Announcements & Documents

Türk Kamu Yönetimi Ders Notları
Lecture Note
3/11/2019

Lisans programında yürüttüğüm Türk Kamu Yönetimi dersine ilişkin 13 pp dosyasından oluşan, erişime açık ders notudur.