General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı
Research Areas: International Private Law

Metrics

Publication

2

Thesis Advisory

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals