Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Konjenital kalp cerrahisi sonrası ekstrakorporeal membrane oksijenizasyonu deneyimlerimiz

Uluslararası Katılımlı 16. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi Ve 12. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 October 2019

Alt Dudakta Orta Hattın Lateralinde Mukus Ekstravazasyon Fenomeni

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019

Metrics

Publication

6

Citation (WoS)

16

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

29

H-Index (Scopus)

2