Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sensory Processing and Balance in Adult Cochlear Implant Users; Preliminary Findings

7th World Congress of Cochlear Implantation in Emerging Nations, İstanbul, Turkey, 14 - 16 September 2023

Bilateral Semisirküler Kanal Dehissansı Olgu Sunumu

14. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 24 - 26 December 2020

Sigara Kullanımının Denge Performansı Üzerine Etkileri-Pilot Çalışma

14. Türk Rinoloji, 6. Ulusal Otoloji Nörootoloji, 2. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 28 April - 01 May 2018

Metrics

Publication

13

Project

1
UN Sustainable Development Goals