Education Information

Education Information

 • 1997 - 2002 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Japon Dili Ve Edebiyatı (Dr), Turkey

 • 1994 - 1997 Postgraduate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Japon Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Japoca’xxdaki sosyo-kültürel yapı içinde dilsel düzeneklerin işleyişi

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Japon Dili Ve Edebiyatı (Dr)

 • 1997 Postgraduate

  Japonca’xxda toplumdilbilim açısından saygı dili

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Japon Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli)