminizm Kuramı Çalışması),” Littera Edebiyat Yazıları, Cilt 7, Kasım-Aralık, 1997. ISSN 1300-9472.

16.  Ege, Ufuk. “The West European Concept of Pilgrimage,” Evrenselliğe Yolculuk: Hacettepe Üniversitesinin Emel Doğramacı’ya Armağanı Kitabı, 1998. ISBN 975-491-069-3.

17.  Ege, Ufuk. “The Origins of Orfeo Romances,” Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi, Cilt 3 Sayı 3,1998. ISSN 1300-6940.

18.  Ege, Ufuk. “English Language Teaching and Teaching of Science Courses in English in Turkey,” Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, 1998. ISSN 1300-6940.

19.  Ege, Ufuk. “A, Commentary upon D.H. Lawrence’s The Rocking-Horse Winner and Things,” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Sayı 1-2, 1998. ISSN 1300-6212.

20.  Ege, Ufuk. “Old Husbands, Young Wives and the Concept of Marriage,” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 38, Sayı 1-2, 1998. ISSN 1300-6089.

21.  Ege, Ufuk. “The Portrayals of Jerusalem in the Bible and Religious Treatises,” Ankara Üniversitesi Dil Dergisi, Sayı 81, Temmuz, 1999. ISSN 1300-3542.

22.  Ege, Ufuk. “The Concept of Universe,” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 40, Sayı 3-4, 2000. ISSN 0378-2905.

23.  Ege, Ufuk. “The Fusion of Many Genres with Textual Parallels and Metaphorical Expressions,” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 40, Sayı 3-4, 2000. ISSN 0378- 2905.

24.  Ege, Ufuk. Batı Kültüründeki Yabancılaşma Kuramları. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Yayınları, 2000. ISBN 975-482-494-0.

25.  Ege, Ufuk. “Culture and Society” (Lancaster: Literary Society Presentation, 20 Aralık 2001).

26.  Ege, Ufuk. “The Making of the British Working Class” (Lancaster: Literary Society Presentation, 7 Eylül 2002).

27.  Ege, Ufuk. “The Singular Sipiritual Experiences of Margery Kempe, and Christ as a 'Lover',” Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 4, Sayı 5, 2003. ISSN 1351-3597.

28.  Ege, Ufuk. “Bildungsroman Tradition in King Horn,” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 44, Sayı 2, 2004. ISSN 0378 - 2905.

29.  Ege, Ufuk. “Ancrene Riwle: Münzevi Hayatın Sınırlarının Kitabı: Yalnızlığı İlâhlaştıran Kitap,” Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2004. ISSN 1304-7442.

30.  Ege, Ufuk. “The Imagery of Death,” Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2 Sayı 2, 2004. ISSN 1304-7511.

31.  Ege, Ufuk. “Floris ve Blauncheflour: Gelişimin ve Mücadelenin Romansı,” Littera Edebiyat Yazıları, Cilt 15, Aralık 2004. ISBN 975-95079-1-11.

32.  Ege, Ufuk. “Bir Yazın Kuramı Olarak 'Jino-Eleştiri' Feminizm Geleneğinin İncelenmesi,” Littera Edebiyat Yazıları, Cilt 17, Aralık, 2005. ISSN 1300-9427.

33.  Ege, Ufuk. Batı Kültüründeki Felsefi Ruh Zihin ve Bilinç Kuramları. Ankara: Ufuk Üniversitesi Yayınları, 2005. ISBN 975-6273-02-X.

34.  Ege, Ufuk. Charles Dickens’ın David Copperfield ve Büyük Umutlar Romanlarının Psikanalitik Yorumu. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları, 2005. ISBN 975- 482-697-0.

35.  Ege, Ufuk. “Soul and Body in English Work” (Ankara: Ufuk Üniversitesi Sunumu, 8 Ocak 2005).

36.  Ege, Ufuk. “Costume in W. Milton’s Works” (Lancaster: Central Printing Unit Presentation, 26 Mart 2006).

37.  Ege, Ufuk. “20. Yüzyıldan Günümüze İngiliz Edebiyat Tarihi: Roman ve Düz Yazı” (Ankara: Ufuk Üniversitesi Sunumu, 2 Nisan 2006).

38.  Ege, Ufuk. “20. Yüzyıldan Günümüze İngiliz Edebiyat Tarihi: Şiir ve Sahne Sanatları” (Ankara: Ufuk Üniversitesi Sunumu, 15 Mart 2007).

39.  Uygur, Ege, Ufuk. “İngiliz Kolonileşme Sisteminde Asimilasyon ve Entegrasyon Problemi” (Ankara: Ufuk Üniversitesi Sunumu, 5 Mayıs 2008).

40.  Uygur, Ege, Ufuk. “Cumhuriyet Döneminden Günümüze Türk İngiliz İlişkilerine Siyasal Açıdan Bakış” (Ankara: Ufuk Üniversitesi Sunumu, 8 Haziran 2009).

41.  Uygur, Ege, Ufuk. “Dünya Çapında Bir Lider Olarak Atatürk” (Ankara: Ufuk Üniversitesi Sunumu, 8 Haziran 2009).

42.  Uygur, Ege, Ufuk. “Eco-Feminism and the Psychological Self” (Lancaster: Literary Society Presentation, 4 Temmuz 2010).

43.  Uygur, Ege, Ufuk. “Ethnic Groups as the Mixture which is British: the English, Scottish, Welsh and the Northern Irish” (Glasgow: Hub Presentation, 6 Temmuz 2010).

44.  Uygur, Ege, Ufuk. “Racism in the West” (Venice: Studio Academico Presentation, 7 Temmuz 2010).

45.  Uygur, Ege, Ufuk. “Juvenile Delinquency in the West” (Rome: Studio Academico Presentation, 9 Temmuz 2010).

46.  Uygur, Ege, Ufuk. “İngilizlerin Kıbrıs'taki Yönetim Dönemi” (Gime: Çağdaş Kültür Sunumu, 30 Haziran 2010).

47.  Uygur, Ege, Ufuk. “Men Who Resort to Violence against Women, and Mobbing and Psychology in the West” (Athens: Helenica Presentation, 20 Ağustos 2010).

48.  Uygur, Ege, Ufuk. “Literature and Language Teaching,” Ufuk Üniversitesi Dergisi, First ELT Conference: Linguistics and Literatüre in ELT, Cilt 1, Sayı 1, Ocak 2011. ISBN 975-7680-01-X.

49.  Uygur, Ege, Ufuk. “Human Rights and Copenhagen Criteria in Britain” (Copenhagen: Literatim Presentation, 17 Temmuz 2011).

50.  Uygur, Ege, Ufuk. “Adjustment Rules to European Community Package and the Situation of Britain” (Cologne: Landeskunde Presentation, 8 Temmuz 2011).

51.  Uygur, Ege, Ufuk. “Bologna Reform Techniques in Research in the West” .(Bologna: Studio Academico Presentation, 21 Temmuz 2011).

52.  Uygur, Ege, Ufuk. “Child Abuse, Sexual Harrasment, and the Developmental Psychology in the West” (Budapest: Poszata Folklor Presentation, 13 Temmuz 2011).

53.  Uygur, Ege, Ufuk. “Incest and the Individualistic Psychology in the West” (Prag: Praha Etudes Presentation, 24 Temmuz 2011).

54.  Uygur, Ege, Ufuk. “Ethnic Sociology, Sub-culture and the Cultural Adaptation in Post-colonial Britain” (Bratislava:Bratislava Studies Presentation, 25 Temmuz 2011).

55.  Uygur, Ege, Ufuk. “Neuro-linguistic Programming in Analysing Cultural Texts” (Nuremberg: Landeskunde Presentation, 26 Temmuz 2011).

56.  Uygur, Ege, Ufuk. “The Other in the West” (Nuremberg:Landeskunde Presentation, 26 Temmuz 2011).

57.  Uygur, Ege, Ufuk. “Hızlı ve Etkin Okuma ve Hafıza Teknikleri ve Zihin Mentörü” (Girne, Çağdaş Kültür Sunumu, 19 Ağustos 2011).

58.  Uygur, Ege, Ufuk. “European Global Public Policy” (Barcelona: Estudios Culturales Europeos Presentation, 30 Haziran 2012).

59.  Uygur, Ege, Ufuk. “Developments in Technology, Politics and Society in Transcultural Texts” (Barcelona: Estudios Culturales Europes: Britanica Presentation, 30 Haziran 2012).

60.  Uygur, Ege, Ufuk. “The Political Models of Margaret Thatcher, John Major, Tony Blair, James Gordon Brown and David Cameron” (Helsinki: Political Studies Presentation, 2 Temmuz 2012).

61.  Uygur, Ege, Ufuk. “Minority Rights in the West” (Oslo: Cultural Studies Presentation, 3 Temmuz 2012).

62.  Uygur, Ege, Ufuk. “Interpenetration of Cultures, Multi-ethnicity, Ideology, National Identity, Heritage, Class        and Gender Problems in the Immigrants in Europe” (Gdansk: Lech/Polzka Presentation, 4 Temmuz 2012).

63.  Uygur, Ege, Ufuk. “The Demise of the British Empire, and the Identity Posing Problems” (Stockholm: British Studies Presentation, 6 Temmuz 2012).

64. Uygur, Ege, Ufuk. “Great Britain among D8 Countries” (St. Petersburg: Forum Presentation, 7 Temmuz 2012).

65.  Uygur, Ege, Ufuk. “Student/ “Customer” Management and Satisfaction, and “Target” Readers in Teaching Student-Oriented European Contemporary Cultural Studies Courses” (Talinn: Estonian Research Presentation, 8 Temmuz 2012).

66.  Uygur, Ege, Ufuk. “Child Rights in the West” (Le Havre: Arena Presentation, 15 Temmuz 2012).

67.  Uygur, Ege, Ufuk. “A Speech for the Liberty of Unlicensed Printing (But Against Slander and the Obscene), Writing without Censorship, and the Editorial Experience in Academic Writing” (Dublin: Media Discourse Presentation, 1 Ağustos 2012).

68.  Uygur, Ege, Ufuk. “Coping with Madness, and the Individualist Theraphy in the West” (Tbilisi: Adjare Presentation, 13 Ekim 2013).

69.  Uygur, Ege, Ufuk. “The Psychology of the Orphans, Children of Divorced Families and the Homeless People in the West” (Tbilisi: Georgian Conjugal Community Presentation, 13 Ekim 2013).

70.  Uygur, Ege, Ufuk. “Yabancı       Dil Öğreniminde İşitme ve Konuşma Terapisi” (Girne: Çağdaş Kültür Sunumu, 10 Şubat 2013)

71.  Uygur, Ege, Ufuk. “Britanya’da Aydınlanma Düşüncesinin Ruhu ve Din, Ahlâk, Kültür ve Kadın Sorunsalları,” Batı Kültür ve Edebiyatlarında Aydınlanma Kitabı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara, 2014. ISBN 978-6-05136-1345.

72.  Uygur, Ege, Ufuk. “Ortaçağ Avrupası’nda ve İngiltere’de Kadın Yazarların Söylemleri,” Ortaçağdan On Yedinci Yüzyıla İngiliz Kadın Yazarlar. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2014. ISBN 978-975-491-379-8.

73.  Uygur, Ege, Ufuk. “Batı Kültüründe Romantik Akımın Ruhu ve İngiliz Düz Yazısında Epistemoloji,” Batı Kültür ve Edebiyatlarında Romantizm Kitabı. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara, 2014. ISBN 978-605-136-183-3.

74.  Uygur; Ege, Ufuk. “Androfeminism in the West and towards the Digital Feminism” (Bergen:Socio Cultural Studies Presentation, 13 Ağustos 2015).

75. Uygur, Ege, Ufuk. “The Pagans, The Crusades and the Hundred Years’ Wars, and the Other in Medieval Romances” (Amsterdam: Felemenca Presentation, 16 Ağustos 2015).

76. Uygur, Ege, Ufuk. “Forensic Psychology and Crime Sociology in the West” (Lancaster: Literary  Society Presentation, 6 Eylül 2015).

77.  Uygur, Ege, Ufuk. “Clinical Psychological Studies for the Young Immigrant Workers in the West” (Lancaster: Literary Society Presentation, 6 Eylül 2015).

78.  Uygur, Ege, Ufuk. “Clinical Psychological Studies for the Rustic People in the West” (Lancaster: Literary Society Presentation, 6 Eylül 2015).

79.  Uygur, Ege, Ufuk. “Değişme Sosyolojisinde Endüstri Devriminin ve Teknolojik Gelişmelerin İnsana Yansıması” (Lefkoşa: Çatı Sunumu, 20 Eylül 2015).

80.  Uygur, Ege, Ufuk. “Gelişim Psikolojisi Açısından Batı Ergen Birey Modelinin Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Ontolojisi” (Lefkoşa: Çatı Sunumu, 20 Eylül 2015).

81.  Uygur, Ege, Ufuk. “Kurumlar Sosyolojisinde Uygulamalı Alanda Yetkin Amerika ve İngiliz Üniversite ve Eğitim Kurumlan” (Girne: Çatı Sunumu, 21 Eylül 2016).

82.  Uygur, Ege, Ufuk. “Sosyal Psikoloji, Felsefi Bilim Tarihi ve Sistematik Felsefe ve Mantıkta İnovasyon Modelleri” (İstanbul: Anadolu Sunumu, 30 Haziran 2016).

83.  Uygur, Ege, Ufuk. “Ontolojik Restorasyon” (Girne: Çatı Sunumu, 2 Temmuz 2016).

84.  Uygur, Ege, Ufuk. “Bir Yazın Kuramı Olarak Klasizm ve Fikir Cereyanları,” Batı Kültür ve Edebiyatlarında Klasik Dönem Kitabı. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 2016. ISBN 978-605-136- 289-2.

85.  Uygur, Ege, Ufuk. Batı Kültüründe Realizmin Ruhu, Gelişimi ve Çeşitleri: Felsefi, Psikolojik, Siyasi, Sosyolojik ve Yazın Kuramsal Realizmin Başlangıcından, Postmodernizme ve Sömürgecilik Sonrası ve Ulusötesi Kültüre Kadar İncelenmesi ve Viktorya Dönemi Düz Yazısında Epistemolojik Gerçekçilik: 623 Sayfada Realizm. Ankara: Ufuk Üniversitesi Yayınları, 2016. ISBN 978-605- 63419-7-7.

86.  Uygur, Ege, Ufuk. “Ortaçağda Vücut-Ruh Felsefesi, Rönesans'ın Kilolu Güzel Kadınının Resim ve Heykelde Güler Yüzlü Betimlenmesi, Kraliçe Elizabeth ve Viktorya'nın Şaşalı Vücudu, Viktorya Döneminde Açlıkla Uğraşan İşçinin Zayıf ve Narin Yapısı, 20. ve 21. yy.’ın Başının Vücut Kaygılı Fast Food Kadını, Obezite Ameliyatı Olan İnsan ve Günümüzde, Zayıfın da Kolestrol Sahibi ve Tansiyon Sahibi Olanın da Bulunduğu İnsan Profiline Karşı, Sağlık Sorunu ile Karşılaşmayan Dolgun ve Hayatla Barışık Kadın: Latince Obesus (İyi Beslenen) Kadın Profilinin İlâhlaşması”. (Ankara: Park-Dark Sunumu, 3 Ocak 2017).

87.  Uygur, Ege, Ufuk. “İrlandalı veya Kuzey İrlandalı Olmak - Britanya'da İnsan Odaklı Yazın”. (Ankara: Park-Dark Sunumu, 3 Ocak 2017).

88.  Uygur, Ege, Ufuk. “Toksikolojı, Beyin Göçü, Empati ve Paralize Olmuş İnsan.” (Ankara: Park- Dark Sunumu, 3 Ocak 2017).

89.  Uygur, Ege, Ufuk. “Mimaride ve Yazında Gotiğin Büyüsü” (Ankara: Park-Dark Sunumu, 3 Ocak 2017).

90.  Uygur, Ege, Ufuk. “Çok Ulusluluk, Ulusötesicilik., Kültürötesicilik ve Tarihötesicilikte Britanya” (Ankara: Park-Dark Sunumu, 4 Ocak 2017).

91.  Uygur, Ege, Ufuk. “Viktorya Dönemi Düz Yazısında Epistemolojik Gerçekçilik,” Batı Kültür ve Edebiyatlarında Yüzyıl Dönümü. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 2017. ISBN 978-6051- 363-547.

92.  Uygur, Ege, Ufuk. Oya Buhara Aydoğan. “2. Dünya Savaşı Sonrası İngiltere'de Toplumsal Hayat, Sınıf Sistemi ve Yabancılaşma.” Dil ve           Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, Sayı 33, Haziran 2017. ISSN 0-378-2891.

93.  Uygur, Ege, Ufuk. “Rıdvan Ege, Belgesel” (Ankara: Başkent Üniversitesi Televizyonu, 8 Haziran 2017-2018).

94.  Uygur, Ege, Ufuk. Sömürgecilik Batı Toplumunda ve Sonrasındaki Yaşamda İnsan Olmaya Psikolojik, Sosyolojik ve Felsefi Açıdan Bakan Paradigmaları Keşfetmek: Hümanizma, Kültür ve Yaşam Biçimleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 2018. ISBN 978-605-81454-0-5.

95.  Uygur, Ege, Ufuk. “Post-hümanizma, Olumlu ve Olumsuz Yanları.” (Antalya: Night-Light, Meet Sunumu, 2 Haziran 2018).

96.  Uygur, Ege, Ufuk. “Theressa May.” (Antalya: Night-Light, Meet, Sunumu, 2 Haziran 2018).

97.  Uygur, Ege, Ufuk. “Rönesans Dönemi İngiliz ve İtalyan Kayıt, Dua ve Seyahatnamelerinde Türk İmajına Epistemolojik Bakış,” Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt 7, Sayı 1, Aralık, 2018. ISSN 2147-59-62.

98.  Uygur, Ege, Ufuk. Sömürgecilik Batı Toplumunda ve Sonrasındaki Yaşamda; İnsan Olmaya Psikolojik, Sosyolojik ve Felsefi Açıdan Bakan Paradigmaları Keşfetmek: Hümanizma, Kültür ve Yaşam Biçimleri: Batı Kültür ve Edebiyatlarında 20. Yüzyıl. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 2018. ISBN 978-6058-145-405.

99.  Uygur, Ege, Ufuk. “19. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı ve Dickens,” Gecenin İçinden (Ankara: Ankara Radyosu, 7 Şubat 2019).

100. Uygur, Ege, Ufuk. “Pets, Cats, Rats, Laps, Mats.” (Ankara: Park-Dark Sunumu, 8 Ocak 2019).

101. Uygur, Ege, Ufuk. “Eğitim Felsefesi ve Davranışbilimcilik.” (Ankara: Knight-Flight Sunumu, 30 Ocak 2019).

102. Uygur, Ege, Ufuk. “The Rise of Britain in Alterity from Multiculturalism to Transculturalism, and the Civilization, Innovations, Science, Scholarly Approach and Content in Scotland.” (Cartagena: Estudios Culturales Europeos Presentation, 13 Ağustos 2019).

103. Uygur, Ege, Ufuk. “Facing with Pain and Trauma in Commonwealth Society.” (Murcia: Estudios Culturales Europeos Presentation, 13 Ağustos 2019).

104. Uygur, Ege, Ufuk. “Sociology of Literature and Religion in Britain”. (Barcelona: Estudios Culturales Europeos Presentation, 14 Ağustos 2019).

105. Uygur, Ege, Ufuk. “Mother/Father - Daughter/Son Relationships in Western World”. (Palma de Mallorca: Estudios Culturales Europeos Presentation, 15 Ağustos 2019).

106. Uygur, Ege, Ufuk. “Being a Woman and a Woman of Colour”. (Valldemossa: European Cultural Studies Presentation, 16 Ağustos 2019).

107. Uygur, Ege, Ufuk. “Key Concepts of Medical Humanism: ‘The Difference of the Different,’ Barriers to the Integration of the Problematic Body: Subjected - Improved Body in Enpowered Body Positivity, Young Body/Old Body, Gendered Body, Docile Body, Disabled Body, Body in Social Isolation and Disability Humour, Raping, Double-thinking to Survive the Problems Hypocritically, Assimilation and Inclusion, Becoming the Mother/Father of a Child with Problematic Body, Body in Space of National and Postcolonial Treatment, Problemasing the Notions of Culture and Identity of Body, Bicultural Body, Vulnerable Body, Mental Illness, Racism, Discrimination, Hostility and Hate Crime and Violence, Corruption, Suffering, Emotional Pain and Abasement in Body, Limitations and the Capacity of the Body, Problems in Social Interactions, Unacceptable and Insuffıcient Mind, Normality, Abnormality and Schizophrenia-Rejected Body, Oppression in Body, Committing Suicide, Difficulty in Anger-Control, Foucault Panopic Area Rejecting the Individual, Kübler-Ross Mouming Stages of Loss-Rejection to Stand, Wrath, Negotiation Desire without Solution, Severe Depression and Acceptance, Body on Encapsulated Space, Body As a Coded Space/Codes of Degradation; Aggression on Female Body; Disenfranchidation on Male Body, Nausea of Social Expectations, Biopolitics, Heterotopia, and the Anthropological Approaches of Body, Culture and Space Leading to Trauma.” (Ajaccio: Tiran Presentation, 16 Ağustos 2019).

108. Uygur, Ege, Ufuk. “Possible Artifıcial Intelligence in Western Educational System.” (Ajaccio: Tiran Presentation, 16 Ağustos 2019).

109. Uygur, Ege, Ufuk. “Collective, Local, Sensible, and Intellectual Memory of Facts and Things in Western Culture: Jungian Collective Unconscious, and Contemporary Memory.” (Ajaccio: Tiran Presentation, 16 Ağustos 2019).

110. Uygur, Ege, Ufuk. “Memory, Hypertemisa and Amnesia in Western People.” (Portofino: Studio Academico Presentation, 17 Ağustos 2019).

111. Uygur, Ege, Ufuk. "The Characteristics of Methodological Design, Data, Product-Oriented Approach, Interdisciplinary-Orientedness, Hypotheses, Neurolinguistics, Psychological Paradigm, and Target-Oriented Theory in Interpretating Cultural Texts." (Portofmo: Studio Academico Presentation, 17 Ağustos 2019).

112. Uygur, Ege, Ufuk. “Boris Johnson.” (Genova: Santa Margherite Ligura Presentation, 17 Ağustos 2019).

113. Uygur, Ege, Ufuk. “Postcolonialism, Brexist Earthquake, Big Firms and Banks.” (Genova: Santa Margherite Ligura Presentation, 17 Ağustos 2019).

114. Uygur, Ege, Ufuk. “Key Concepts of Apocalyptic Nature, Anthoropocene, Contemporary Environmental Movement, Pollution, Transcorporeality, Degeneration, Hopkins' 'Instress' of Relativity, and 'Inscape of Being Precise and Unprecedented' Ideas, and Green Peace in Western World.” (Rome: Studio Academico Presentation, 18 Ağustos 2019).

115. Uygur, Ege, Ufuk. “Ever-lasting Mourning Psychology in Western People.” (Valessa: British Cultural Studies Presentation, 20 Ağustos 2019).

116. Uygur, Ege, Ufuk. “Toksik Atıklar, Bedenin ve Doğal Dünyanın İçsel Materyalliğine Odaklanan Materyal Eko-eleştiri, Maddesel Feminizm, Eko-psikoloji, Çevre Felsefesi (ecosophy), Çevre Hukuku, Beden Ötesi Cisimcilik, Kentsel Doğa Yerleşimi (urbanatural roosting), Ehlileştirilmiş Yaban Hayat (managed wildemess),          Yağmur Ormanlarının Neslinin Tükenmesi, Doğal Yaşamın ve Güneş Sisteminin Etkilenen Öğeleri, Çevre Faktörü Yozlaşmasından Etkilenen Kötü Amaçlı İnternet ve Bluetooh Virüsleri ve Eko-edebiyat.” (Adana: 5 Ocak Çukurova Sunumu, 28 Ekim 2019).

117. Uygur, Ege, Ufuk. “Avrupa'da Tükenmişlik Sendromu Örneklemleri.” (Adana: 5 Ocak Çukurova Sunumu, 28 Ekim, 2019).

118. Uygur, Ege, Ufuk. “Sömürgecilik Sonrası Kültürötesi Britanya'da Eğitim Sistemi.” (Mersin: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 29 Ekim 2019).

119. Uygur, Ege, Ufuk. “Global Consumerism, Possible Nuclear and Biochemical Threats that may Effect the Citizens of the World, Radically and Rapidly or What is Ecologically Related Invasions, the Displacement of an International System by a Global One, the Globalization of Culture, the Increasing Spread of Human Rights as a Global Standard of Behaviour as the Synergy of Interaction as Science Fiction” (Ankara: European Cultural Studies Presentation, 11 Ocak 2020).

120. Uygur, Ege, Ufuk. “Hemodiegetic Narration, Perspective and Point of View, Focalization, Multiperspectivity, Ideology, Dissidence, Subversion, Metalepsis, Extradiegetic Narrator, and Transcript Diegesis of Telling” (Ankara: European Cultural Studies Presentation, 18 Ocak 2020).

121. Uygur, Ege, Ufuk. “Periods of Life and Age, Process of Adjustment, Problems, and the Rest Home Care of the Old People” (Ankara: European Cultural Studies Presentation, 25 Ocak 2020).

122. Uygur, Ege, Ufuk. “The NGOs (Non-governmental Organizations) of United Nations’ Decleration, ‘Amnesty International’ and ‘Human Rights Watch’ ” (Ankara: Cultural Studies Presentation, 31 Ocak 2020).

123. Uygur, Ege, Ufuk. “Procrastination (Deferring the Work Continually) as a Disease; Concept and Psychological Situation” (Ankara: European Cultural Studies Presentation, 1 Şubat 2020).

124. Uygur, Ege, Ufuk. “Ozone Holes, Global Warming, Disruption of Ecosystems, and Pollution, and a Possibility of not Going out For Some Time” (Ankara: European Cultural Studies Presentation, 2 Şubat 2020).

125. Uygur, Ege, Ufuk. “Mitomanic Disease (Not Telling the Truth Continually) as a Concept and Psychological Situation and Eating of the Nails in Pica Syndrom” (Ankara: European Cultural Studies Presentation, 2 Şubat 2020).

126. Uygur, Ege, Ufuk. “Possible Poor Farming Practices, Overfarming, Overgrazing and the Misuse of Pesticides” (Ankara: European Cultural Studies Presentation, 7 Şubat 2020).

127. Uygur, Ege, Ufuk. “Butterfly Affect (of the Flying of a Butterfly in the Land of Amazons, and Having Alot of Storms in the World)', and the Global Process.” (Ankara: European Cultural Studies Presentation 8 Şubat 2020).

128. Uygur, Ege, Ufuk. “Insecure Relationships, Rigidly Defined Social Roles, Severe Psychological Problems, An Ongoing Struggle between Women and Men, Rejection of Traditional Gender Roles, Single-parent Families, the Identity and Marriage, and Androcentric Language.” (Ankara: European Cultural Studies Presentation, 17 Şubat 2020).

129. Uygur, Ege, Ufuk. “Over-population, and The Difficulties of Life Conditions.” (Ankara: Cultural Studies Presentation, 15 Şubat 2020).

130. Uygur, Ege, Ufuk. “The Biological and Social Paternity Roles of a Father and the Biological and Social Motherhood of a Mother.” (Ankara: Cultural Studies Presentation, 22 Şubat 2020).

131. Uygur, Ege, Ufuk. “Physical and Emotional Exhaustion, Burnout Syndrome, Feelings of Frustration, Isolation, Withdrawal and Being Demotivated to Solve Problems.” (Ankara: European Cultural Studies Presentation, 29 Şubat 2020).

132. Uygur, Ege, Ufuk. “Internal Struggles of an Adolescence and the External Stresses, and the Cross- Cultural Tendencies, and Oppression of Being Vulnerable.” (Ankara: European Cultural Studies Presentation, 7 Mart 2020).

133. Uygur, Ege, Ufuk. “Participant Observation'; Participating in the Life and Culture of People to Gain a True Insider's Perspective on their Behaviour and Customs.” (Ankara: European Cultural Studies Presentation, 11 Mart 2020).

134. Uygur, Ege, Ufuk. “Peter Pan-Büyümeyen Çocuk Sendromu.” (Ankara: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 29 Mart 2021).

135. Uygur, Ege, Ufuk. “Birleşik Krallıklarda Ulus-Devlet Psikolojisi. Toplumsal Hafıza ve Retro Durumu.” (Ankara: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 29 Mart 2021).

136. Uygur, Ege, Ufuk “Dijital Toplama Kampı Gibi Evler, Dijital Yorgunluk, Dijital Küreselleşme, Bilim Haberciliği, COVID-19 ve Distopya” (Ankara: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 29 Mart 2021).

137. Uygur, Ege, Ufuk. “Tarihteki Salgın Hastalıklar ve Toplum Üzerindeki Etkisi: Veba Pandemileri, Çiçek, Sarı Humma, İspanyol Gribi, Sıtma, Kızamık, Kolera, AIDS, Ebola, SARS, MERS ve COVID-19'a Bağlı Olarak însan ve İşgücü Kaybı ve Fakirleşen Dünya, Eskiden Özellikle Veba Gibi Bulaşıcı Hastalıklarda Kullanılan ‘Pesthouse Hastaneleri’ ve ’Pesttiferous' - Bulaşıcı Hastalık Nakletme ve Toplum Düzenini Bozma - ve Psikolojik Sorunlar (Klastrofobik Evde Kalma Korkusu, Agorafobik Dışarı Çıkamama, Obsesif Kompülsif Temizlik Merakı, Seklüzyon, Anksiyete, Depresyon ve Önlem Yorgunluğunda Maske ve Fiziksel Mesafeden Bıkma, Beyindeki Korku Merkezi Medial Loptaki Amigdalanın Aşırı Çalışması.” (Ankara: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 29 Mart 2021).

138. Uygur, Ege, Ufuk. “Yeni-Ortaçağcılığın Rönesanstan Günümüze Gelişimi” (Ankara: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 30 Mart 2021).

139. Uygur, Ege, Ufuk. “IQ, EQ ve MQ (Moral Zekâ).” (Ankara: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 15 Haziran 2021).

140. Uygur, Ege, Ufuk. “İklim Değişikliği ve Krizinin Durdurulması ve Karbon Emisyonunun Azaltılması, Küresel Mücadele, Karbondioksit, Metan, Nitröz Oksit, Hidroflorür Karbonlar gibi Atmosferde Kızılötesi Işınlan Tutarak, Dünyanın Isınmasına Sebebiyet Veren Sera Gazları Etkisi, Sera Gazlarının Atmosfere Verilen Miktarı Olan Sera Gazı Emisyonunun Fosil Yakıt, Sentetik Gübre, Endüstriyel Etkinliklerle Artması.” (Ankara: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 15 Haziran 2021).

141. Uygur, Ege, Ufuk. “Musilaj (Deniz/Okyanus Salyası), Kirli Beyaz Salyayla Denizin/Okyanusun Organik Başkaldırmasıyla Karşılaşma, Artmış Açık Su Sıcaklığı ve Kirliliğin Artması ve Durağan Sular ve Üst Seviyede Fosfor ve Azotun Endüstriyel ve İnsani Atıklarla Suya Girmesi ve Bunun Balıkçılık, Deniz Canlılarını ve Turizmi Etkilemesi ve Rehabilitasyon Yönetimi.” (Ankara: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 15 Haziran 2021).

142. Uygur, Ege, Ufuk. “Açık Sularda Gemi, Kanal Atıkları, Kolibasili Tehdidi.” (Ankara: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 15 Haziran 2021).

143. Uygur, Ege, Ufuk. “Avrupa’da Düzensiz Göçmen Psikolojisi.” (Ankara: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 15 Haziran 2021).

144. Uygur, Ege, Ufuk. “Çocuklarda Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği.” (Ankara: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 16 Haziran 2021).

145. Uygur, Ege, Ufuk. “Otizm Çocuklu Ebeveynlerin Psikolojisi.” (Ankara: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 16 Haziran 2021).

146. Uygur, Ege, Ufuk. “Evde En Rahat Etme, Dışarıda Huzursuzluk Duyma Olan Mağara Sendromunun COVİD-19'da Seyri“ (Antalya: Monk Sunumu, 7 Temmuz 2021).

147. Uygur, Ege, Ufuk. “Filmde, Metinde Salgın Hastalıklar” (Antalya: Monk Sunumu, 17 Temmuz 2021).

148. Uygur, Ege, Ufuk. “Batıda Yazınsal Gazetecilik, Film ve Uyarlama Geleneği” (Antalya: Monk Sunumu, 17 Temmuz 2021).

149. Uygur, Ege, Ufuk. “Bedensel ve Ruhsal Kontrol Araçları, Kurban Psikolojisi ve Mahrumiyet” (Antalya: Monk Sunumu, 17 Temmuz 2021).

150. Uygur, Ege, Ufuk. “Antropesen Eleştiri: İnsanın Doğaya Etkisinin Olumsuzlukları, 20. Yüzyıl Sonu ve 21. Yüzyılda Afet Yönetimi, Doğa Bilinci, Çevre İdamesi, Antroposen İnsan Çağı, Stratigrafi Katmanbilim Kaya Formasyonu, Nörojeoloji, İnsanoğlunun Doğaya Olan Etkisinin Endüstri Devriminden Günümüze Kadar İncelenmesi.” (Antalya: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 18 Temmuz 2021).

151. Uygur, Ege, Ufuk. “Britanya'da Kültürlerarası Söylem ve Naratoloji.” (Antalya: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 18 Temmuz 2021).

152. Uygur, Ege, Ufuk. “Birleşik Krallıkta Sosyal Akımlar.” (Antalya: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 18 Temmuz 2021).

153. Uygur, Ege, Ufuk. “Ortopedi ve Travmatolojiden, Psikiyatriye Travma.” (Antalya Kültürel Araştırmalar Sunumu, 18 Temmuz 2021).

154. Uygur, Ege, Ufuk. “Aristoteles'in Kadının Yarım Yaratılmış Bir Erkek Olduğunu İddia Etmesi, 'Eksik Etek Kadın' ve Ataerkil Toplum Gafletleri” (Ankara: Kültürel Araştırmalar Sunumu. 14 Ocak 2022).

155. Uygur, Ege, Ufuk. “Britanya Sinemasında İnsan Olmanın Güçlükleri” (Ankara: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 14 Ocak 2022).

156. Uygur, Ege, Ufuk. “Treni Kaçırma' ve Eksiklik Korkusu Fomo'nunun İş, Sosyal, Evlilik ve Özel Yaşamda Hissedilmesi ve Ölmeden Evvel Yapılması Plânlanan Şeyler.” (Ankara: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 14 Ocak 2022).

157. Uygur, Ege, Ufuk. “Simulasyon ve Simulakra, Eski Dünyaya Yeni Bir Bakış, Tüketim Sosyolojisi ve Teknik      Simulasyonu, Tüketimde Zihinsel Duraklama, Lüks, Gösteriş ve Albeni, Gerçeğe Eşdeğer Canlandırma, Sembolize Etme ve Özenti, Mutluluk Simulakralığı, Geçici Mutluluk, Sınırsız Tüketim ve Sınırsız Üretim, Zihinsel Dönüşüm. Simulasyonun Gerçeklik İlkesiyle Yıkılması, Bir Benzeşim Olarak Simulasyon, Endüstriyel Ondokuzuııcu Yüzyıl Dünyadan Kopuş, Yirminci Yüzyıl Teknolojik, Toplumsal ve Estetik Yargısı ve Zihinsel Evrenin Keşfi Ortaçağdan Günümüze Simulak, Simulasyonda, Hipergerçekçiliğin ve Akılcılığın Dejenere Oluşu ve Hiperdünyanın Gerçeklikle Yapay Olarak Tekrar Aslına Göre Yaratılışı ve Jean Baudrillard Simulasyonu ve Simulakrası.” (Ankara: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 14 Ocak 2022).

158. Uygur, Ege, Ufuk. “Postmodern Dünyada Jürgen Habermas, Jean-François Lyotard. Fredric Jameson, David Harvey ve Comel West.” (Ankara: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 19 Ocak 2022).

159. Uygur, Ege, Ufuk. “Sanal Evren Olan Metaverse ve Evren olan Universe ve Üç Boyutlu Sanal Ortamları Destekleyen İnternetin Varsayımsal Metaverse Yinelenebilme Özelliği, Dijital Hümanizmde Evrenin Ötesine Hazırlanma ve Dijital Yetilerin Yer Alacağı Dijital Dünyanın Metaverse'si, Kültürle Bağlantısını İdame Eden Dijital Hümanizmada Bir Potada Kaynaşan; Yararlı, İnançlı ve Kimlik Odaklı Değerler Bütünü ve Kültürel Metaverse, Dijital Değerler Bütünü ve Kültürel Metaverse, Dijital Değerler ve Hümanizmin Kültürü Kucaklaması ve Zihinsel Alanda Hissedilen Algısal Evren Olarak Metaverse ve Yeni Bir Dünya.” (Ankara: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 19 Ocak 2022).

160. Uygur, Ege, Ufuk. “Batı Felsefesinde Heteros (Farklı), Doxa (Öğreti), Heterodoks (Farklı Öğreti) ve Ana Akımdan Sapmış Düşünce, Ortodoks Olan Dogmalara Bağlı, Dogmatik ve Kuralcı Öğreti ve Eklektos (Farklı Öğelerin Bir Araya Konması ve Yeni bir Tasarımın Meydana Gelmesiyle) Eklektizm Seçmeciliğinin Birçok Kaynağı Kullanarak Kendi Üslubunu Yaratması.” (Ankara. Kültürel Araştırmalar Sunumu, 19 Ocak 2022).

161. Uygur, Ege, Ufuk. “Max Horkheimer ve Theodor Adomo'da Kültür Endüstrisi, Cari Schmitt'de Egemenlik Tanımı, Dick Hebdige'de Alt Kültür, Arjuin Appadurai'de Küresel Farklılık ve Parçalanmış Kültür, Ranajit Guha'da Ulusötesicilik ve Arada Kalmışlık ve Paul Gilroy'da 'Nereden Gelindiği Değil, Nerede Olunduğu' Söylemi.” (Ankara: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 19 Ocak 2022).

162.Uygur, Ege, Ufuk. “Yapay Zekâlı Robotlarla Geri Dönüşüm, Sıfır Atık ve Eko Eleştiri.” (Ankara: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 20 Ocak 2022).

163.Uygur, Ege, Ufuk. “Değişen Dünya Düzeninde Pandemiden Endemiye ve Para Hareketi” (Ankara: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 20 Ocak 2022)

164.Uygur, Ege, Ufuk. “COVİD-19 Salgını, Eve Kapanma ve Psikiyatrik Check-up (Kontrol) Uygulamaları.” (Ankara: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 7 Şubat 2022).

165.Uygur, Ege, Ufuk. “Yazım Kuramlarında Süreklilik ve Süregenlik” (Ankara: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 7 Şubat 2022).

166.Uygur, Ege, Ufuk. “Dijital Teknolojilerin İnsan Üzerindeki Bilişsel, Duygusal, Fiziksel, Yazınsal, Davranışsal Etkilerini Bir Bütünde Sorgulayan Siber Psikoloji” (Ankara: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 1 Ağustos 2022).

167.Uygur, Ege, Ufuk.  “Britanya’da Trafik Etiği” (Antalya: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 1 Ağustos 2022).

168.Uygur, Ege, Ufuk. “Yazınsal Dezenformasyonla Dijital Ortamda Mücadele” (Ankara: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 20 Eylül 2022).

169.Uygur, Ege, Ufuk. “Yazında Sufli (Aşağılık, Bayağı, Hevesli) Kişiler” (Ankara: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 3 Ekim 2022)

170.Uygur, Ege, Ufuk. “İnternete Girememe ve Cep Telefonu Kullanamama Fobisi: Nomofobi” (Ankara: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 6 Ocak 2023).

171.Uygur, Ege, Ufuk. “Farkedilmemek için Olan Bilinçaltı Sübliminal Mesaj” (Ankara: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 6 Ocak 2023).

172. Uygur, Ege Ufuk. “Endüstriyel Üretimde Üretim Kullanım ve İmha Süreci Yerine Dönüşümü ve Yeniden Dönüşümü Esas Almayı İfade Eden Endüstriyel Döngüsel, Lineer Ekonomi: Yün Kazağı Söküp Battaniyeye Döndürmek. Scooter Almak Yerine Kiralamak. Su Şişesi Kullanmadan, Bir Kapla Su Doldurmak; Ekolojik Kötüye Gidiş olan Ekofobiyi Önlemek, Ekolojik Uyum ve Denge Felsefesi Ekozofıyi Kurmak ve Antroposen İnsan Çağında, İnsanoğlunun Dünyaya Olan Etkisinin Sanayi Devriminden Bugüne de Devam Edecek Durumunu İncelemek” (Ankara: Kültürel Araştırmalar Sunumu, 6 Ocak 2023)

173. Uygur, Ege, Ufuk. 402 Sayfada Avrupa’daki ve Batı Kökenli Olan Ortaçağ Felsefesi ve Sonraki Yüzyıllardaki İzdüşümleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 2023. ISBN 978-0581-454-12.

 

 

Verdiği Dersler

·         Psikanaliz ve Kültür                                                                Yüksek Lisans

·         İngiliz Edebiyatında Akımlar                                                  Yüksek Lisans

·         20. Yüzyıl Romanında Sınıfsal Çelişkiler                               Yüksek Lisans

·         20. Yüzyıl Romanında Kadının Konumu                                Yüksek Lisans

·         Edebiyatta ve Kültürde Feminizm                                           Yüksek Lisans

·         Edebiyatta ve Kültürde Etnik Gruplar ve Ulusötesicilik         Yüksek Lisans

·         Bilimsel Araştırma                                                                   Yüksek Lisans/Doktora

·         Ortaçağ Dili ve Edebiyatı                                                        Yüksek Lisans/Doktora

·         Ortaçağ Felsefesi ve Edebiyat Kuramları                                Doktora

·         İngiliz Edebiyatında Yabancılaşma                                          Doktora

·         Bireyselcilik, Öteki ve Yabancılaştırma                                   Doktora

·         İngiliz Kültürü İncelemeleri                                                     Lisans/Yüksek Lisans

·         Çağdaş Kültürel Çalışmalar                                                      Lisans/Doktora

·         İngiliz Toplum Tarihi                                                                Lisans

·         1950 Öncesi 20. Yüzyıl İngiliz Şiiri ve Düz Yazısı                  Lisans

·         1950 Sonrası Çağdaş İngiliz Şiiri ve Düz Yazısı                      Lisans

·         Ortaçağ Edebiyatı                                                                     Lisans

·         Chaucer                                                                                     Lisans

·         İngiliz Edebiyatının Anahatları (7. yy’dan 21. yy’a dek)         Lisans

·         Victoria Dönemi İngiliz Şiiri ve Düz Yazısı                             Lisans

·         Çeviri Yöntemleri Kuramları                                                    Lisans

 

Araştırma Projeleri

·         Gerçekleştirilen Araştırma Projeleri

·         İnsan Olmanın Zorlukları, İnsaniyet, Zarar Vermeme, Cinsiyet, Kadın Sorunsalı ve Objektiviteye Yazınsal, Sosyolojik, Psikolojik ve Felsefi Açıdan Bakma, Düz Yazı Eleştirileri

·         Yabancılaşma ve Kültürel Çalışmalar

·         Etik, Epistemoloji, Ontoloji ve Kültürel Çalışmalar

·         Psikanalitik Yorum, Psikoloji ve Sosyoloji Açısından İnsan

·         Diplomasi ve Sömürgecilik Sonrası Toplumda Asimilasyon, Arada Kalmışlık, Ötekileştirme, Farklılaşma ve Ulusötesicilik bağlamında Batı Demokrasi Yorumu ve Globalleşme

·         Avrupa Birliği

·         Realizm

·         Medikal Hümanizma

·         Toplumsal Sorumluluklar