Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2018 - Continues Assistant Professor

    Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Courses

  • Undergraduate HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

  • Doctorate Milletlerarası Özel Hukukta Ticaret Ortaklıkları

  • Undergraduate BASIC CONCEPTS OF LAW

  • Postgraduate Türk Yabancılar Hukukunda Sınır Dışı Etme

  • Undergraduate DEVLETLER ÖZEL HUKUKU

Advising Theses