General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı
Research Areas: International Private Law

Metrics

Publication

8

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

2

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals